2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2023-2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi 21.09.2023 tarihli 32316 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Tarife ile birlikte avukatlık ücretlerinde %90 oranında artış yapılmıştır.   

2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık ücretleri her yıl olduğu gibi bu yılda Adalet Bakanlığının yayınladığı tarife ile belirlenmiştir. İlgili tarifede önemli noktalardan bir kaçı şöyledir:

  • 2024 yılı büroda avukata sözlü danışma ücreti 2.300 TL olmuştur.
  • 2024 yılı ağır ceza mahkemelerinde avukat ücreti 29.800  TL olmuştur.
  • 2024 yılı asliye ceza mahkemelerinde avukat ücreti 17.900 TL olmuştur.
  • 2024 yılı asliye hukuk mahkemelerinde avukat ücreti 17.900 TL olmuştur.
  • 2024 yılı anonim şirket avukatlığı 15.800 TL olmuştur.

İlgili ücretler taban tutar yani asgari tutar olup taraf çokluğu, davanın zorluğu ve avukatın tecrübesine göre farklılık arz etmektedir. Resmi gazetede yapılan düzenlemede maktu vekalet ücretlerinin yanında nispi tarifede yer alan ücretlerde değişmiştir.  

2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Avukat Ücretleri

Avukatlık Ücret Tarifesi
2023- 2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2023- 2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) nedir?

2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan ve avukatların müvekkillerine sundukları hukuki hizmetler için talep edebilecekleri en düşük ücretleri belirleyen bir rehberdir. Bu tarife, avukatların mesleklerini dürüst, şeffaf ve adil bir şekilde icra etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve müşterilerin haklarını korumayı hedeflemektedir.
2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, hukuki danışmanlık, dava takibi ve diğer avukatlık hizmetlerinin çeşitli alanlarında talep edilebilecek en düşük ücretleri içermektedir. Bu ücretler, avukatların deneyim, uzmanlık ve nitelik gibi faktörleri göz önünde bulundurularak belirlenir ve her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından güncellenir.
Müvekkiller, 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen asgari ücretlerin üzerinde de avukatlara ücret ödeyebilirler, özellikle davanın zorluğu veya hukuki hizmetin karmaşıklığına bağlı olarak ücretler değişebilir. Ancak, avukatlar, tarifenin belirlediği asgari ücretin altında bir ücret talep edemezler.
Sonuç olarak, tarife avukatların müvekkillerine sundukları hukuki hizmetler için bir rehber niteliği taşır ve bu rehber, avukatların dürüstlüğünü ve müşteri haklarını koruma amacı güder. 2024 yılında avukat ücretleri, davaların karmaşıklığına göre değişiklik gösterebilir, ancak tarife asgari bir referans noktası sağlar.
Bu sebeple çekişmeli boşanma davası, ceza davası gibi avukat ücretlerini öğrenmek için 2024 yılı avukat ücretleri konulu makalemizi ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Avukatlık Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır?

2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bir avukatın hukuki bir işlemde veya davadaki hizmetleri karşılığında aldığı ücreti ifade eder. Bu ücretin hesaplanması, avukatlık mesleğinde belirli bir tarife veya formüle dayanmaktadır ve ücretler, avukatlık hizmetinin türüne, yapılan işin niteliğine ve karmaşıklığına, harcanan zaman ve emeğe göre değişkenlik gösterebilir.
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve uygulanan 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetlerinin sunulması için belirlenen en düşük ücreti belirler. Bu tarife, avukatların sundukları hizmetlere göre farklı kategorileri içerir ve her bir kategori için belirli bir ücret skalası sunar.
Avukatlar, belirli bir iş için ne kadar ücret talep edeceklerini müvekkillerine açıkça bildirmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, avukatlık hizmetlerine başlamadan önce, taraflar arasında bir sözleşme imzalanır ve bu sözleşmede avukatlık vekalet ücretinin nasıl hesaplanacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilir.
Örneğin, 2024 yılı boşanma davası için avukat ücreti belirlenirken, davanın uzunluğu göz önüne alınarak asgari tarifeden sapmalar olabilir. Benzer şekilde, 2024 yılı ceza avukatı ücretleri, ceza mahkemelerindeki işin ağırlığına bağlı olarak değişebilir.
Genellikle 2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların harcadıkları saatlere ve emeğe dayalı olarak hesaplanır. Özellikle uzun ve karmaşık işler için avukatlar genellikle projeye özel bir ücret belirlerler. Ayrıca, bir davanın kazanılması durumunda ek bir başarı ücreti talep etme pratiği de yaygındır.
Sonuç olarak, avukatlık vekalet ücreti, bir avukatın sunduğu hizmetin özelliklerine ve zorluk derecesine bağlı olarak değişir. Bu nedenle, avukatlık hizmetleri almadan önce müvekkillerin, avukatlarıyla işbirliği yaparak işin ayrıntıları ve maliyeti konusunda açık bir şekilde iletişim kurmaları önerilir.

Avukat Yüzde Kaç Alır 2024?

2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların sundukları hizmetin niteliği, karmaşıklığı, harcadıkları zaman ve emek gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, avukatların alacakları ücret oranı konusunda kesin bir kural bulunmamaktadır.
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetlerinin sunulması için belirlenen en düşük ücreti belirler. Şu an için bu tarifeye göre belirlenen asgari oran genellikle %16 olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu tarife avukatların belirleyebileceği maksimum ücretleri sınırlamaz.
Özellikle uzun süren ve karmaşık işler için avukatlar, saatlik ücret yerine projeye özgü bir ücret belirleme eğilimindedirler. Bu projeye özel ücret oranı, avukatın sunduğu hizmetin niteliği ve karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Bir davayı kazanma durumunda ek bir başarı ücreti talep eden avukatlar da bulunmaktadır. Bu başarı ücreti genellikle davanın sonucuna ve kazanılan miktarına göre belirlenir.
Sonuç olarak, avukatların alacakları ücret oranı kesin bir kurala bağlı değildir ve genellikle hizmetin niteliği, karmaşıklığı, harcadıkları zaman ve emek gibi faktörlere göre belirlenir. Avukatlar, ücretlerini müvekkillerine açık ve net bir şekilde iletmekle yükümlüdürler.

2024 Yılı CMK Avukat Ücret Tarifesi

32316 sayılı Resmi Gazete ile CMK avukat ücret tarifesi de belli olmuştur. CMK devlet tarafından atama yapılan avukatlık sisteminin kısaltmasıdır. CMK avukatı devlet tarafından görevlendirilen avukata denmektedir. Baroya kayıtlı avukatlar talep etmeleri halinde baronun hazırladığı CMK listesine kayıt olabilir. Listeye kayıt olan avukatlara Cumhuriyet Savcılığı tarafından görev ataması yapılır. Bu kişisel ayrıca özel avukatlık yapabilirler. Bu avukatların aldıkları görevde ücretleri hazine tarafından karşılanmaktadır.
Adalet Bakanlığı ile yapılan gör        üşmeler sonucunda varılan anlaşma ile; aynı davada sanığın müdafi avukatı olarak görev yapan özel vekâletname ile avukat ile zorunlu müdafi sıfatıyla hizmet veren avukat arasındaki ayrım ortadan kaldırılmıştır. Aynı emek ve mesaiyi veren iki meslektaşın hak ettiği yan avukatlık ücreti artık eşitlenmiştir.
Bu düzenleme ile Tarife’nin 14. maddesindeki “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” kuralı, sanığın CMK gereğince atanmış olan müdafi bulunduğunda da kovuşturma için ‘Hazineden alınan ücretin mahsup edilmesi imkanı getirilmiştir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara