Aile hukuku nedir ? Boşanma avukatı ne iş yapar ? Boşanma davası nasıl ne şekilde açılır ?

 Boşanma avukatı kavramıyla aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen uzman boşanma avukatı kastedilmektedir. Aile içi ilişkileri düzenleyen, hukuk kurallarını da dikkate alan, medeni hukukun içerisinde yer alan hukuk dalına da aile hukuku adı verilmektedir. Hukuk büromuz mersin boşanma avukatı olarak yıllardır kazandığı tecrübe ile aile hukuku konusunda tüm Türkiye çapında yıllardır profesyonel hizmet vermektedir.(Hukuk büromuz yurt dışında yaşayan müvekkillerimize tanıma ve tenfiz davalarında özel hizmet vermektedir.)

 Evli ya da evlilik dışı yaşamlarda ortaya çıkabilecek her türlü problemler aile hukuku içerisinde değerlendirilir ve sonuca bağlanır. Aile hukuku üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; karı koca ilişkisi, aile malları, nafaka sorunları ve vesayettir. Aile hukukunun başlıca konuları ise evlenme ve nişanlanma(Şartları ve hükümleri), boşanma(şartları ve sonuçları), evlenme ile ortaya çıkan mal paylaşımı, eşler arası ortak edinilen mallar ve bu mallar üzerindeki hakları, soy bağı, evlat edinme, kayyımlık, çocuğun nafaka hakkı, yasal danışmanlıktır. Uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta özel olarak belirlenen, aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, çocuk kaçırma ve çocuk istismarı, yapay döllenme, kadın ve çocuk hakları aile hukuku kapsamında ele alınan konulardandır.

 Bireylerin evlilik dışı arkadaşlıklarında herhangi bir hak bulunmamaktadır. Ancak çocuklar evlilik dışında ya da evlilik içinde doğsunlar eşit haklara sahiptir. Türkiye’de bu tür davalara aile mahkemeleri bakmaktadır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri bu tür davalara bakmaktadır. Aile mahkemeleri uyuşmazlıkların özelliklerine göre davanın içeriğine girmeden tarafları öncelikle sulh olmaya davet etmektedir. Eğer ki sulh olmazsa davanın esasına girerek yargılamaya başlamaktadır.

 Türkiye’de mevzuatta yasal çerçeve içerisinde uzmanlık alanı boşanma avukatı olarak tanımlanmış avukatlık ibaresi bulunmamaktadır. Aile hukuku davalarında vekillik yapan avukatlar halk arasında genellikle boşanma avukatı diye anılmaktadır.

A)Avukatın boşanma davalarına etkisi ?

 Boşanma davaları taraflar açısından zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma davaları sürecinde profesyonel hukuki yardım almak bu sürecin üstesinden gelme konusunda tarafları rahatlatmaktadır. Bunun yanında boşanma davaları usul açısından kuralcı davalardır.Delil ve tanıkların sunumu, cevap dilekçesi verilmesi ile cevaba cevap dilekçesinin verilmesi belirli süre ve usullere tabidir. İlgili usul kurallarını bilmemek size hak kayıpları yaşamanıza hatta boşanamamanıza sebep olacaktır. Bu sebeple boşanma davalarında avukat ile çalışmak her zaman en doğru yöntemdir.

B) Boşanma davası nasıl açılır ?

 Boşanma davaları belirli bir nedene bağlı olarak aile mahkemelerinde açılır. Dava açarken belirli bir sebep gösterilmek zorundadır. İlgili sebepler özel ve genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Avukatınız gerekli araştırmayı yaparak boşanma sebebini belirleyerek kısa süre içerisinde davanızı açmanıza olanak sağlamaktadır.

C) Boşanma davası açılmadan önce yapılması gereken hazırlıklar nelerdir ?

 Boşanma davası öncesinde taraflar öncelikle anlaşmalı boşanmaya teşvik edilmelidir. Anlaşmalı boşanma yolu çok daha pratik bir yol olup, tarafları daha az yıpratmaktadır. Taraflar anlaşmalı veya çekişmeli dava açılmasına karar verdikten sonra, avukat 4 konuyu tartışmaya açmalıdır.

 • Çocuk var ise, çocukların velayetinin durumu
 • Tarafların nafaka talebi
 • Evlilik sonrası mal alınmış ise malların paylaşım durumu
 • Tarafların Maddi ve Manevi tazminat talebi

D) Eşiniz size karşı boşanma davası açtığında yapılması gerekenler ?

 Öncelikle belirtmek isterim ki, boşanma davalarında davayı ilk açan taraf her zaman 1-0 öndedir. Eğer eşiniz size karşı boşanma davası açmış ise, ve siz boşanma kusursuz olduğunuzu düşünüyor iseniz, muhakkak karşı dava açarak haklarınızı savunmanız gerekmektedir.

E) Karşı dava açmaz isem ne olur ?

 Karşı dava açmaz iseniz, ilgili davada sadece eşinizin beyanında geçen sizin kusurlu olduğunuza dair iddiaları dinlenir . Eşinizin kusuru olduğunu düşünüyorsanız karşı dava açarak iddialarını mahkeme huzurunda dile getirmeniz gerekmektedir.

F) Hangi şehirden avukat tutmalıyım ?

 Her şehirden avukat tutma imkanına sahipsiniz. Boşanma davalarında yazılı usul esas olduğundan her şehirden avukatla anlaşmanız mümkün.

G) Boşanma davalarında ücret ?

 Boşanma davalarında, diğer dava türlerinde olduğu gibi Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca bir alt sınır getirilmiştir. Üst sınır davanın zorluğu, avukatın tecrübesi ve bilgisine göre değişiklik göstermektedir.

H) Boşanma davası ne kadar sürer ?

 Çekişmeli boşanma davaları karşı tarafın direncine göre 1-2 yıl arasında sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları ise en geç 1 ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Baktığımız Dava Konuları

 • Boşanma davalarının takibi, nafaka ve çocukların velayeti
 • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne nasıl işlenmesi gerektiği
 • Miras davaları
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının bu ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi
 • Evlat edinme işlemleri, vesayet, kayyum ve yasal danışmanlık hakkında hukuki yardım
 • Soy bağının reddi, evlilik dışı doğan çocuklarda baba ile arasındaki soy bağının kurulması
 • Çocuk malları davalarının takip edilmesi
 • Maddi manevi tazminatlar, eşler arasındaki mal rejiminin belirlenmesi
 • Evlilik öncesi eşler arasında yapılacak mal rejimi sözleşmesinin hazırlanması konusunda danışmanlık
 • Nişanın bozulmasından doğan maddi ve manevi zararların giderilmesi ve davanın takibi.

İletişim Formu