Anamur Boşanma Avukatı

Anamur Boşanma Avukatı: Türk Medeni kanunu çerçevesinde değerlendirilmekte olan boşanma davaları, aile hukukunun 161. Maddesi ile 166. Maddesinde boşanma nedenlerini kapsamaktadır. Bu nedenlere dayalı olmadan boşanma davası açılamayacağı gibi Asliye mahkemesine dilekçe vermeden de eşlerin yasal süreci başlatması mümkün değildir. Anamur boşanma avukatı, boşanma davası süresince, dilekçe hazırlanması, dosya sunulması ve müvekkilin mahkeme sürecini takip edecektir.

Anamur Boşanma Avukatı Ve Danışmanı

Anamur boşanma avukatı, tarafların boşanma işlemlerinde gerekli olan işlemleri yerine getirirken aynı zamanda müvekkilinde hakları üzerine bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Bunlarla birlikte Asliye mahkemesi üzerinden açılacak olan boşanma davasında, çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davasına dayalı olan işlemler farklılık göstermekte, boşanma davası dilekçe örneği de buna göre ayarlanmaktadır. Terk sebebiyle ya da zina nedeniyle boşanma davalarıyla birlikte, aile içi çocuk istismarı, kadına şiddet durumları ve eşlerden birinin haysiyetsiz bir hayat sürerek hayatını idame ettirmesi durumlarında da evlilik kurumunun kökten sarsılması durumu söz konusudur.

Zina nedeniyle boşanma davası 161. MaddeHayata kast edilmesi ve onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası 162. maddeŞiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıyla açılmakta olan boşanma davası 166. MaddeEşlerden birinin suç işlemesi veya haysiyetsiz hayat sürmesi durumunda açılan boşanma davası 163. maddeEşlerden birinin evlilik kurumunu terk etmesi sebebiyle boşanma davasıEşlerden birinin Akıl hastalığı olasından dolayı boşanma davası

Boşanma Davası Nerede Açılmalıdır?

Boşanma davası açılması için öncelikle Asliye mahkemesine başvuru yapılması ve burada dilekçe verilerek sürecin başlatılması gerekmektedir. Aynı zamanda eşlerin her ikisinin boşanmayı kabul etmesi anlaşmalı, ikisinden birinin itiraz etmesi, dilekçeyi imzalamaması ve duruşmaya katılmaması durumlarında ise çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Bu durumda velayet, nafaka, tazminat ve mal mülk paylaşımları üzerinden de dava açılabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde her bireyin avukata başvuru yapma hakkı bulunmakla birlikte, Anamur boşanma avukatı ile irtibat kurularak süreç hakkında da detaylı bilgi alınabilir, danışmanlık ve avukatlık alanlarından da yararlanılabilir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası avukatı, alanında uzman olması ve tarafların ortak bir noktada buluşmasını sağlayacak kanun maddelerine hakim olması gerekmektedir. Medeni usule göre dava sürecinin takip edilmesi aynı zamanda tarafların velayet, nafaka ve mal mülk paylaşımlarındaki anlaşmazlıklarına yönelik kanunlarla ilgili bilgilendirici olabilmelidir. Çekişmeli boşanma davası tarafların birinin itiraz etmesi ya da duruşmaya gelmemesi durumunda gerçekleştiği için dava süresi uzayabilmekte ve beklenilenden daha fazla sonuç beklenebilmektedir. Sürecin kısalması ve davanın zaman aşımına uğramaması için gerekli kanun işlemlerine dönük stratejik düzenlemeler yapılmalıdır. Anamur boşanma avukatı, medeni hukuk dalında uzmanlaşmış bir görevli olarak müvekkillerine olumlu bir sonuç için görevinin gerekliliklerini yerine getirecektir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı, tarafların boşanmayı kabul etmesi durumunda mahkeme sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirici olacaktır. Çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesi için gerekli olan arabuluculuk görevini de yerine getirerek, özellikle velayet, nafaka ve mal mülk paylaşımında anlaşmazlık yaşamakta olan tarafların ortak bir paydada buluşarak mahkeme sürecinin başlatılması sağlanabilmektedir. Ancak arabuluculuk tarafların barışması ve evliliğe devam etmesi için değil, boşanma işlemi için gerekli olan hak ve hukukun sağlanacağı bölüşmelerin yapılması için önemlidir. Böylelikle dava daha kısa sürerek, yasal olarak boşanma işlemi gerçekleşmekte, tarafların medeni kanunlar üzerinden hiçbir birlikteliği bulunmayacak düzenlemeler yapılabilmektedir. Anamur boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası sürecinde gerekli olan yönlendirmeleri ve sürecin takibini yaparak medeni usule göre gerekli olan kanun maddelerini paylaşacaktır.

Boşanma ve Tazminat Davası

Boşanma davasında taraflardan birinin medeni kanunlar üzerinden tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Davayı açan tarafın, haksızlığa uğraması, aldatılmış ya da hayatına kast edilmiş olması durumunda karşı tarafa boşanma davası evresinde tazminat davası açabilmektedir. Maddi ve manevi tazminat davası açılabilen boşanma davalarında, evlilik kurumunun zedelenmesi ve bu nedenle eşlerden birinin psikolojik veya fizyojik zararlar görmesi durumuna bağlı olarak dava açılabilmektedir.

Boşanma ve Velayet Davası

Tarafların çocuklarının kimde kalacağına karar verememiş olması durumunda çekişmeli olarak devam edecek olan boşanma davası, mahkemenin taraflardan uygun gördüğü kişiye velayet hakkı vermesine neden olacaktır. Bu uygunluk maddi gelir durumu, psikolojik durum ve çocuklara bakabileceğini kanıtlayan nedenler olabilmektedir. Anamur boşanma avukatı, velayet, nafaka ve tazminat davalarından tarafların haksızlığa uğramadan anlaşmalı bir şekilde ya da çekişmeli bir şekilde hak talebinde bulunmasını sağlayacaktır. Boşanma davası sürecini takip etmek ve müvekkili bilgilendirmek görevleri arasında yer almaktadır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara