2024 Boşanma Avukatı Ücreti ve Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar?

Boşanma süreci, pek çok insan için duygusal ve maddi olarak zorlu bir deneyim olabilir. Boşanma davası açarken veya bir boşanma avukatıyla çalışırken, masraflar önemli bir faktör haline gelir. Bu makalede, 2024 boşanma avukatı ücreti ve boşanma davası masrafları ne kadar sorusunun detaylı bilgilere odaklanacağız. Diğer davalarda 2024 yılı avukat ücretleri için “2024 YILI İÇİN AVUKAT ÜCRETLERİ NE KADAR?” makalemizi ziyaret edebilirsiniz. 

2024 Yılı Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma, çiftlerin evlilik birliğini sona erdirmek istediklerinde karşılaştıkları bir hukuki süreçtir. Türk hukukuna göre, boşanma sürecinde bir avukatla çalışmak, sürecin daha düzenli ve yasalara uygun ilerlemesine yardımcı olabilir.
Boşanma avukatlarının ücretleri, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında avukatın deneyimi, davanın karmaşıklığı, bölgenin coğrafi konumu ve avukatın ücret politikası yer almaktadır. 2024 yılında Türkiye genelinde boşanma avukatlarının ücretleri ortalama olarak 15.000 TL ile 50.000 TL arasında değişmektedir. Ancak bu rakamlar, avukatın deneyimine ve davanın özelliklerine göre artabilir veya azalabilir. Ayrıca mal paylaşım davası, ziynet eşyası davası ve velayet davası açılıp açılmayacağına göre de değişkenlik göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları da ücretleri etkileyen önemli bir faktördür. Anlaşmalı boşanma davaları, taraflar arasında anlaşmazlık olmadan gerçekleştiği için genellikle daha düşük ücretlerle sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davaları ise taraflar arasında anlaşmazlıkların olduğu ve daha fazla zaman ve çaba gerektiren davalar olduğu için ücretler daha yüksek olabilir.
Boşanma avukatı ücretleri, ayrıca davanın ne kadar süreceği ve mahkeme masrafları gibi ek masraflar da dahil olmak üzere davanın toplam maliyetini etkiler. Boşanma davası açmadan önce, avukatınızla ücretler ve masraflar konusunda yazılı ve net bir anlaşma yapmanız önemlidir.

2024 Yılı Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı anlaşmalı boşanma ücreti 17.900 TL’dir. Bu ücrete mahkeme masrafları ve harçlar dahil değildir. Anlaşmalı boşanma davası süre açısından çok kısa süren, genellikle 2 haftada sonuçlanan davalardır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası ücreti uygulamada asgari tutar üzerinden alınmaktadır.

2024 Yılı Çekişmeli Boşanma Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı çekişmeli boşanma ücretinin alt sınırı 17.900 TL’dir. Üst sınır ise davadan davaya avukattan avukata göre değişmektedir. Çekişmeli boşanma davasının ücretinin belirlenmesinde bir çok etmen bulunmaktadır. Bunlardan ilki çekişmeli boşanma ile birlikte mal paylaşım davasının, yada ziynet eşyası davasının açılıp açılmayacağıdır. Mal paylaşım davaları ile ziynet eşyaları davası ayrı davalar olduğundan ayrıca harç gerekecek ve ayrıca avukat ücreti ödenmesi gerekecektir. Ortalama olarak 2024 yılı çekişmeli boşanma davası ücreti 40.000 TL olmuştur. Mal davası ile ziynet eşyası davasında dava sonunda ücret ödenmesi şeklinde anlaşmak mümkünken çekişmeli boşanma davasında böyle bir imkan mümkün değildir.

2024 Yılı Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar?

2024 yılı boşanma davası masrafları ortalama 7.000 TL tutmaktadır. Bu masraflar şu şekildedir: 3.000 TL açılış harcı, 1.000 TL pedagog ücreti, 1.000 TL tanık ücretleri, 1.000 TL istinaf harcı, 1.000 TL temyiz harcıdır. Bu masrafların bir çoğunun dava başında peşin olarak mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Diğer kısmı ise mahkeme talep ettikçe taraflar yatırılabilmektedir.

2024 Yılı Boşanma Davası Açmak Ne Kadara Mal Olur?

2024 yılı boşanma davası açmak mahkeme masrafları ile birlikte ortalama 40.000 TL’ye mal olmaktadır. Bu ücret peşin ücret olup taksit yapılması mümkündür. Taksit yapılması halinde banka tarafından vade farkı da yansıtılmaktadır.

Boşanma Davası Masraflarını Kim Öder?

Boşanma davası masrafları Türk hukukuna göre belirli kurallara tabidir ve bu masrafları kimin ödeyeceği konusunda bazı genel prensipler bulunmaktadır. Boşanma davası masraflarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • Dava Açan Tarafından Ödenir: Boşanma davası masrafları dava açan tarafından ödenmektedir. Fakat boşanma davalarında karşı dava açılması mümkün olduğundan, karşı davada harca tabi olduğundan aslında her iki taraf tarafından boşanma davası masrafını ödendiğin belirtmek isteriz. 
  • Anlaşma Durumunda Taraflar Tarafından Paylaşılarak Ödenir: Anlaşma olması durumunda boşanma davası masrafları, boşanma davasının tarafları tarafından eşit şekilde ödenir. Anlaşma olması, boşanma sürecinin mali yükünün taraflar arasında paylaşılmasını gerektirir. Her iki eş, kendi avukat ücretlerini, mahkeme harçlarını ve diğer ilgili masrafları karşılamakla sorumludur. Ama anlaşmalı boşanma durumunda, taraflar arasında varılan anlaşmada masrafların nasıl paylaşılacağı da belirtilebilmektedir. Taraflar, anlaşmanın bir parçası olarak bu masrafları kendi aralarında anlaşmışlarsa, bu anlaşmaya uymak zorundadır.

2024 Yılı Boşanma Davası Harcı Ne Kadar?

Boşanma davası harcı başvurma harcı, peşin harç ve karar harcı olmak üzere 2024 yılı için 3.000 TL civarındadır. Bu harç başta mahkeme açılırken peşin olarak mahkemeye ödenmesi gerekmektedir. Avukat ücreti bu ücrete dahil değildir. Boşanma davası harçları diğer davalarda olduğu gibi Harçlar Kanununa tabidir.

Boşanma Karşı Dava Harcı 2024 Ne Kadar?

Boşanma karşı dava harcı diğer harçlar ile birlikte 2024 yılı için 2.000 TL civarındadır. Karşı dava harcı karşı dava açıldığından yatırılan harçtır. Karşı dava harcı ile birlikte peşin harç ile karar harcı da yatırılması gerekmektedir. İşte tüm bu harçlar toplamı 2.000 TL’yi bulmaktadır.

Boşanmak İçin Mahkemeye Para Ödeniyor Mu?

Başvuru yapmak ve dava sürecini başlatmak için belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretlere “mahkeme harcı ve gider avansı” denir.
Mahkeme harcı, boşanma davası başvurusunun mahkeme tarafından işleme alınması için ödenen bir tür resmi ücretidir. Bu ücret, Türkiye’deki Adliye ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen 2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanır. Mahkeme harcı miktarı, davanın türüne (anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma), göre değişebilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara