Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bugün ki yazımızda kısaca anlaşmalı boşanma davasından bahsedeceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma yapabilmek için tarafların tüm konularda anlaşmış olması gerekmektedir. Örneği nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne kadar ödeneceği, evlilik birliğinde alınan menkul ve gayrimenkullerin durumu vb. Anlaşmalı boşanma davası için 1 adet anlaşmalı boşanma protokolü ve 1 adet anlaşmalı boşanma davası dilekçesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları sanılanın aksine teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatından destek alınması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları tek celse süren davalardır. Ufak bir yanlışta büyük hak kayıplarına uğramak olasıdır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve protokolü muhakkak konusunda uzman bir avukata hazırlattırılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası mahkemenin yoğunluğuna bağlı 2 gün ile 15 gün arası sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davası mahkemeye verilecek anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile çekişmeli boşanma davası dilekçe örneği farklı olup çekişmeli boşanma davası dilekçesi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Boşanmak kişilerin hayatını maddi ve manevi olarak etkileyen önemli bir kararlardan biridir. Bu yüzden boşanırken ve boşanma davası dilekçe örneği hazırlarken mevzuata uygun hareket etmek son derece önem taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı boşanma arifesinde olan kişilerin mutlaka bir avukata danışmalarında fayda vardır. Boşanma davası açmak için gereken en temel ve önemli husus usulüne uygun bir şekilde hazırlanmış olan boşanma davası dilekçesidir. Boşanma davasının kabul edilebilmesi ve davacının haklarının en iyi şekilde korunabilmesi için boşanma davası dilekçesinde tüm hukuki gerekçeler ve dayanakları tek tek sıralanmalıdır.

Boşanma davası dilekçesi iki farklı şekilde düzenlenir. İki farklı boşanma davası dilekçe örneği olmasının sebebi davanın, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası şeklinde açılmasından kaynaklanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçe örneğinde, taraflar her konuda uzlaşmaya vardığından herhangi bir çekişmeli durum söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle çekişmeli boşanma dilekçesine göre daha kısa olur. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde, eşler tarafından imzalanan boşanma protokolü mutlaka yer almalıdır. Çekişmeli boşanma davası dilekçe örneğinde ise taraflar uzlaşmaya varamamış demektir. Bundan dolayı çekişmeli boşanma davası dilekçesinde, boşanma konusu ve boşanmaya dair anlaşmazlıklar ile boşanma sebepleri mevzuata uygun bir şekilde tek tek yazılmalıdır.

Uzman bir boşanma avukatından destek almak için Mersin Anlaşmalı Boşanma Avukatı makalemizi ziyaret edebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

DAVA DEĞERİ :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR :

1-) Taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evlidirler. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunduğumuz aile nüfus kaydı örneğinden de anlaşılacağı üzere, bu evlilikten … ve … adlarında iki çocuk sahibi olmuşlardır. Çocuklardan biri …, diğeri ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.

2-) Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.

3-) Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar, çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirilerine olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki (EK 2)…/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamışlardır.

4-) Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

5-) Taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla, talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

EKLER: 1-) Aile nüfus kaydı örneği,

2-) …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü,

3-) Kimlik cüzdanı fotokopileri,

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara