Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi Örneği

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi bir alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için borçlunun alacaklı olduğu kişilere icra dairesi vasıtasıyla gönderdiği yazıdır.

Birinci Haciz İhbarnamesine Nedir?

Birinci haciz ihbarnamesi ile alacaklı, borçlunun alacaklılarından eğer borçluya karşı bir borçları var ise bu alacağın kendisine ödenmesini istemektedir. Birinci haciz ihbarnamesi İcra İflas Kanunu 89. madde ve devamında yer almaktadır. Birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği ise bu ihbarnameye karşı icra dairesine verilecek dilekçe örneğidir. Birinci haciz ihbarnamesine itiraz 7 gün içinde ilgili icra dairesine yapılmalıdır.

İtirazın gecikmesi yada yapılmaması durumunda birinci haciz ihbarnamesi ilgilisi asıl alacak ve ferilerinden sorumlu olacaktır. Birinci haciz ihbarnamesi sonrası eğer borçlunun sizde bir alacağı var ise bu durumda itiraz değil ilgili alacağın ne olduğunu ne kadar olduğunu belirtmeniz gerekecektir. Bugün ki yazımızda Birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği paylaşıyoruz. İlgili dilekçe teknik dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin icra avukatından destek alınması gerekmektedir.

Birinci Haciz Ihbarnamesine Itiraz Dilekcesi ornegi page 0001

89/1 İtiraz Dilekçesi Nedir

89/1 itiraz dilekçesi, tipik olarak hukuki bir işlem veya karara karşı yapılan itirazı resmi bir şekilde ifade eden belgedir. Bu tür dilekçeler, çeşitli durumlar için kullanılabilir, örneğin mahkeme kararları, idari kararlar, vergi cezaları vb. Dilekçede, itiraz edilen kararın sebepleri açıklanır, kararın doğru olmadığı iddia edilir ve gerekirse yeni kanıtlar sunulur. Bu dilekçe, ilgili yasal süreçleri başlatmak için bir belge olarak kabul edilir ve ilgili makamlara sunulur.

3.Şahıs İcra İtiraz Dilekçesi Nedir?

Üçüncü şahıs icra itiraz dilekçesi, bir kişinin icra edilen bir borç veya yasal bir işlemle ilgili olarak üçüncü bir şahıs olarak itiraz ettiğini belirten resmi bir belgedir. Bu tür dilekçeler, genellikle borçlunun borçlarına ilişkin olarak alacaklı tarafından başlatılan yasal takip sürecinde kullanılır. Üçüncü bir şahıs, borçluyla doğrudan bir ilişkisi olmamasına rağmen, icra edilen mal veya hizmetin kendisine ait olduğunu veya başka bir nedenle borcun geçerli olmadığını iddia ediyorsa, bu tür bir dilekçe sunabilir. Dilekçe genellikle üçüncü şahsın itirazının nedenlerini ayrıntılı bir şekilde açıklar ve bu nedenlerle desteklenen kanıtları sunar. Bu belge, icra sürecindeki yasal haklarını korumak isteyen üçüncü şahıs tarafından ilgili yargı merciine sunulur.

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDEN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS :

ADRES :

BORÇLU :

ALACAKLI :

TALEPKONUSU :

Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2023/2287 numaralı dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesine karşı süresi içerisinde itirazlarımızın sunumu içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Alacaklı tarafından ikame edilen, Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2023/55087 Esas numaralı dosyası ile dosyanın borçlusunun mallarına haciz konması kararı kesinleşmiş; bu doğrultuda Birinci Haciz İhbarnamesi, 22.12.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Gönderilen haciz ihbarnamesi ile tarafımızın, dosyanız borçlusuna olan her türlü hak ve alacağı üzerine haciz konulması talep edilmiştir. Dosyanız borçlusunun tarafımız nezdinde herhangi bir hak ve alacağı yoktur.

Mevcut bulunmayan alacaklara ilişkin olarak haciz konulması mümkün olmadığından; birinci haciz ihbarnamesinde bildirilen dosya borcuna, faize ve tüm ferilerine süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

HUKUKİSEBEPLER :

İİK (89 ve diğer tüm maddeler),HMK, ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER :

Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2023/9087 Esas Sayılı dosyası ve sair her türlü delil

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2023/9087 Esas Sayılı dosyasınca gönderilen birinci haciz ihbarnamesine karşı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNÜ ve itirazlarımız doğrultusunda işlem yapılmasını talep ederiz. 23.12.2022

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara