Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Süreç, Şartları

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların tüm konularda anlaşmış olması gerekmektedir. Bu konular; velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımıdır.. Peki anlaşmalı boşanma nasıl açılır? Gelin inceleyelim.

Anlaşmalı boşanma aşağıda ki süreçler izlenerek açılır:

Öncelikle ilk adım mersin anlaşmalı boşanma avukatı bulmaktır. Anlaşmalı boşanma avukat, size boşanma davası süreci hakkında bilgi verecek ve sizi yönlendirecektir. Hatalar yapmanıza mani olarak hak kaybı yaşamanızı engelleyecektir. Maalesef günümüzde anlaşmalı boşanma davasını basit görüp insanlar kendileri yapmakta ve büyük bir hataya düşerek hak kayıplarına uğramaktadırlar.

Avukat tutmaya karar verdikten sonra ikinci adım anlaşmalı boşanma protokolü örneği hazırlamaktır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle tarafların anlaşma protokolü hazırlaması gerekir. Anlaşma metninde, tarafların boşanma konusunda nasıl bir karar aldığı, mal paylaşımı, nafaka ve velayet konularının nasıl ele alınacağı gibi konular yer alır. Anlaşmalı boşanma protokolü muhakkak bir avukat tarafından hazırlanmalı, cezai şartlar eklenmeli, müspet hususlarda tek tek protokole yazılmalıdır.

Üçüncü adım. Dava dilekçesinin avukat tarafından hazırlanmasıdır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için tarafların avukatı tarafından anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği hazırlanır. Dava dilekçesinde, tarafların kimlik bilgileri, evlilik tarihi, çocuk sayısı, mal varlığı, anlaşma metni gibi bilgiler yer alır.

Dördüncü adım. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile mahkemeye başvurmaktır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için tarafların avukatı, dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine başvurur. Başvuru sonrası mahkeme ilk müsait güne duruşma günü belirler.

Yapılacak beşinci adım duruşma tarihini beklemektir. Mahkeme, tarafların anlaşma metnini inceler ve gerekli gördüğü durumlarda taraflara ek bilgi veya belge talep edebilir. Mahkeme, tarafların anlaşmasını uygun bulduğu takdirde duruşma tarihi verir.

Son adım duruşmaya katılımdır. Duruşma tarihinde taraflar ve avukatları, mahkeme huzurunda bulunurlar. Anlaşmalı boşanma davası duruşmasına tarafların bizzat katılımı mecburidir. Mahkeme, duruşma esnasında protokolü inceler. Taraflara barışma durumu olup olmadığını sorar. Eğer taraflar boşanmaya kararlıysa tarafların anlaşmasını uygun bulduğu takdirde boşanma kararını verir.

anlasmali-bosanma-nasil-acilir-tuncsuditol-min-1

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü öncelikle hukuka uygun olmalıdır. İçerdiği yaptırımlar kamuya, ahlaka ve hukukun kaidelerine uygun olmalıdır. Örneğin “… anlaşmalı boşanma sonrasında çocuğumu eşime vereceğim ve çocuğum 40 yaşına gelene kadar asla görüşmeyeceğim…” şeklinde ki bir ibare babalık hakkına aykırı olacağından geçersiz olacaktır. Ayrıca ilgili protokol icra edilebilir edimler içermelidir. Örneğin “…boşanınca bankada biriktirdiğimiz 50.000 TL’nin yarısını eşime vereceğim…” gibi bir ibare protokolün icrasını zora sokacaktır. Çünkü para likit olup kaçırılması çok kolaydır. Son olarak bu konuda yine belirtilmesi gereken nokta protokolün açık, net ve anlaşılır olmasıdır. Örneğin “… üzerimde bulunan apartman dairesini eşime vereceğim…” yerine “….. ada …. Pafta …… adresinde 4. Kat 20 numaralı bağımsız bölümü eşime 20.04.2020 tarihinde devredeceğim.” Şeklinde olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşler arasında boşanma sürecinde varılan anlaşmayı ve boşanma sonrası düzenlemeleri içeren bir belgedir. Aşağıda, anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamak için izlenebilecek adımları bulabilirsiniz:

Öncelikle profesyonel yardım alınması gerekmektedir. Boşanma sürecinde anlaşmalı bir protokol hazırlamak karmaşık olabilir. Bu nedenle, bir aile hukuku avukatından veya bir boşanma arabulucusundan profesyonel yardım almanız önemlidir. Bir uzman, size mevcut yasalar doğrultusunda rehberlik edebilir ve hukuki süreçteki haklarınızı ve sorumluluklarınızı açıklayabilir.

İkinci nokta varılacak anlaşmanın belirlenmesi gerekmektedir. Eşler olarak boşanma sürecinde hangi konularda anlaşmaya varmak istediğinizi belirleyin. Bu konular mülkiyet paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka, mal rejimi, miras hakkı, borçların paylaşımı gibi konuları içerebilir.

Üçüncü önemli nokta hukuki araştırma yapmaktır. Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer hukuki kaynaklar doğrultusunda, boşanma sürecindeki konular hakkında hukuki bilgi edinin. Bu, mevcut yasal düzenlemeleri ve mahkeme kararlarını araştırmayı içerebilir.

Dördüncü önemli nokta konuları detaylı şekilde ele almaktır. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sonrası düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde ele almalıdır. Örneğin, çocukların velayeti konusunda hangi ebeveynin sorumlu olacağı, nafaka miktarı ve ödeme süresi, mülkiyetin nasıl paylaşılacağı gibi konular net bir şekilde belirtilmelidir. Nafaka ödenecekse bunun miktarı da muhakkak taraflarca belirlenmelidir.

Diğer önemli bir husus açık ve anlaşılır bir dil kullanmaktır. Protokolü yazarken, anlaşılması kolay ve açık bir dil kullanmaya özen gösterin. Hukuki terimleri veya karmaşık ifadeleri mümkün olduğunca basitleştirin. Bu, protokolün hem eşler hem de mahkeme tarafından anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Son aşama ise protokolün tamamlanması ve protokolün imzalanmasıdır. İmzalanan protokol, tarafların boşanma sürecindeki anlaşmalarını yasal olarak taahhüt ettiğini gösterir. Hazırlana protokol daha sonra anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanarak mahkemesine verilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Her dava da olduğu gibi anlaşmalı boşanma davası da mahkemeler ön büroya verilecek bir dilekçe ile açılmaktadır. Bu dilekçe diğer davalarda olduğu gibi kesinlikle bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak olan dilekçe taraflar isim soy isim ve adresleri, davanın konusu, açıklamalar, hukuki deliller, dayanak belgeler ve sonuç istemden oluşması gerekmektedir. Yine hazırlanan dilekçe hukukun usul kurallarına uyması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, eşlerin anlaşmalı olarak boşanma taleplerini mahkemeye ilettikleri bir belgedir. Aşağıda, anlaşmalı boşanma dava dilekçesini hazırlarken izlenebilecek adımları bulabilirsiniz:

Öncelikle mahkeme bilgilerini belirlemek gerekmektedir. Dilekçenin hangi mahkemeye sunulacağını belirleyin. Bu, boşanma davasını açmak için son 6 aydır bulunduğunuz yerdeki Aile Mahkemesidir. Eşlerin ikamet yerleri farklı olması durumunda eşlerden birinin yerleşim yeri yeterlidir.

İkinci aşama dilekçe başlığı hazırlamaktır. Dilekçenin başında mahkeme adını, dava numarasını ve tarihini belirtin.

Daha sonra tarafların bilgilerini tek tek girin. Dilekçede boşanma davası açan eşin (davacı) ve diğer eşin (davalı) kimlik bilgilerini (ad, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres vb.) eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtin.

Ayrıca evlilik bilgilerini de dilekçenize ekleyin. Yani evlilik tarihini, evlilik yerini ve evlilik kaydının yapıldığı yerin bilgilerini dilekçeye ekleyin.

Boşanma Talebi: Anlaşmalı olarak boşanma talebinizi dilekçede açık ve net bir şekilde ifade edin. Örneğin, “Taraflar arasındaki evlilik birliğinin sarsıldığı, ilişkilerin düzelme olasılığının bulunmadığı ve anlaşmalı olarak boşanma talep edildiği” gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

Dilekçenin ekinde anlaşmalı boşanma protokolünü ekleyin. Bu protokol, eşler arasında varılan anlaşmayı ve boşanma sonrası düzenlemeleri içermelidir. Protokolde, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konuların detayları yer almalıdır.

Mahkemeden başka talepleriniz var ise bunları da dilekçenizde son olarak belirtin. Anlaşmalı boşanma davası diğer davalardan farklı olarak delil ve tanık bildirmeniz mecburi olmayan davalardır.

Son aşama ise dilekçenin imzalanması ve mahkemeye verilmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları 2024

Anlaşmalı boşanma, eşlerin karşılıklı anlaşma ve uzlaşma yoluyla boşanma sürecini yürütmelerini ifade eder. Anlaşmalı boşanma için şartlar aşağıdaki gibidir

1.Şart eşlerin evlilik birliğinin sarsıldığını kabul etmesidir. Eşlerin evlilik birliğinin sarsıldığına ve ilişkilerin düzelme olasılığının bulunmadığına anlaşmaları gerekmektedir.

2. Şart anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmasıdır.

3. Şart çocukların çıkarlarının korunmasıdır. Eğer çocuklar varsa, anlaşmalı boşanmada çocukların çıkarlarının korunması önemlidir. Velayet, çocuğun ikametgahı, ebeveynler arasındaki görüşme ve temas düzenlemeleri gibi konular çocuğun en iyi çıkarları gözetilerek karara bağlanmalıdır. Velayet kamu düzeninden olduğundan bunların yapılmaması durumunda hakim tarafından resen yapılmaktadır.

4. Şart tarafların iradesinin serbest ve özgürce olmasıdır. Anlaşmalı boşanma, eşlerin serbest iradeleriyle karar verdiği bir süreçtir. Hiçbir tarafın zorlanmadığından ve baskı altında olmadığından emin olunmalıdır. Bu nedenle, protokolün her iki tarafça isteyerek ve özgürce kabul edildiği belgelenmelidir. Nitekim yapılan celse de hakim tarafından son kez anlaşmalı boşanmanın tarafların özgür iradelerine dayanıp dayanmadığı sorulmaktadır.

5. Şart mahkemenin verilen anlaşmalı boşanma kararını onamasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü, mahkeme tarafından incelenip onaylanmalıdır. Mahkeme, protokolün yasalara ve çocukların çıkarlarına uygun olduğunu değerlendirdikten sonra boşanma kararını verir.

Yukarıdaki şartlar genel olarak anlaşmalı boşanma süreci için geçerlidir. Ancak, her boşanma davası kendine özgü koşullarla değerlendirilir ve mahkeme kararıyla sonuçlanır. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde profesyonel bir aile hukuku avukatından destek almanız önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Tek Taraflı mı Açılır?

Hayır, anlaşmalı boşanma dava süreci tek taraflı olarak değil, eşler arasındaki karşılıklı anlaşma ve uzlaşma sonucunda başlatılır. Eşler boşanma konusunda anlaşmaya varırlarsa, ortak bir şekilde anlaşmalı boşanma sürecini başlatabilirler.

Yukarıda kısaca boşanma protokolü ve boşanma dava dilekçesi açıklanmıştır. Boşanma protokolü her iki tarafça imzalanması gerekmektedir. Boşanma dava dilekçesi ise tek taraflı yapılması gerekmektedir. Bu noktada taraflardan birinin avukata vekalet vermesi anlaşmalı boşanma için yeterlidir.

Anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin birlikte boşanma talebini mahkemeye sunmalarını gerektirir. Eşler, evlilik birliğinin sarsıldığını ve ilişkilerin düzelme olasılığının bulunmadığını kabul ederek anlaşmalı boşanma taleplerini birlikte dile getirirler.

Eşler, anlaşmalı boşanma protokolü adı verilen belgeyi hazırlarlar. Protokolde, boşanma sonrası düzenlemeler (velayet, nafaka, mal paylaşımı, borçların paylaşımı vb.) ayrıntılı bir şekilde yer alır. Bu protokol, eşlerin karşılıklı anlaşması ve uzlaşması doğrultusunda hazırlanır.

Mahkeme, protokolü ve eşlerin anlaşmasını değerlendirir, çocukların çıkarlarını gözetir ve gerektiğinde ek bilgi veya belgeler talep edebilir. Mahkeme, anlaşmalı boşanma protokolünü onayladıktan sonra boşanma kararını verir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin karşılıklı uzlaşması temelinde yürütülen bir süreçtir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası 2-3 güne kadar indirilebilmektedir. Fakat acele olmayan işlerde, uygulamada mahkemelerin yoğunluğuna göre 2 ile 3 hafta arasında sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının süresi tamamen belirli şart ve faktörlerle alakalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. İşte anlaşmalı boşanma davasının süresini etkileyebilecek bazı faktörler:

1.Önemli faktör mahkemenin iş yüküdür. Mahkemenin yoğunluğu, davaların sırasını ve süreci etkileyebilir. Mahkemenin meşgul olduğu bir dönemde, davaların sonuçlanması daha uzun sürebilir.

2. Önemli husus mahkemenin inceleme süresidir. Mahkeme, anlaşmalı boşanma protokolünü, çocukların çıkarlarını ve yasal şartları gözden geçirecektir. Bu inceleme süreci, mahkemenin durumu değerlendirmesi ve gerekirse ek belge veya bilgi talep etmesiyle uzayabilir.

3. Önemli husus evrakların tam olup olmadığıdır. Mahkeme, eksik evrak veya bilgilerin tamamlanmasını talep edebilir. Bu durumda, davayı sonuçlandırmak için eksikliklerin giderilmesi gerekebilir.

4. Önemli husus tarafların uzlaşmasıdır. Eşlerin anlaşması ve protokolü hazırlama süreci, davayı sonuçlandırmada etkili olabilir. Eşler, anlaşmalı boşanma konusunda hızlı bir şekilde uzlaşırsa, dava süreci daha kısa olabilir.

Sonuç olarak anlaşmalı boşanma davası genellikle diğer boşanma türlerine göre daha hızlı sonuçlanabilir. Ancak, yukarıda belirtilen faktörler ve davaya özgü diğer koşullar, davanın tamamlanma süresini etkileyebilir. Dolayısıyla, tam olarak ne kadar süreceği dava açıldıktan sonra belirlenecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti ve Masrafı Ne Kadar?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için diğer mahkemelerde olduğu gibi mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti ödenmesi gerekmektedir. 2024 yılı için anlaşmalı boşanma davası Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 8.000 Türk Lirasıdır. Bu rakam taban fiyat olup altına inmek yasaktır. Fakat üstü serbesttir. Avukatın mesleki gücü, itibarı ve diğer hususlar dikkate alınarak ücretler avukatlar tarafından belirlenmektedir. Masraflar ise mahkeme ve harçlar kanunu tarafından belirlenmektedir. Anlaşmalı boşanma davası mahkeme masrafı ve harcı ortalama 2.000 TL tutmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken;

-Peşin harç,

-Başvurma harcı,

-Vekalet harcı,

-Gider avansı alınmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatsız Nasıl Yapılır?

Boşanma süreci, zorlu bir dönem olabilir ve eşler arasında birçok konuda anlaşmazlık yaşanabilir. Bu nedenle, bazı çiftler maliyetleri azaltmak ve süreci hızlandırmak amacıyla avukatsız anlaşmalı boşanma yoluyla ilerlemeyi düşünebilirler. Ancak, avukatsız anlaşmalı boşanma davası tehlikeleri de beraberinde getirebilir ve hak kaybına yol açabilir.

Profesyonel bir aile hukuku avukatı, boşanma sürecinde önemli bir rol oynar. Avukat, hukuki bilgisi ve deneyimiyle eşlere rehberlik eder, haklarını korur ve adil bir anlaşma sağlamaya çalışır. Avukat olmadan yapılan anlaşmalı boşanma davasında, eşler hukuki süreçler ve yasal haklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bu da hak kayıplarına ve olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Boşanma davasında bir avukatın önemi, özellikle mülkiyet paylaşımı, nafaka düzenlemeleri ve çocukların velayeti gibi karmaşık konularla ilgiliyken daha da belirgin hale gelir. Avukatlar, eşlerin adil bir şekilde haklarını korumasını sağlar, yasal düzenlemeleri takip eder ve çiftlerin gelecekteki anlaşmazlıkların önüne geçmek için doğru kararlar vermesine yardımcı olur.

Bunun yanı sıra, boşanma süreci sırasında duygusal stres ve gerginlik yaşanabilir. Bu durum, eşlerin objektif kararlar verme yeteneklerini etkileyebilir. Avukatlar, profesyonel bir bakış açısı sunar, tarafların çıkarlarını korur ve duygusal tepkilere dayalı hatalı kararların önüne geçer.

Sonuç olarak, avukatsız anlaşmalı boşanma davası tehlikeli olabilir ve hak kaybına yol açabilir. Profesyonel bir aile hukuku avukatının rehberliği, eşlerin haklarını koruması ve adil bir anlaşma sağlaması açısından kritiktir. Bu nedenle, boşanma sürecinde bir avukatla çalışmanız, doğru ve adil sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

Evet, avukat olmadan da anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilir. Ancak, avukatsız anlaşmalı boşanma durumunda bazı önemli hususlara dikkat etmek önemlidir. Avukatın rolü, tarafları yasal konularda bilgilendirmek, haklarını korumak ve anlaşmanın hukuki geçerliliğini sağlamaktır. Avukatın yokluğunda, tarafların kendileri anlaşmayı hazırlamaları ve hukuki süreçleri yönetmeleri gerekmektedir. Bu durumda hukuk bilmeyen kişiler için zordur. Yanlış işlemler yapılması hak kayıpları yaşatabilecektir. Bu sebeple biz kesinlikle anlaşmalı boşanma davasının avukatsız yapılmasını önermemekteyiz. Ayrıca yanlış açılması durumunda tekrardan aynı sebepten dava açılamayacağını da hatırlatmak isteriz.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Anlaşmalı boşanma sürecinde, belirli belgelerin hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu belgeler, boşanma talebinin ve boşanma sonrası düzenlemelerin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. İşte anlaşmalı boşanma için gerekli belgelerin genel bir listesi:

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanıp sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşler arasındaki anlaşmanın yazılı olarak ifade edildiği ve boşanma sonrası düzenlemelerin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı belgedir. Protokolde, çocukların velayeti, görüşme ve temas düzenlemeleri, nafaka ödemeleri, mal paylaşımı ve diğer finansal düzenlemeler gibi konuları içeren hükümler bulunmalıdır.

Evlilik cüzdanı veya nüfus kayıt örneği dava dilekçesine eklenmelidir. Evlilik cüzdanı veya nüfus kayıt örneği, eşlerin evliliklerini kanıtlayan ve mahkemeye sunulması gereken bir belgedir.

Nüfus kayıt örneği dava dilekçesine eklenmelidir. Nüfus kayıt örneği, eşlerin kimlik bilgilerini ve medeni halini gösteren bir belgedir. Bu belge, mahkemeye sunulmalıdır.

Noter tarafından çıkarılmış vekaletname dava dilekçesine eklenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Aşağıda bulunan protokoller güncel protokollerdir. Fakat örnek protokol olup muhakkak büro personelimizden destek alınız.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ 2024 (I)

Madde 1- Taraflar

Davacı Taraf

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Vekili:

Davalı Taraf

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Vekili:

Madde 2- Boşanma

.. / .. / …. tarihinde evlenen ve .. / .. / …. doğum tarihli ….. adında ortak çocukları bulunan taraflar boşanmayı kabul etmişlerdir. Davacı eş ….. mahkemeye müracaat edecek ve buna mukabil olarak Türk Medeni Kanunu’nda yer alan Boşanma Hükümleri kapsamında anlaşmalı olarak boşanma talebini eş ….. kabul edecektir.

Madde 3- Yoksulluk Nafakası ve Ödeme Şekli

Boşanmayla eş ….. diğer eş …..’ye .. / .. / …. tarihinden başlamak üzere aylık ….. TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir. Ödenecek nafaka eş …..’nin ….. Şubesindeki ….. no.lu hesabına yatırılacaktır.

Madde 4- Velayet, İştirak Nafakası ve Ödeme Şekli

Tarafların müşterek çocukları .. / .. / …. doğumlu …..’nin velayeti anne ….. verilmiştir. ….. boşanma sonucu müşterek çocukları için .. / .. / …. tarihinden başlamak üzere aylık ….. TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Bu nafakada eş …..’nin yukarıda numarası yazılı banka hesabına yatırılacaktır. Her yıl itibariyle boşanma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere eş için ödenen aylık yoksulluk nafakasıyla çocuk için ödenen aylık iştirak nafakasına % 20 artış yapılacak ve artış yapılan miktar üzerinden nafakalar ödenecektir.

Madde 5- Kişisel İlişki

Müşterek çocuk ….. ile ….. arasındaki şahsi ilişki ise şöyle tesis edilecektir. Tarafların aynı şehirde oturması halinde her hafta Cumartesi günü saat 10.00 dan aynı gün akşam saat 19.00 a kadar, dini ve milli bayramların birinci günü sabah saat 09.00 dan aynı gün akşam 18.00 a kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10.00 dan temmuz ayının 30. günü saat 18.00 a kadar müşterek çocukla baba arasında şahsi münasebet kurulacaktır.

Madde 6- Eşyalar

Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını almıştır. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları …..’ye bırakılmıştır. Eş ….. kendine ait ziynet eşyalarını da almıştır. Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.

Madde 7- Ortak Konut

Tarafların evlilik birliği devam ederken ortak konut olarak kullandıkları ….. Mahallesi ….. Sokak No: …..’deki konut eş …..’e bırakılmıştır.

Madde 8- Maddi ve Manevi Tazminat

Eş ….. için …..-TL maddi tazminat ve ….. TL manevi tazminat ödeyecektir. Eş …..’nin başkaca maddi ve manevi tazminat talebi yoktur.

Madde 9- 9 (doku) maddeden ibaret ve … suret olarak tanzim edilen bu protokol taraflarca okunup, birlikte imza altına alınmıştır. .. / .. / ….

Not: 8. maddede belirtilen maddi ve manevi tazminatı aldım.

….. Vekili….. Vekili

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ 2024(II)

İşbu sözleşme ….. ile ….. arasındaki Boşanma ve Boşanmanın feri hükümlerine karar verilmek üzere bizzat kendilerince akdedilmiş ve imzalanmıştır. Sözleşmenin hükümleri;

1-Taraflar, .. / .. / …. tarihinde evlenmişler, bu evlilikten ….. erkek, ….. kız çocukları vardır. Çocuklardan ….., .. / .. / …. doğumludur. ….., .. / .. / …. doğumlu ve ….., .. / .. / …. doğumludur.

2-Yıllardır ağır aksak ve taraflar için yıpratıcı olan bu evliliğin düzelmemesi ve çocukların yaşlarının büyümesi nedeniyle artık taraflar evlilik birliğinin birlikte yürütülemeyeceği kanısına varmışlardır. Evliliğin devamı ne eşler ne de çocuklar için bir fayda sağlamamaktadır. Bu nedenle en seri şekilde boşanmaya karar vermişlerdir.

3-Boşanma davası taraflardan ….. tarafından açılacak ve diğer taraf ….. bu davayı kabul edecektir.

4-Şu anki müşterek evi ….. terk edecek. Tarafların evlilik birliği içinde beraber yaşadıkları dönemde sahip oldukları eşyalar çocuklarla birlikte yaşayacak olan …..’de kalacaktır. ….. sadece şahsi kıyafetlerini alacaktır.

5-Davalı ….., eşine ve çocuklarına aşağıda dökümü yapılacak nafakayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ….. ve ….. lisans düzeyinde eğitim görmektedirler. Her iki çocuğunda eğitimleri oldukça masraflıdır. Nafaka olarak; çocukların her biri için 450.-TL, eş ….. için 600.-TL olarak kararlaştırılmıştır. Taraflar boşanma kararının verildiği aynı gün, temyizden feragat beyanlarını da dosyaya sunacaklardır.

6-İşbu protokol özgür irademizle düzenlenmiş olup, imzalanmıştır.

Sayın Mahkemenizin huzurunda da aynen ikrar edilecektir.

Adı Soyadı Adı Soyadı

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ (III)

Taraflar …… ile …… arasında MK’nın 166/3. maddesi gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere aşağıdaki şekilde protokol yapılmıştır.

1- Taraflar boşanmayı kabul etmişlerdir. Bu itibarla eş …… mahkemeye müracaat edecek ve MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini eş …… kabul edecektir.

2- Boşanmayla eş …… diğer eş …… ye ../../…… tarihinden başlamak üzere aylık …… TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir. Ödenecek nafaka eş ……’nin …… Şubesindeki …… no.lu hesabına yatırılacaktır.

3- Tarafların müşterek çocukları ../../…… doğumlu ……’nin velayeti anne …… verilmiştir. …… boşanma sonucu müşterek çocukları için ../../…… tarihinden başlamak üzere aylık …… TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Bu nafakada eş ……’nin yukarıda numarası yazılı banka hesabına yatırılacaktır. Her yıl itibariyle boşanma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere eş için ödenen aylık yoksulluk nafakasıyla çocuk için ödenen aylık iştirak nafa-kasına %20 artış yapılacak ve artış yapılan miktar üzerinden nafakalar ödenecektir.

4- Müşterek çocuk …… ile …… arasındaki şahsi ilişki ise şöyle tesis edilecektir. Tarafların aynı şehirde oturması halinde her hafta Cumartesi günü saat 10.00 dan aynı gün akşam saat 19.00 a kadar, dini ve milli bayramların birinci günü sabah saat 09.00 dan aynı gün akşam 18.00 a kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10.00 dan temmuz ayının 30. günü saat 18.00 a kadar müşterek çocukla baba arasında şahsi münasebet kurulacaktır.

5- Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını almıştır. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları ……’ye bırakılmıştır. Eş …… kendine ait ziynet eşyalarını da almıştır. Bu konu-da taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.

6- Tarafların evlilik birliği devam ederken ortak konut olarak kullandıkları …… Mahallesi …… sokak no ……’deki konut eş ……’ye bırakılmıştır.

7- Eş …… için ……, …… TL maddi tazminat ve …… TL manevi tazminat ödeyecektir. Eş ……’nin başkaca maddi ve manevi tazminat talebi yoktur.

8- İşbu sözleşme sekiz maddeden ibaret ve üç suret olarak tanzim edilen bu protokol ta-raflarca okunup birlikte imza altına alınmıştır. ../../……

…… Vekili…… Vekili

Adı ve Soyadı – İmza Adı ve Soyadı – İmza

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma nasıl açılır; anlaşmalı boşanma davası özellikle eşlerin sebep bildirerek mahkemeye başvurması gereken davalardan biridir. Anlaşmalı olduğu için her iki tarafında yazılan dilekçeyi asliye mahkemesine vermesi ve dava sürecini başlatması gerekecektir. Asliye mahkemesi üzerinden açılacak davalar, eşlerin beraber yaşadıkları şehrin ikamet ettikleri mahkeme adresine başvuru yaparak başlatmaları gereken bir süreçtir.

Aile mahkemesi üzerinden açılan davada, velayet, nafaka ve mal mülk paylaşımı için çocukların menfaatinin düşünüldüğü de açıkça belirtilmelidir. Boşanma davasının kısa sürmesi için tarafların anlaşmadan caymamaları aynı zamanda itiraz talebinde de bulunmamaları önemlidir. Dava süreci boyunca anlaşmalı boşanma avukatından da yardım almak, hukuki alanda prosedüre uygun açısından önemli olabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin İlk Aşama

Anlaşmalı boşanma nasıl açılır; tarafların birlikte mahkemeye başvuru yapması şartı bulunmaktadır. Hak kaybının yaşanmaması, çocukların bu boşanmadan zararlı çıkmaması ve boşanmanın medeni kanunun sağladığı avantajları kullanmak için uygulanmadığı belirtilmelidir. Boşanma davası açabilmek için ilk aşamada iki tarafın da dilekçeyi imzalaması ve birbirlerinin taleplerini kabul etmesi gerekmektedir. Eşler arasında ve çocuklar arasında baskı, şiddet, tehdit durumları yaşanmamalıdır. Dava sürecinde herhangi bir zorlama veya tehdit olması durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönebilmektedir. Eşlerin boşanma sebepleri mahkemede açıkça ifade edilmeli ve kayıtlara alınacak şekilde hukuki düzlemde incelenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

Anlaşmalı boşanma nasıl açılır; medeni hukukta kısa süren davalar olarak boşanma davasının kısa sürmesindeki etken, maddi ve manevi anlaşmazlıkların eşler tarafından önceden çözülerek mahkemeye başvurmuş olmadır. Ancak medeni kanunlarda özellikle 166. Madde gereğince eşlerin 1 yıl boyunca evli kalmış olması aynı zamanda aynı evin içinde ikamet etmiş olmaları şartı bulunmaktadır.

Eğer eşler evli ancak farklı ikametlerdeyse bu hukuki süreçte sorun yaratabilmektedir. Beraber yaşadıklarını aynı zamanda 1 yıl boyunca evli olduklarını kanıtlayacak evraklarda erken boşanma süreçleri için gerekli olabilmektedir. Aile mahkemesine başvuru yapmadan önce bu süreçteki hukuki prosedürü uygulamak hem zaman hem de dava açısından önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nafaka Ve Velayet Davası

Nafaka parası eşler arasında anlaşmalı boşanma davasında da kullanılabilen hukuki bir haktır. Burada eşlerden velayeti alan veya maddi durumu kötü olan ( Kadın ya da erkek) fark etmeksizin nafaka talebinde bulunabilmektedir. Tazminat, velayet ve nafaka davaları olmadığı için süreç sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Özellikle tazminat ve velayet davaları mahkeme sürecinin uzun sürmesine neden olabilmektedir.

Maddi ve manevi aşamaların kendi aralarında halletmiş olan taraflar, mahkemeye sadece talepte bulunacaktır. Nafaka hakkı da devlet tarafından kontrol altına alınarak, tarafların aylık olarak birbirlerine destek olmasını sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Prosedürü

Boşanma davasının açılması için tarafların prosedüre uygun şekilde bütün hususları yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle anlaşmaya ilişkin bütün hususları yazılı olarak beyan etmeleri şartı bulunur. Aynı zamanda 1 yıl evli kalmaları ve 6 ay aynı evde ikamet etmiş olmaları şartı bulunmaktadır. İki taraf da bu sürecin esaslarına uyarak asliye mahkemesine dilekçe verebilir ve davanın başlatılmasını Türk Medeni Kanunu üzerinden sağlayabilir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların bir araya gelerek boşanma konusunda anlaşmaya varması ve boşanma protokolü adı verilen bir anlaşma metni hazırlamasını içerir. Bu protokol, boşanmanın detaylarını (mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka, vesayet, ziyaret hakkı gibi) içerir. Anlaşmalı boşanmada aranan temel koşul evliliğin en az bir yıl sürmüş olmasıdır. 1 yıldan kısa süren evlilik hayatında anlaşmalı boşanma istenemez.

Hukuki Destek Alınması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların bir avukattan hukuki destek alması önemlidir. Avukatlar, tarafların haklarını korumak ve anlaşmanın hukuki geçerliliğini sağlamak için gerekli adımları atar. Maalesef günümüzde anlaşmalı boşanma için çoğu zaman destek alınmamakta ve hak kayıpları yaşanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanmalıdır. Taraflar, anlaşmalı boşanmada boşanma protokolü adı verilen bir anlaşma metni hazırlarlar. Bu protokol, tarafların mal paylaşımı, velayet düzenlemeleri, nafaka miktarı ve süresi gibi konularda anlaştıklarını belirtir. Protokol, tarafların imzalaması ve mahkemece onaylanması gereken bir belgedir.

Hazırlanan evraklar hakim onayına sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma sürecinde, boşanma protokolünün mahkeme tarafından onaylanması gerekmektedir. Taraflar, protokolü imzaladıktan sonra birlikte mahkemeye başvururlar ve hakimin onayıyla boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İlerler?

Anlaşmalı boşanma süreci hızlı bir biçimde ilerlemektedir. Diğer davalara göre çok kısa sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası süreçleri aşağıda ki gibi sıralanır:

1-Tarafların Boşanmaya karar vermesi,

2-Tarafların Anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermesi,

3-Anlaşmalı boşanma davası açmak için anlaşmalı boşanma avukatı tutulması,

4-Anlaşmalı boşanmak için nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. konularda karara varılması,

5-Verilen kararlar doğrultusunda anlaşmalı boşanma protokolü örneği hazırlanması,

6- Anlaşmalı boşanma protokolü örneği ile birlikte anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği hazırlanması,

7-Anlaşmalı boşanma davası açılması

8-En müsait güne duruşma günü istenmesi ve mahkemenin vermesi,

9-Duruşmaya katılım,

10-Duruşmada protokolün ve dava dilekçesinin kontrolü, tarafların son bir kez daha barışma ihtimalinin olup olmadığının sorulması,

11-Kısa Karar ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi,

12-Gerekçeli karar verilmesi ve kararın tebliği,

13-Kesinleştirme işlemlerinin yapılması

Anlaşmalı Boşanmalarda Taraflar Gerekçe Göstermek Zorunda Mı?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar mahkemeye boşanma gerekçesi göstermek zorunda değiller. 1 yıl evli kaldıktan sonra hem erkek hem de kadın boşanmak istediklerini belirttiği takdirde hakim boşanma kararını vermek zorundadır. İki tarafında anlaşmalı boşanma davasında aile içinde yaşanan olaylar dava dilekçelerine geçirilmeden, stres ve gerginlik yaşanmadan boşanma süreci tamamlanmaktadır. Bu sebeple anlaşmalı için gerekçe bildirmeye gerek yoktur. Tamamen gerekçesiz olarak işlem yapılabilmektedir.

Taraflar anlaşmalı boşanma kararını aldıktan sonra başka konular içinde uzlaşmaları gerekmektedir. Uzlaştıkları konular içinde bir protokol hazırlayıp imzalamaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada ilk olarak boşanma kararı verdiklerine dair iradeleri bulunmalıdır. Uzlaştıkları konular içerisinde tarafların ev eşyalarını paylaştıklarına ve sorun olmadığına dair imzada bulunması gerekir.

Eğer bir eşya konusunda dahi anlaşmazlık olursa dava anlaşmalı boşanmadan çıkmaktadır. Ayrıca tarafların birbirinden nafaka talebi olup olmadığı varsa miktarı protokole yazılmalıdır. Eğer nafaka talebi yoksa hakim nafaka bağlamaz. Bunun yanı sıra çocuk varsa velayet konusunda da anlaşılması gerekir. Taraflardan birisi mahkemeye gelmez ve ya anlaştığı konulardan birinden vazgeçer ise davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Anlaşmalı boşanma davası sürecinde dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  • Öncelikle muhakkak hukuki Danışmanlık Alın. Anlaşmalı boşanma süreci hukuki ayrıntılar içerir ve sizin ve çocuklarınızın haklarını korumanız önemlidir. Bir avukattan hukuki danışmanlık almak, süreçte size rehberlik edecek ve haklarınızı savunmanıza yardımcı olacaktır.
  • Protokolün Detaylarını iyice kontrol edin. Doğru şekilde hazırlayın. Boşanma protokolü, mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka, ziyaret hakkı gibi konuları içerir. Protokolün detaylarını ve hükümlerini dikkatlice gözden geçirin. Her şeyin açık, net ve adil bir şekilde belirtilmesine özen gösterin.
  • Çocukların Çıkarları kamu düzenindendir. Bu sebeple muhakkak o alanlara daha dikkat edin. Anlaşmalı boşanmada çocukların çıkarları önemlidir. Çocukların velayeti, eğitimi, sağlık hizmetleri gibi konuları düzenlemek için çocukların çıkarlarını göz önünde bulundurun ve anlaşmanın çocuklar için en iyi çözümleri içermesine dikkat edin.
  • Adil ve Dengeli Bir Paylaşım yapmaya özen gösterin. Mal paylaşımı konusunda adil ve dengeli bir yaklaşım benimseyin. Eşyaların, mülklerin ve finansal varlıkların adil bir şekilde bölüşülmesini sağlamak için doğru bir değerleme yapın ve gelecekte herhangi bir ihtilafı önlemek için yazılı belgelere dayanın.
  • Anlaşmayı muhakkak yazılı hala getirin. Protokolü yazılı hale getirin ve tarafların imzalamasını sağlayın. Bu belge, ileride herhangi bir anlaşmazlık durumunda referans olabilecek bir kanıt niteliği taşır.
  • Mahkeme sürecine iyi hazırlanın. Anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunmadan önce, tüm belgelerin eksiksiz olduğundan emin olun. Mahkeme sürecine hazırlıklı olun ve gerekli belgeleri zamanında temin edin.
  • Anlaşma temel amaç olduğundan çözüm odaklı yanaşın. Anlaşmalı boşanma süreci, çiftler arasında uyumlu bir şekilde çözüm bulmayı hedefler. Tartışmaları sakin ve yapıcı bir şekilde ele alın ve taraflar arasında uyumlu bir anlaşma sağlamak için çaba gösterin.

Anlaşmalı Boşanmada İlk Duruşmada Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma durumunda, ilk duruşma genellikle tarafların boşanma protokolünü mahkemeye sunması ve mahkemenin protokolü incelenmesi için bir değerlendirme yapması için düzenlenir. Anlaşmalı boşanmada ilk duruşmada; protokol incelenir. Mahkeme, tarafların sunduğu protokolü inceleyerek, hukuka uygunluğunu ve tarafların haklarını koruduğunu değerlendirir. Mahkeme, protokolde herhangi bir eksiklik veya hukuki sorun tespit ederse, taraflara düzeltme yapma veya ek belgeler sunma süresi verebilir. Taraflara söz verir ve tarafları dinler. Mahkeme, taraflara boşanma süreci ve protokol hakkında beyanlarını yapma fırsatı verir.

Taraflar, protokolde yer alan maddeleri kabul ettiklerini beyan ederler. Tarafları dinledikten sonra, tarafların iradelerinin serbestçe açıklandığına karar verir. Yani Mahkeme, tarafların boşanma konusundaki iradelerinin serbest olduğunu, zorlamaya dayanmadığını ve anlaşmalı boşanmaya gerçekten razı olduklarını tespit eder. Son olarak tüm bu işlemler bittikten sonra hakim dosyayı onaylar. Mahkeme, boşanma protokolünü, yasalara ve tarafların haklarına uygun bulduğunda ve tarafların iradesinin serbest olduğuna karar verdiğinde, protokolü onaylar ve anlaşmalı boşanmayı kesinleştirir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde boşanma davalarına asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatı ile davalara bakmaktadır. Görev hususu kanundan olup boşanma davasının başka bir mahkemede açılması mümkün değildir. Boşanma davası görevli olmayan bir mahkemede olması durumunda, mahkeme görevsizlik kararı verecek, bu durum size zaman kaybı yaşatacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Nedir?

Yetki, görev ile karıştırılmaması gerekmektedir. Yetki yer yönünden incelenmektedir. Anlaşmalı boşanmada davasında yetki Türk Medeni Kanunu 168. madde uyarınca belirlenmiştir. İlgili maddeye göre boşanma davalarında görevli mahkeme eşlerden birinin son 6 aydır oturduğu yerleşim yeri mahkemesidir. Boşanma davasının yetkisiz bir mahkeme de açılması durumunda, dosya mahkeme tarafından yetkili mahkemeye gönderilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Tarafların Anlaşması Süreci

Anlaşmalı boşanmada, tarafların anlaşması süreci oldukça önemlidir. Bu süreçte taraflar, evliliklerinin sonlandırılması konusunda anlaşmaya varır ve boşanma protokolü hazırlarlar. İşte anlaşmalı boşanmada tarafların anlaşması sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar:

Öncelikle konuşarak anlaşmaya çalışın: Taraflar, boşanma sürecinde karşılıklı olarak anlayışlı ve saygılı bir şekilde hareket etmelidirler. Konuşarak anlaşmaya çalışmak, uzun vadede tarafların avantajına olacaktır.

İkinci olarak anlaşmanın Şartlarını Belirleyin: Taraflar, mal paylaşımı, nafaka, velayet, ziyaret ve masraflar gibi konular hakkında anlaşmalıdır. Bu konuların belirlenmesi için taraflar, uzman bir avukattan yardım alabilirler.

Üçüncü ve muhakkak avukat eşliğinde Boşanma Protokolü Hazırlayın: Tarafların anlaşması sonucu, boşanma protokolü hazırlanır. Boşanma protokolü, tarafların boşanmanın koşulları hakkında yaptığı anlaşmaların yazılı olduğu bir belgedir. Bu belgede, tarafların kararlarına ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

Dördüncü olarak hukuki Süreci Doğru Takip Edin: Boşanma protokolü hazırlandıktan sonra, taraflar boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye başvururlar. Mahkeme, tarafların anlaşmasını göz önünde bulundurarak, boşanma kararını verir.

En önemli husus olarak avukatın Görüşünü Alın: Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların avukatları da önemli bir rol oynar. Taraflar, boşanma sürecinde avukatlarıyla sık sık iletişim halinde olmalı ve avukatlarının görüşlerine başvurmalıdır.

Anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların anlaşması, uzun vadede tarafların avantajına olacaktır. Tarafların, boşanma protokolünü hazırlarken dikkatli olmaları ve hukuki süreci doğru bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Kararının Kesinleştirilmesi Süreci

Anlaşmalı boşanma kararının verilmesiyle birlikte, kararın kesinleşmesi için belirli bir süreç izlenir. Bu süreç şu şekilde ilerler:

Kararın Tebliği Talebi
Taraflar gerekçeli karar çıkıldıktan sonra mahkemeye yazılı bir dilekçe vermek suretiyle gerekçeli kararın taraflara tebliğini ister.

Kararın Tebliği
Anlaşmalı boşanma kararı, mahkeme karar defterine kaydedildikten sonra, taraflara tebliğ edilir. Taraflar, kararın kendilerine tebliğ edildiğinden emin olmalı ve kararın içeriğini okumalıdır.

İtiraz Süresi
Kararın taraflara tebliğ edilmesiyle birlikte, itiraz süresi başlar. Tarafların karara itiraz etmek için belirli bir süresi vardır. Bu süre, kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftadır.

İtiraz Edilmezse
Eğer taraflardan herhangi biri, itiraz hakkını kullanmazsa, anlaşmalı boşanma kararı kesinleşir. Kesinleşen karar, boşanmanın resmi olarak gerçekleştiğini gösterir.

İtiraz Edilirse
Eğer taraflardan herhangi biri, karara itiraz ederse, kararın kesinleşmesi ertelenir. Bu durumda, itiraz eden taraf, karara itiraz nedenlerini belirtmelidir. Mahkeme, itirazı inceleyecek ve kararını vermeden önce tarafları dinleyebilir. Mahkeme, itirazı reddedebilir veya kabul edebilir. İtirazın reddedilmesi halinde, anlaşmalı boşanma kararı kesinleşir. Ancak itirazın kabul edilmesi halinde, dava üst mahkeme de yeniden görülmeye devam eder.

Kararın Yürürlüğe Girmesi
Anlaşmalı boşanma kararı, kesinleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu tarihten itibaren, taraflar boşanmış sayılırlar. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, protokolde belirtilen maddelerin uygulanması başlar.
Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi, dava sürecinin son aşamasıdır. Tarafların, karara itiraz etmemesi halinde, karar kesinleşir ve boşanma resmi olarak gerçekleşir. Kararın kesinleşmesinden sonra, tarafların protokolde belirtilen maddelere uyması gerekmektedir. Aksi takdirde, uygunsuz davranışlarda bulunan taraf, hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Mahkeme Ne Zaman Olur?

Anlaşmalı boşanma davası süreci, her durumda farklılık gösterebilir. Dosyanın incelenmesi, tarafların protokolü hazırlama süreci ve duruşmanın tarihi gibi faktörler, davanın ne kadar süreceğini belirleyen etkenler arasında yer alır. Ancak genel olarak, anlaşmalı boşanma davaları, diğer boşanma davalarına göre daha kısa sürede sonuçlanır ve tarafların uzlaşması sayesinde daha az maliyetlidir. Uygulamada mahkeme yoğunluğu yok ise 3-4 gün içinde mahkeme anlaşmalı boşanma mahkemesi mahkeme günü vermektedir. Uygulamada mahkemelerin yoğunluğuna göre bu süre 2 haftaya kadar da uzamalıdır.

Tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü imzaladıktan sonra, protokol mahkemeye sunulur ve mahkeme, tarafları bir kez daha duruşmaya çağırabilir. Bu duruşmada, tarafların protokolde belirtilen maddeleri kabul edip etmedikleri teyit edilir ve boşanma kararının verilmesi için son bir kez tarafların beyanları alınır. Eğer tarafların anlaşmalı boşanma protokolü hazır değilse, mahkeme taraflara protokolün hazırlanması için ek süre verebilir. Bu durumda, tarafların protokolü hazırlayıp mahkemeye sunması gerekmektedir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara