Araç Değer Kaybı Davası Dilekçe Örneği

Araç değer kaybı davası teknik davalar olup muhakkak sigorta hukuku konusuna uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Davası

Hukuk büromuz sigorta hukukunda uzmandır. Aşağıda araç değer kaybı davası dilekçe örneğini paylaşıyoruz. Araç değer kaybı davasında taraflar Sigorta Tahkim Komisyonuna gidebileceği gibi genel yetkili mahkemelerde de dava açabilmektedir. Huzurda bulunan dava dilekçesi genel mahkemeler için kullanılacak dava dilekçesidir.

Sigorta tahkim komisyonu dava dilekçeleri ayrı bir şablona sahip olup bu dilekçe tahkim komisyonunda kullanılamamaktadır. Araç değer kaybı davası belirsiz alacak davası olarak açılabileceği gibi kısmi dava olarak da açılabilmektedir. Güncel Anayasa Mahkemesi kararı sebebiyle değer kaybı hesaplamaların zorlaşmıştır. Bu sebeple davanın belirsiz alacak olarak açılmasında fayda vardır.

Araç Değer Kaybı Davası Dilekçe Örneği

TARSUS NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :

ADRESİ:

VEKİLİ : Av.Tunç Sudi TOL

ADRESİ: Adres antettedir.

DAVALI:

ADRESİ:

KONU :Müvekkilimize ait 33 EA 619 plakalı aracın 07.05.2022 tarihinde uğradığı kaza sonucu araçta oluşan değer kaybının tazminine ilişkindir.

DAVA DEĞERİ : Bilirkişi raporu ile tespit edildikten sonra arttırılmak üzere şimdilik 100,00 Türk Lirası (HMK 107 uyarınca belirsiz alacak davasıdır.)

AÇIKLAMALAR:

1-)Müvekkilimize ait 33 EA 619 plakalı araç 07.06.2022 tarihinde maddi hasarlı bir trafik kazasına karışmıştır. Kazanın oluşumunda ……..’e ait plakalı aracın şoförü %100 oranında kusurludur. Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

2-)Müvekkile ait araç 2021 Model Reanult Clio olup KM’si 10.702’dir. Km ve marka gösterir evraklar, eksperiz raporu, kaza tespit tutanağı, fatura ve diğer tüm gerekli evraklar ektedir. Oluşan kaza nedeniyle müvekkilimize ait araçta 65.803 TL ‘lik maddi zarar oluşmuş ve ilgili zarar davalının sigorta şirketinden tahsil edilmiştir. Müvekkilin aracında ilgili kaza sebebiyle ayrıca değer kaybı zararı meydana gelmiştir. Sigorta teminat limiti dolduğundan Yargıtay’ın verdiği emsal kararlar uyarınca değer kaybı zararının davalı tarafından ödenmesi gerekmektedir.

3-)Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporuyla gerçek değer kaybı zararımızın tespit edilmesini ve davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

4-)Ayrıca son olarak dava konusu olayda haksız fiile dayalı olarak davacının bir zararın meydana geldiği açık olup yalnızca trafik kazasının meydana gelmesinde kusurun aidiyeti ve oranı ile talep edilebilecek tazminat miktarları çekişmelidir. Bilindiği gibi haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında tazmin yükümlülüğü olay tarihi itibariyle muaccel hale gelir. Bu nedenle geçici hukuki koruma yollarından biri olan ihtiyati hacizde yakın ispat koşulu gerçekleşmiştir. Biz bu sebeple davalı ait 33 ABN 997 plakalı araca teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını arz ve talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER:

Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

07.05.2022 tarihli Kaza Tespit Tutanağı, hasar ve onarım fotoğrafları, ruhsat ve kimlik fotokopileri, ekspertiz raporu, Km gösterir görsel, Maddi hasara ilişkin faturalar, Sigorta ve kasko poliçeleri, bilirkişi incelemesi ve diğer sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle bilirkişi raporu sonrası tam olarak tespit edildikten sonra arttırılmak (HMK 107) üzere şimdilik 100 TL değer kaybı tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesine, ihtiyati haciz kararı verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 07.07.2022

EKLER:
1) Vekaletname
2) Hasar fotoğrafları
3) KM gösterir görsel
4) Onarım fotoğrafları
5) Kaza tespit tutanağı
6) Ruhsat ve kimlik fotokopileri
7) Ekspertiz raporu
8) Maddi hasara ilişkin fatura

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dilekçesi Nasıl Yazılır

Araç değer kaybı, bir aracın kaza sonrası yaşadığı değer düşüşünü ifade eder. Bu durumda, aracın pazar değeri kazadan önceki durumuna göre azalır ve araç sahibi zarar görür. Değer kaybı dilekçesi, araç sahibinin bu kaybı sigorta şirketine bildirmesi ve tazminat talep etmesi için önemli bir araçtır.

Değer kaybı dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Dilekçenin içeriğinde aşağıdaki bilgilerin yer alması önemlidir:

 • Kazanın tarihi ve yeri
 • Araç sahibinin adı, adresi ve iletişim bilgileri
 • Kaza sonrası aracın değer kaybına uğradığını belirten detaylı açıklama
 • Değer kaybının hesaplanmasına ilişkin bilgiler (eğer varsa)
 • Talep edilen tazminat miktarı

Dilekçe, müvekkilin talebini net ve açık bir şekilde ifade etmelidir. Ayrıca, dilekçeye ek olarak, kazayı ve aracın değer kaybını destekleyen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Dilekçenin resmi bir belge olması nedeniyle dil ve imla kurallarına dikkat edilmesi önemlidir. Başlık bölümü doğru bir şekilde yazılmalı, tarih ve adres bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, dilekçe net ve anlaşılır bir dilde yazılmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır.

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

Sigorta şirketine başvuru dilekçesi, sigorta talebinin resmi olarak iletilmesini sağlayan önemli bir belgedir. Bu dilekçe, müvekkilin sigorta talebini şirkete bildirmesini ve talep ettiği tazminatı belirtmesini sağlar.

Bu dilekçe ile sigorta talebinin detaylı bir şekilde açıklanması önemlidir. Olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği, sigorta kapsamındaki zararın boyutu ve talep edilen tazminat miktarı dilekçede net bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, müvekkilin talebini desteklemek için gerekli olan belgelerin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Dilekçenin resmi bir belge olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, dil ve imla kurallarına dikkat edilmesi önemlidir. Dilekçe, belirli bir format içinde yazılmalı ve başlık bilgileri doğru bir şekilde yer almalıdır. Ayrıca, dilekçenin içeriğinin net ve anlaşılır olması gerekmektedir.

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği

Aşağıda, bir sigorta şirketine başvuru dilekçesinin örnek bir formatı bulunmaktadır:

[Adınız ve Adresiniz] [Tarih]

[Alıcı Şirketin Adı ve Adresi]

Konu: Sigorta Talebi

Sayın Yetkili,

Ben [Adınız], [Olay Tarihi] tarihinde [Olayın Gerçekleştiği Yer] adresinde meydana gelen [Olayın Kısa Açıklaması] olayında sigorta kapsamında olan [Sigorta Türü] plaka numarası [Plaka Numarası] olan aracımın zararını bildirmek için bu dilekçeyi iletiyorum.

Olayın detayları ve talep ettiğim tazminat miktarı aşağıda belirtilmiştir:

 • Olay Tarihi ve Yeri: [Olay Tarihi ve Yeri]
 • Sigorta Poliçe Numarası: [Sigorta Poliçe Numarası]
 • Talep Edilen Tazminat Miktarı: [Talep Edilen Tazminat Miktarı]

Ek olarak, zararın belgelenmesi için gereken tüm dokümanlar bu dilekçe ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla, [İmza] [Adınız]

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru Dilekçesi

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru dilekçesi, sigorta şirketi ile müvekkil arasında çözülemeyen anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan bir yöntemdir. Bu dilekçe, müvekkilin sigorta talebinin daha objektif ve bağımsız bir platformda değerlendirilmesini sağlar.

Bu dilekçe ile, sigorta şirketine yapılan başvurunun sonuçsuz kaldığı durumlarda tahkim komisyonuna başvurulması gerekmektedir. Dilekçenin içeriğinde, sigorta poliçe detayları, talep edilen tazminat miktarı ve anlaşmazlığın özeti gibi bilgilerin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, müvekkilin talebini destekleyecek tüm belgelerin dilekçe ile birlikte sunulması önemlidir.

Bu dilekçenin yazımında, resmi ve net bir dil kullanılması önemlidir. Dilekçenin başlık bilgileri doğru bir şekilde yer almalı ve dilekçenin içeriği açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, dilekçenin imla ve dil kurallarına uygun bir şekilde yazılması gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru Dilekçe Örneği

Aşağıda, bir sigorta tahkim komisyonu başvuru dilekçesinin örnek bir formatı bulunmaktadır:

[Adınız ve Adresiniz] [Tarih]

[Sigorta Tahkim Komisyonu Adı ve Adresi]

Konu: Sigorta Talebi İçin Tahkim Komisyonuna Başvuru

Sayın Yetkili,

Ben [Adınız], [Sigorta Şirketi İle Yaşanan Anlaşmazlık Tarihi] tarihinde sigorta şirketiniz ile yaşadığımız anlaşmazlık sebebiyle sigorta tahkim komisyonuna başvurmak istiyorum. Anlaşmazlık, [Olayın Kısa Açıklaması] şeklinde özetlenmektedir.

Talep ettiğim tazminat miktarı [Talep Edilen Tazminat Miktarı] olup, sigorta poliçe detayları aşağıda belirtilmiştir:

 • Sigorta Poliçe Numarası: [Sigorta Poliçe Numarası]
 • Sigortalı Kişinin Adı: [Sigortalı Kişinin Adı]
 • Olayın Tarihi ve Yeri: [Olayın Tarihi ve Yeri]

Anlaşmazlığın çözümü için tahkim komisyonunun değerli görüşlerine başvurmayı umuyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla, [İmza] [Adınız]

Araç Değer Kaybı Davası İtiraz Dilekçesi

Değer kaybı davası, bir aracın kaza sonrası yaşadığı değer kaybının tazmin edilmesi amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Ancak, bazen sigorta şirketinin değer kaybı talebini reddetmesi veya sunulan tazminat miktarının yetersiz bulunması durumunda, araç sahibinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda, araç sahibi tarafından hazırlanan itiraz dilekçesi, davanın yeniden değerlendirilmesi için önemli bir adımdır.

Değer kaybı davası itiraz dilekçesi, davanın taraflarına ve mahkemeye sunulan bir belgedir. Bu dilekçede, araç sahibi tarafından sunulan tazminat teklifinin yetersiz olduğu veya reddedildiği gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca, değer kaybının hesaplanmasına ilişkin bilgiler ve deliller de dilekçede yer almalıdır.

İtiraz dilekçesinin resmi bir belge olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, dilekçenin başlık bilgileri, tarih ve adres gibi bölümleri doğru bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca, dilekçe net ve anlaşılır bir dilde yazılmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır.

Araç Değer Kaybı Davası İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıda, bir araç değer kaybı davası itiraz dilekçesinin örnek bir formatı bulunmaktadır:

[Adınız ve Adresiniz] [Tarih]

[Mahkemenin Adı ve Adresi]

Konu: Değer Kaybı Davası İtirazı

Sayın Hakim,

Ben [Adınız], [Kaza Tarihi] tarihinde [Kaza Yeri] adresinde meydana gelen kaza sonucu aracımın değer kaybını tazmin etmek için açtığım davada sunulan tazminat teklifini reddediyorum. Sunulan tazminat miktarı, aracımın yaşadığı değer kaybını tam olarak yansıtmamaktadır.

Talep ettiğim tazminat miktarı, aracımın gerçek değer kaybını yansıtmakta olup, bu miktarın mahkeme tarafından dikkate alınmasını talep ediyorum. Değer kaybının hesaplanmasına ilişkin bilgiler ve deliller dilekçe ekinde bulunmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla, [İmza] [Adınız]

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara