Apartman Aidatının Ödenmemesi

Apartmanlar bir çok kat malikinin daireleri bulunan yüksek katlı bir yapılardır. Apartmanlar tek bloktan oluşabileceği gibi birden çok yapının bir araya gelmesiyle de oluşabilmektedir. Apartmanlar içinde yaşanan hukuki uyuşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanuna göre çözülmektedir. Bu kanun apartmanda yaşayan kat malikleri ve kiracıların hak ve yükümlülüklerini içermektedir. Kat mülkiyeti kanuna göre; Kat malikleri her biri aralarında başka bir anlaşma olmadığı sürece kanunda belirtilmiş olan giderlere katılmakla yükümlüdür. Yine ilgili kanuna göre bahçıvan, kapıcı, bekçi ve kaloriferci gibi giderlere kat malikleri arsa payları karşılığı eşit olarak katılmakla yükümlüdür.

Günümüzde apartmanlardan bu tür giderler için toplanan ücretlere aidat denmektedir. Maalesef gerek ekonomik şartlardan gerekse günümüz koşullarından bazen apartman aidatlarının ödenmemesi söz konusu olabilmektedir. Aşağıda kısaca apartman aidatının ödenmemesi konusunda bilgilendirmelerde bulunacağız.

Apartman Aidatının Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Apartman aidatının bir malik tarafından ödenmemesi durumunda ödeme yapmayan kat malikine karşı diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici icra takibi veya kiracının tahliyesi davası açabilmektedir.

Aidat Borcuna İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Aidat borcundan sadece kat maliki sorumlu olmayıp hem kat maliki hem kiracı müteselsil olarak sorumludur. Aidat borcunu ödemeyen malik yada kiracıya karşıapartman da bulunan maliklerden her biri yada yönetici dava yada icra takibi açabilmektedir. Burada aidat borcuna icra takibi başlatmak için iki aşamaları bir işlem yapılmalıdır. İlk ve önemli olan aşama dava açabilme yetkisinin bir avukata verilebilmesidir.

Apartman yönetim kurullarının tüzel kişiliği yoktur. Tüzel kişiliği olmadığı için dava açma yetkisi de yoktur. Yapılması gereken öncelikle apartman yönetim kurulu toplantısında yöneticiye apartman adına “avukat tutabilme yetkisi” vermektedir. Bu yetkiyi verebilmek için apartman yönetim kurulu usulüne uygun olarak toplanacak ve yetkiye ilişkin karar alacaktır. (Alınacak karar salt çoğunluğa göre verilmektedir.) İkinci aşama ise yöneticinin elinde bulunan yetki ile noterden vekaletname düzenletip uygun göreceği bir avukata teslim etmesidir.

Ödenmeyen Aidat Borçlarına Faiz İşler Mi?

Ödenmeyen aidat borçlarına ilişkin %5 oranında aylık gecikme zammı işlemektedir.

Bu uygulama Kat Mülkiyeti Kanunu 20/c bendinde yazmaktadır. İlgili madde; ‘Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına bu kanuna ve genel hükümlerine göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür’ şu şekildedir.

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Apartman aidatının ödenmedikten sonra ki hemen ilk ay icra gelmesi mümkündür. Fakat uygulamada gerek icra dairelerinin yoğunluğu gerekse hukuk bürolarının yoğunluğu sebebiyle haciz işleminin başlaması 2-3 ay sürebilmektedir.

Aidat Borcuna Nasıl İtiraz Ederim?

Aidat alacaklısı yönetici yada yetkilendirilmiş kat maliki birikmiş aidat borcu için iki yol izleyebilmektedir. Bunlardan ilki direk alacak davası açması, diğeri ise meblağ miktarı kadar icra takibi yapmasıdır. Yapılan icra takibine karşı takibin bulunduğu icra dairesinde itiraz yapılabilmektedir. Açılan davaya ilişkin itiraz ise cevap dilekçesi olarak mahkemesine verilmesi gerekmektedir. Aidat ve diğer apartman koşullarına ilişkin davalar sulh hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Haksız Yere Aidat Borcuna İtiraz Edersem Ne Olur?

Haksız yere aidat borcuna itiraz etmeniz halinde %20 icra inkar tazminatı ve karşı taraf vekilinin avukatlık ücretini ödemek zorunda kalırsınız. Bu sebeple yapılacak itirazlar haklı bir sebebe dayanması çok önem taşımaktadır. Uygulamada uyuşmazlıklar aidattan çok aidata işletilen gecikme zammı ve faiz konularında olmaktadır. Gecikme zammının uygulanması ve faizin işletilmesi belirli usul şartlarına tabi olup apartman yönetimleri çoğu zaman bu şartları yerine getirmemektedir. Bu sebeple faiz ve gecikme zammının silinmesi çoğu zaman mümkün olmaktadır. Bu sebeple “Aidat Borcunun Ödenmemesi” veya “Aidat Borcuna İtiraz” gibi konuları konusunda uzman bir gayrimenkul avukatı veya mersin gayrimenkul avukatıyla görüşmenizde büyük fayda olacaktır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara