Aidat Borcunu Ödemeyen Kiracı Hakkında Ne Yapılabilir?

  AİDAT BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACI        Aidat apartmanda yaşayan malik veya kiracıların ortak giderlere katılmak için ödemek zorunda olduğu ücretlerdir. Maalesef günümüzde gerek yönetiimin…

Devamını Oku

Anonim Şirket Avukatı Mersin

                        Türk ticaret kanuna göre esas sermayesi 250.000 TL üzeri olan anonim şirketlerde sözleşmeli bir avukat…

Devamını Oku

BYLOCK VE FETÖ MAĞDURLARI

15 Temmuz darbesinden bu yana, Bylock mağduru olduğunu iddia eden binlerce kişi bulunmaktadır. Bu mağdurların tamamı "İsmini darbeden sonra duyduğum bir programı kullanmakla suçlanıyorum. Lütfen bana yardım edin"diye feryat ediyor.…

Devamını Oku

ARAÇ DEĞER KAYBI MERSİN. DEĞER KAYBI BAŞVURUSU YAPILIR ?

      Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile Mersin araç değer kaybı konusunda uzman hale gelmiştir. Hukuk büromuz 2 yıllardır yüzlerce değer kaybı dosyası almış ve başarı ile sonuçlandırmıştır.…

Devamını Oku

Nafaka Nedir , nafaka davası nasıl açılır ?

Nafaka ne demektir?           Kelime anlamı itibari ile geçinmek için gerekli olan olarak nitelendirebileceğimiz Nafaka kalıbı Türk Hukukumuzda ve Aile hayatımızda önemli bir yer kaplamaktadır.…

Devamını Oku

Ortaklığın Giderilmesi Davası Süreci

                            Ortaklığın giderilmesi ya da diğer adıyla izaleyi şuyu davaları taşınabilir ya da taşınmaz paylı mülkiyetlerde ortaklar…

Devamını Oku

ÇEK VE SENET NASIL HAZIRLANIR ?

ÇEKİN GEÇERLİLİK UNSURLARI NELERDİR ? Bir çekin çek vasfını taşıyabilmesi için ; Ödeme yerini; Keşide gününü ve yerin; Keşidecinin (çeki yazan, çeki çeken) kimsenin, imzasını…

Devamını Oku

Mersin En İyi Avukat Nasıl Bulunur?

Avukatlık mesleği oldukça karmaşık ve farklı disiplinlerden beslenen bir meslek olduğu için bu sektörde çalışan profesyonellerin yetkinliklerini değerlendirmek de oldukça zordur. Bu bağlamda, Mersin en iyi avukat gibi…

Devamını Oku

Dilekçe Nasıl Yazılır

                 Dilekçe yazmak hayatımızın bazı bölümlerinde karşılaşılan ve gerektiğinde yazmamızı gerektiren mühim bir ayrıntıdır. Her insan dilekçe…

Devamını Oku

Mersin Gümrük Avukatı

        GÜMRÜK AVUKATI MERSİN, MERSİN GÜMRÜK HUKUKU               Mersin gümrük avukatı olarak Mersin limanında yaşanan uyuşmazlıklara…

Devamını Oku

İcra Takibi

                     bir alacağın tahsili amacıyla icra müdürlüklerinde işlem başlatmak ve bu işlemleri resmi bir şekilde devam ettirmektir.…

Devamını Oku

İHTARNAME NASIL YOLLANIR ?

          İhtarname, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesinde “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak…

Devamını Oku

İş Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

İş Sözleşmesi Nasıl Yapılır ? İş sözleşmeleri hukuki sözleşmeler olup , konusunda uzman iş avukatları tarafından yapılması gerekmektedir. İş Avukatı Mersin olarak , hukuk büromuz iş hukuku konusunda çalışmalarını her geçen…

Devamını Oku

Danıştay dan önemli Hesap İşletim Ücreti kararı

      Danıştay 15. Dairesi çok önemli bir karara imza attı. İlgili karara göre bankalar tarafından tüketicilerden alınan "Hesap İşletim Ücreti" nin hukuksuz olduğuna karar verildi. İlgili karara göre…

Devamını Oku

KİRALARINI ÖDEMEYEN KİRACILARA KARŞI NE YAPILABİLİR ?

 KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACIYA KARŞI YAPILACAKLAR   Kiracı ile ev sahibi arasında en sık sorunlardan biri ödenmeyen kira borcudur. Ne yazık ki günümüzde aksatmadan düzenli oarak kiraların ödemesi yapılmamaktadır.Bu…

Devamını Oku

Avukat Danışma Hizmetleri Hangi Durumlarda Tercih Edilebilir?

           Avukat danışma hizmetleri; oldukça karmaşık bir bağlam olan hukuksal süreçlerde, prosedür, yasa ve yönetmeliklerin…

Devamını Oku

Lojistik Avukatı Mersin

          Lojistik hukuku özel bir alan olup , konusunda uzman lojistik avukatları ile halledilmesi gereken bir hukuk dalıdır.Hukuk büromuz olarak , Türkiyenin…

Devamını Oku

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

       İsim değiştirme ya da soyadı değiştirme, bireyin şahsına sıkı suret içerisinde bağlı olan hukuki niteliği itibarı ile şahıs varlığı hakkını kullanmasına verilen dava ismidir. Bireyin en mühim kimliklerinden…

Devamını Oku

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılmalı ?

  İsim Değiştirme Davası Düzenlemesi               Bireyin kimliğinde kayıtlı olan isim ve soy ismini haklı bir sebep ileri sürerek değiştirme hakkına sahip olduğu bilinen bir…

Devamını Oku

Doğru Avukat Mersin ve Çevresinde Nasıl Bulunur?

Doğru Avukat Mersin ve Çevresinde Nasıl Bulunur?   Binlerce Avukat Mersin Barosu dahilinde ya da bağımsız olarak Mersin sınırları içerisinde mesleklerini icra etmektedir. Özellikle profesyonel yetkinlikleri yüksek olan avukatlar…

Devamını Oku

MARKA AVUKATI MERSİN

          Marka hukuku Türk hukukuna yakın zamanda girmiş olan bir hukuk dalıdır.Hukuk büromuz marka avukatı mersin olarak , müvekkillerinin gerek markalarını korumada ,…

Devamını Oku

Boşanma Avukatı Kimdir ve Görevleri Nelerdir?

Boşanma Avukatı Kimdir ve Görevleri Nelerdir? Boşanma Avukatı Kimdir ve Görevleri Nelerdir? Aile hukuku ve Medeni Hukuk gibi başlıklar dahilinde görev yapan boşanma avukatı, özellikle boşanma süreçlerinde tarafların ekonomik,…

Devamını Oku

Mersin Arabulucu

Nedir ?       Arabuluculuk 40 yılı aşkın süredir Avrupa da ve Amerika da uygulanan alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Ülkemizde ise 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanuna…

Devamını Oku

ARAÇ KİLOMETRE DÜŞÜRME DAVASI VE TAZMİNAT

ARAÇ KİLOMETRE DÜŞÜRME DAVASI VE TAZMİNAT İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken bir çok husus vardır. Bunlardan en önemlisi aracın alım öncesi belirtilen nitelik ve nicelikte olup olmadığıdır. Maalesef…

Devamını Oku

Mersin Avukat Hizmeti Arayışında Olanların Dikkat Etmesi Gerekenler

Avukatlık her ne kadar itibarlı bir meslek olsa da ne yazık ki bu mesleği icra eden herkes profesyonel ve yetkinlik sahibi olarak değerlendirilememektedir. Bu bağlamda, avukat arama…

Devamını Oku

Banka Hesap İşletim Ücreti Nasıl alınır ?

      Bilindiği gibi yakın zamanda Danıştay 15. Dairesi çok önemli bir karara imza attı. İlgili karara göre bankalar tarafından tüketicilerden alınan "Hesap İşletim Ücreti" nin hukuksuz olduğuna karar…

Devamını Oku

Mersin İş Davası Avukatlarının Görev Ve Sorumlulukları

         Günümüzde iş davası başlığı altında birçok şikayet dinlenmekte, her gün iş davaları görülmektedir. Genel olarak ödeneklerin alınmaması, haksız yere işten çıkartma ve buna…

Devamını Oku

İş Davası Sürecinde Ne Zaman Arabulucuya Başvurulur?

    İş Davası Hukuku İçin Arabulucu Şartı               Yapılan son düzenlemelere göre İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu tasarıya göre…

Devamını Oku

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Nelerdir?

          Türk ceza kanunlarının 188. maddesi gereği, uyarıcı veya uyuşturucu maddelerin imal edilmesi, ülke içinde satılması, başkasına verilmesi, depolanması, ithali, ihracı, sevk ve nakledilmesi…

Devamını Oku

Mersin Velayet Davası

          Reşit yaşta olmayan çocuk, anne ve babasının velayeti altında olur. Yasal bir neden olmadığı sürece velayet anne ve babadan alınamaz. Hakim vasi atamasına gerek görmediği sürece,…

Devamını Oku

Miras Paylaşımı Davaları

                    Mirasçılar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklardan dolayı kaynaklanabilecek olan haksız mal dağılımı gibi olumsuz durumların yaşanmaması adına muhakkak hukuki destek alınarak,…

Devamını Oku

Ortaklığın Giderilmesi İçin İzaleyi Şuyu

              Miras davalarının en çok sorun yaratan ve merak edilen konularından biri, geride kalan ortakların nasıl bir yol izleyeceğidir. Özellikle aralarında husumet olan akrabalar…

Devamını Oku

Kiracının Tahliyesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

        Kiracının Tahliyesi İçin Tahliye Taahhütnamesi Şarttır               Gayrimenkul kiraya verilirken kiracı ile mülk sahibi arasında bir kira sözleşmesi…

Devamını Oku

Kiracının Tahliyesi Hangi Şartlarda Olur ?

    Kiracı, belli bir taşınmazı, belli bir sözleşme yapılarak veya yapılmadan kiralayan, her ay kira bedelini ödeyen, taşınmazın kullanım hakkına sahip olan kişi veya kişilerdir.    Kimler kiracının tahliyesini isteyebilir?…

Devamını Oku

Kiracının Tahliye Sebepleri

                Kiralanan taşınmazların tahliye sebeplerine yönelik düzenlemeler ve kiracının tahliyesi ile ilgili hususlar Türk borçlar kanunu hükümleri…

Devamını Oku

Uyuşturucu Madde İle İlgili Suç Ve Cezalar

Uyuşturucu Madde ile İlgili Suç Türleri               Türk ceza kanununa göre eroin, morfin gibi uyuşturucu ve zarar verici nitelikteki maddelerin saklanması, satılması,…

Devamını Oku

Mersin Limited Şirket Kuruluşu

                         Limited şirketler, kanunen yasal olan her türlü ekonomik amaç ve konu doğrultusunda kurulabilmektedir.…

Devamını Oku

Tanıma Ve Tenfiz Davası Davası Neden Gereklidir?

  MERSİN Tanıma ve Tenfiz Davaları               Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Kanunu maddesinde düzenlenen tanıma ve tenfiz davaları, uluslararası dava konumundadır.…

Devamını Oku

Mersin Şirket Avukatları

          Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında Mersinde hizmet veren hukuk bürolarına şirket avukatı mersin denmektedir. Günümüzde başarılı şirketler büyümekte…

Devamını Oku

Çek Senet Ve Bonoda İşleyiş

    Ödeme işlemlerinde yoğun bir şekilde kullanılan çek senet bonolarda süreçlerin işleyişi aşağıdaki gibidir.    Çek'de Süreçlerin İşleyişi              …

Devamını Oku

Mersin Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar

           Mersin Uyuşturucu Davaları Avukatı         Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilgili suçlar Türk Ceza Kanununda gösterilmiş olup , konusunda uzman ceza…

Devamını Oku

Arabulucu Avukat Mersin

    TİCARİ DAVALAR VE İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK MERSİN          Bilindiği gibi bir uyuşmazlığı mahkemelere taşımak taraflar açısından oldukça maliyetli ve taraflar açısından külfetli…

Devamını Oku

İşçi Alacakları

İşçi Alacak Hakları               Ülkemizde İş Kanunu 4857 sayılı kanun ile düzenlenmekte olup, bu kanun işçilerin haklarını alabilmeleri açısından oldukça…

Devamını Oku

İşçinin Tazminat Talep Edebileceği Durumlar Nelerdir?

  Hukuki düzeni sağlamak için iş hukuki alanında da yasal düzenlemeler yapılmaktadır. İşçi ve işveren arasında oluşan anlaşmazlıklar için işverene birtakım yükümlülükler getirirken işçiye…

Devamını Oku

MERSİN AVUKATLARI

Mersin Avukatları       Mersin avukatları , Mersin Barosuna kayıtlı avukatlar olup  Mersin ve çevresinde hizmet vermektedirler. Mersin Avukatları Mersin limanının ve kentinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte…

Devamını Oku

Mersin Hukuk Büroları

  Mersin Hukuk Büroları         Mersin Hukuk Büroları , akdenizin güneyinde yer alan Mersin ilinde bulunmaktadır. Mersin Hukuk Büroları Mersin Barosuna kayıtlı avukatlardan oluşmaktadır. Mersin avukat…

Devamını Oku

Mersin En İyi Boşanma Avukatı

        Mersin en iyi boşanma avukatı  , mersinde faaliyet gösteren avukatlardan boşanma davaları konusunda en iyi olanları ifade etmektedir.  Türk Hukukunda boşanma davaları Medeni Hukukun içinde…

Devamını Oku

Avukat Mersin

       , Mersin ilinde çalışma yapan avukatları temsilen söylenen bir terimdir. Avukatlık büromu Mersin ve diğer tüm illerde faaliyet göstermektedir. İlkemiz çağdaş ve yenilikçi…

Devamını Oku

Tanınma Ve Tenfiz Davası Neden Açılır?

  Yurt dışındaki bir mahkemede verilen kararın Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarınca da uygulanması ve geçerli kılınması için bu kararın tanıtılması gerekmektedir. Yabancı bir mahkemede görülen çekişmeli dava…

Devamını Oku

Mersin Arabuluculu Avukat

      Mersin Arabulucu Avukatları   Mersin Arabulucu Avukat ,  Bilindiği üzere, “Arabuluculuk” sistemi hukukumuzda 2012 yılından itibaren 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile “ihtiyari”…

Devamını Oku

Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukat Mersin

             Mersin uyuşturucu davaları , Türk Ceza Kanununda belirtilen kamu düzenine aykırı suçlar düzenlenmiştir. Hukuk büromuz uyuşturucu…

Devamını Oku

Tanıma ve Tenfiz Avukatı Mersin

  TANIMA VE TENFİZ AVUKATI MERSİN           Mersin tanıma ve tenfiz , yurtdışında alınan mahkeme kararlarının Mersin ve tüm Türkiye de tanınması anlamına gelmektedir. Tanıma tenfiz avukatı mersin…

Devamını Oku

MERSİN TANIMA TENFİZ VE BOŞANMA

  Yabancı ülkelerdeki mahkemelerin sonuçlandırdığı boşanma kararının Türkiye Cumhuriyet'inde de hükmü olması için boşanma kararının yerel mahkemece tanınması gerekir. Yerel mahkemede alınan karar icra sonucu…

Devamını Oku

BOŞANMA AVUKATLARI MERSİN

  Boşanma davası türleri ;   Boşanma davaları genel olarak çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzereye ikiye ayrılmaktadır.   Türk Medeni kanuna göre boşanma sebepleri ;   -zina …

Devamını Oku

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Ceza Şartları Nelerdir?

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Kanun Maddesi  Çocuğun cinsel istismarı suçu ile ilgili hükümler madde 103' de düzenlenmiştir. Kanuna göre  1. 15 yaşını henüz doldurmamış olan çocuklara…

Devamını Oku

Cinsel Saldırı Suçu Cezası Nedir?

  Cinsel saldırı suçu , ağır suçlardan olup Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. İlgili suçlar ayrıca kanıtlanması zor suçlar olup , genelde kadının beyanı esas alınan suçlardandır. Cinsel saldırı…

Devamını Oku

MİRAS AVUKATI MERSİN

            Miras hukuku , ölenin mirasçılarına bıraktığı terekenin paylaştırılması konusunu inceleyen hukuk dalıdır. Miras avukatı mersin olarak , miras hukuku konularında danışmanlık…

Devamını Oku

Kamudan İhraç Edilenler

            Bilindiği gibi 08 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete de 701 sayılı OHAL KHK'sı yayımlandı.701 sayılı KHK ile çoğunluğu asker ve polislerden oluşan 18.632 kişi ihraç edilerek görevlerinden…

Devamını Oku

Adana Avukat

              Avukatlar duruşma öncesi hazırlıkları savunmaya dayalı bir şekilde yapmaktadır. Savunma yapıldığı zaman duruşmanın dosyaları avukat tarafından incelenerek, duruşmada davalının…

Devamını Oku

Silifke Avukat

   Avukatlar; miras, ticari, boşanma ve birçok davada etkili olarak rol oynamaktadır. Sahip olduğu yetkiler ve uzman olduğu alanlarda hizmet veren bürosu, müvekkillerinin haklı olduğu tüm konuları benimseyerek…

Devamını Oku

Ağır Ceza Davası Nasıl Açılır?

              Ceza davaları, savcılığın iddianame ile suç işlemiş olduğu konusunda yeteri seviyede şüphesi bulunan şahıslar hakkında yargılama yapılması adına açtığı kamu davasına…

Devamını Oku

Tarsus Avukat

                           Hukuki davaların savunulma ve yürütülme aşamasında müvekkillere yardımcı olan kişilere avukat denir. Pek çok…

Devamını Oku

Tazminat Avukatı Mersin

  TAZMİNAT DAVALARI AVUKATI MERSİN   Tazminat davaları hemen hemen bütün hukuk davalarında görülen bir dava türüdür. Tazminat davalarının genel içeriği herhangi bir konuda mağdur olan kişilerin mağduriyetlerinin…

Devamını Oku

Avukat Adana

            Hukuki kaynaklara ve yollara dayanarak, kişiler ya da kurumlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlık durumuna hukuki açıdan aracı olan ve mahkemelerde hukuk ile hak yollarını…

Devamını Oku

İş Davalarında Neler Yapılmalıdır?

  İş Davaları Nelerdir?                İş kanununda belirtilen ve işçi ile işveren arasındaki tüm münasebetler iş davası konusu olabilmektedir. İşverenler iş yerlerinin…

Devamını Oku

Konkordato avukatı- Konkordato Mersin

  KONKORDATO NEDİR ? Konkordato iyi niyetli borçlunun alacaklıları ile  borçlarını ödemek için ticaret mahkemesinin onayı ile yapılan bir sözleşmedir.   KONKORDATO TÜRLERİ NELERDİR ? Yasa koyucu 3 tür…

Devamını Oku

Mersin Avukat

  MERSİN AVUKAT              büromuz Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin her ilinde hizmet vermektedir. Hukuk büromuz Mersinde ilinde yıllardır gösterdiği…

Devamını Oku

ASKERİ AVUKAT , ASKERİ CEZA AVUKATI , ASKERİ DAVALARA BAKAN AVUKAT,

ASKERİ DAVA, ASKERİ DAVALAR, ASKERİ CEZA DAVALARI, MERSİN ASKERİ DAVALAR, ASKERİ DAVALARA BAKAN AVUKAT, Bilindiği gibi son yapılan yasal düzenlemeler ile Askeri Yargıtay,Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırıldı.Kaldırılan…

Devamını Oku

SİGORTA AVUKATI , SİGORTA DAVALARINA BAKAN AVUKAT

    Sigorta Şirketinin Ödeme Yapmaması.               Sigortaya karşı açılan davalarda ispat yükü sigorta şirketinde olmasına rağmen günümüzde…

Devamını Oku

MALPRAKTİS DAVALARI , MALPRAKTİS DAVASINA BAKAN AVUKAT

    MALPRAKTİS DAVALARI, MALPRAKTİS DAVASINA BAKAN AVUKAT          Malpraktis davası , hastaların tedavi edilmesi sırasında  hastanın beklenmedik bir zarar uğraması sonucu, hastanın doktoruna karşı açtığı…

Devamını Oku

AĞIR CEZA AVUKATI MERSİN

  Ağır Ceza Alanında Uzman Avukatlar Mersin               Ağır ceza avukatı , mersinde ceza davalarına bakan avukatlara denmektedir. Ceza mahkemeleri ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri…

Devamını Oku

BOŞANMA DAVALARI MERSİN

           Günümüzde birçok çift faklı sebeplerle ayrılmak ve boşanmak için mahkemelere başvurmaktadırlar. Mersin boşanma avukatı olarak , tarafların bu süreçlerinde yardımcı…

Devamını Oku

UYUŞTURUCU MADDE SUÇU (Ticaretini yapma,Temin Etme, İçmek İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma)

  Hangi Uyuşturucuları Kullanmak Suçtur?               Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesine göre esrar, eroin ve kokain gibi maddeleri satın alan ve üzerinde bulunduran…

Devamını Oku

Boşanma davası açmak

                 Boşanma davaları genellikle anlaşma yoluna giderek veya eşler arasında herhangi bir anlaşma olmaksızın direkt olarak geçimsizlik nedenleri ile birlikte mahkemeye…

Devamını Oku

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL OLUR ?

    Anlaşmalı Boşanma Nedir?               Anlaşmalı boşanma, kişilerin anlaşarak evliliklerini noktalama ve boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tüm konularda uzlaşma sağlamaktır.…

Devamını Oku

Ceza Davaları Nasıl Açılmaktadır?

              Tüm ceza davaları kamu davası niteliği taşımakta olup, suç işlediğine dair yeterli delil bulunan kişilere açılmaktadır. Ceza davalarına Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asli…

Devamını Oku

Sözleşmeye Dayalı Limited Ve Anonim Şirket Kurma Yöntemleri

                  Anonim şirket, kanuna göre yasak olmayan her çeşit mali amaç için kurulan ve tek kişi olarak kurulabilen, belirli oranda sermayesi olan…

Devamını Oku

Velayet Davası Nasıl Açılır?

  Velayet davasında en önemli kriter somut bir olayın olmasıdır. Somut bir olay olmadığı sürece kesin ve tek bir kriter belirlemek olanaksızdır. Bu sebeple velayet davasında önemli olan çocuğun menfaatlerini en iyi kimin koruyacağıdır.…

Devamını Oku

Çek Senet Ve Bono

  Ticari Hayatın Ödeme Araçları               Ticaret hayatında ikili ilişkileri düzenleyen bir takım kıymetli evraklar bulunmaktadır. Çek senet bono alacak ve verecek…

Devamını Oku

AĞIR CEZA DAVALARINDA SÜREÇ

Ağır Ceza Suçlarının Kapsamı               Ceza Hukuku kapsamında yer alan ağır ceza suçları Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçları içermektedir. Ağır Ceza…

Devamını Oku

Ağır Ceza Davalarına Konu Olan Suçlar Ve Ağır Ceza Mahkemeleri

  Günümüzde birçok suç ağır ceza davaları kapsamında ele alınmakta ve bu isimle lanse edilmektedir. Bu davalar ancak ağır ceza avukatları ile birlikte ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.    Ağır…

Devamını Oku

Alacaklılar Tarafından Şirketlere Konkordato Sağlamak Avantajlı Mıdır?

   Konkordato ilanı, genellikle borçlu olan şirketlerin tarafından değerlendirilmektedir. Verilen konkordato sayesinde iflas etmekten kurtulan şirketler, borçlarını uygun taksitler halinde ve indirimli olarak ödeyip, bu zaman…

Devamını Oku

Ağır Ceza Avukatları Hangi Davalarda Görev Yapar ?

                Ağır ceza olarak adlandırılan hukuki terim, bu kapsamda değerlendirilen suçların görüldüğü mahkemeleri, bu davalara bakan avukatları ve konu hakkında…

Devamını Oku

Çocuğa Yönelik İstismar Suçları

                  İstismar vakaları yüzyıllardır yaşanmasına rağmen, günümüzde korumacı yasalar çocuk bireyleri cinsel, bedensel, ruhsal her türlü…

Devamını Oku

Ağır Ceza Davaları Ve İzlenecek Yöntemler

Toplumsal Düzeni Sağlamada Cezanın Rolü               Toplumsal huzuru ve düzeni sağlamak ve insanlar arasında nisbi bir eşitlik ortamı oluşturmak amacıyla hukuk kuralları oluşturulmuştur.…

Devamını Oku

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşlemektedir?

 Anlaşmalı Boşanma Nedir?               Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma evlilik kurumunun eşlerin ortak kararı…

Devamını Oku

Veraset ilamı ve Mirasın Reddi

Veraset İlamı Nedir?                     Mahkemeden alınan ve ölen bir kimsenin kalıtçısı olduğunu gösteren resmi belgeye veraset ilamı denir.…

Devamını Oku

Çocuğa Cinsel İstismar Suçunun Kapsamı

             Çocugun cinsel istismarı suçu kanunun 5237 sayılı TCK’nın 103. maddesinde belirtilerek cinsel dokunulmazlığa karşı gelme suçları kapsamında yer almıştır.…

Devamını Oku

İsim Değiştirme Davası

        İsim bir insana verilen, kişinin toplum arasında ayırt edilmesini sağlayan birincil tanımlama yoludur. Maalesef bazen ebeveynler tarafından verilen isimleri kişiler kullanmak istemeyebilir. Özellikle rahatsız edici veyahut…

Devamını Oku

Kiracı Nasıl Çıkarılır?

           Eviniz ya da işyeriniz var ve siz bunu kiracıya verdiniz. Ancak kiracınızdan memnun değilsiniz ve tahliyesini istiyorsunuz. Kozlar sizin elinizde gibi gözükse de bununla ilgili kanunları…

Devamını Oku

AĞIR CEZA DAVALARI

  Ağır Ceza Davalarının İçeriği Nedir?               Ağır ceza davaları adından da anlaşılacağı üzere ceza hukukuna bağlı davalardır. Ağır ceza davalarını kapsayan eylemler,…

Devamını Oku

Velayet Davası Sonucları

  Velayet nedir?               Boşanma davalarında çocuğun bakım ile yasal hakkının ve sorumluluklarının anne veya babaya verilmesidir. Her çocuk anne baba bakımına ihtiyaç…

Devamını Oku

Yurt Dışında Yaşayan Müvekkillerimize Özel Hizmet Vermekteyiz.

   Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar İçin Özel Olarak Hizmet vermekteyiz.Lütfen aşağı kısmı okuyunuz. (Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Ceza ve Boşanma vb. Uzman Avukatı) Biz kimiz          Avukatlık…

Devamını Oku

Trafik Kazası Tazminatı

            Ülkemizde birçok kişi böyle bir tazminat hakkı olduğunu bilmemektedir. Bu yazıda size gerekli olan tüm bilgiler verilecektir.              …

Devamını Oku

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Suçu

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar                1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince 18 yaşına kadar her birey…

Devamını Oku

AĞIR CEZA DAVALARINDA SÜREÇ

Ağır Ceza Davalarının Süreci Nasıldır?               Türk hukuk sisteminin bir kolu olan ceza hukuku, yaptırım ve müeyyide anlamında kendine has özellikleri olan bir hukuk…

Devamını Oku

Ağır Ceza Davası Avukatının Baktığı Davalar Hangileridir?

  Dava Türleri                Ağır ceza mahkemelerin baktığı dava türleri ağır ceza avukatı uzmanlık alanına giren davalardandır. Bu davaların sonucunda sanıklar ağırlaştırılmış…

Devamını Oku

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Görülür?

                                  İnsanların en mutlu günleri evlendikleri gündür.…

Devamını Oku

Anlaşma Boşanma İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

        Evlilik bitliliğinin yürümesini mümkün görmeyen karı-kocanın boşanması gündeme gelir. Boşanma süreci, çiftler açısından son derece yorucu ve yıpratıcı bir süreç…

Devamını Oku

Boşanma Davası Nasıl Açılır

  Boşanma Davası               Evlilik birliği, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik, darp, zina gibi pek çok gerekçeyle temelinden sarsılabilir. Kişi veya kişiler…

Devamını Oku

İş Davalarında Neler Yapılmalıdır?

  İş Davaları Nelerdir?                İş kanununda belirtilen ve işçi ile işveren arasındaki tüm münasebetler iş davası konusu olabilmektedir. İşverenler iş yerlerinin…

Devamını Oku

Konkordato Ve İflas Erteleme Arasındaki Fark Nedir?

  Konkordato Sistemi Nedir?               Konkordato sistemi borçlarından dolayı ticari anlamda zorluğa düşen kişi ve şirketlerin alacaklılarına yapacağı ödemelerini bir…

Devamını Oku

Mersin Tanıma Ve Tenfiz Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Tanıma ve Tenfiz Davaları Kapsamı               Tanıma ve tenfiz kavramları Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk kapsamında yer almaktadır. Genel olarak yabancı bir mahkemelerce…

Devamını Oku

KIDEM TAZMİNATI NEDİR VE NASIL ALINIR ?

                Yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş kanunumuz her ne kadar geçerliliğini yitirmiş olsa da  bu kanunun 14.Maddesinde açıklanan Kıdem Tazminatı…

Devamını Oku

Anlaşmalı Boşanma Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

                                  Kadın ve erkek evliliğin yürümediğinde aynı fikirde…

Devamını Oku

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanıtılması

             Başta yargıya en çok intikal eden boşanma ve alacak / verecek davaları olmak üzere, yabancı mahkemelerde alınan kararların Türkiye mahkemelerince tanınması ve bu kararların işlemlerinin…

Devamını Oku

İzaleyi Şuyu Davası Hakkında Bilgiler

               Mirasçılar arasında miras kalan mal ya da malları paylaşmak her zaman sorun olmuştur. Büyük tartışmaların yaşandığı, hatta yeni adli konulara gebe olan bu…

Devamını Oku

İsim Değiştirme Davası Nasıl Yapılır ?

                   İsim insanlar için oldukça önemli olan bir kavramdır. Doğumundan itibaren konulan isimde ne yazık ki kişinin herhangi bir seçim…

Devamını Oku

Ceza Davaları Hangi Mahkemelerce Görülür?

Ceza Davalarına Bakan Mahkemeler               Ceza davaları, kamu davaları olup, toplumda işlenen çeşitli suçları kapsamına almaktadır. Şikayet yolu ile açılmış olsa da…

Devamını Oku

İş Hukuku Ve İşçi Hakları

  İş Hukuku Kapsamında İşçiye Tanınan Haklar               Türk hukuk sistemi içerisinde yer alan işçi hukuku işveren ile işçi arasındaki hakları belirleyen…

Devamını Oku

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşliyor?

  Anlaşmalı Boşanma Davaları               Evlilik birliğinin yolunda gitmemesi ve aile içi geçimsizlik sonucu çiftler arasında boşanma sürecini hızlandırmak adına…

Devamını Oku

Anonim Ve Limited Şirket Nasıl Kurulur?

  Anonim ve Limited Şirketler                Anonim ve limited şirketler sermaye şirketleridir. Bu şirket tiplerinin geniş faaliyet sahası ve sermaye etkinliği bulunması nedeniyle…

Devamını Oku

Çek Senet Bono Hukukunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Çek Senet Bono( Kıymetli Evraklar) Hukuku               Ekonomi Hukuku kapsamında kıymetli evraklar olarak adlandırılan çek senet bono, belli şartlara ve kurallara göre kullanılmaktadır.…

Devamını Oku

Uyuşturucu İle İlgili Suçlar Nelerdir?

              Yasalara göre uyuşturucu kapsamında değerlendirilen maddelerin bulundurulması, satılması, kullanımının teşvik edilmesi gibi eylemler yasaklanmıştır. Bu eylemlere ilişkin suçlar,…

Devamını Oku

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Bilinmesi Gerekenler

                            Günümüzde trafik kazası tazminat davası alanında uzmanlaşmış ve sadece bu davalara…

Devamını Oku

Tanıma Ve Tenfiz Hakkında Bilinmesi

            Bireyler yut dışında yaşıyorlarsa eğer, yaşadıkları ülkenin kanunlarından ve mahkeme kararlarından sorumlu olurlar. Fakat yurt dışında yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt dışında bir dava…

Devamını Oku

Tek Celsede Anlaşmalı Boşanma

  Anlaşmalı Boşanma               Aile, toplumu oluşturan ve insanlar arasında birlik duygusunu geliştiren en önemli yapıdır. Ancak zaman içerisinde çeşitli sebepler…

Devamını Oku

Miras Davaları Hangi Konuları Kapsar?

                   Mirasın aile ve akrabalar arasında pay edilmesi esnasında yaşanan anlaşmazlıkları gidermek amacıyla miras avukatı tutulmaktadır. Bunun için…

Devamını Oku

İş Davaları

                                   Günümüzde hukuk sistemi içerisinde…

Devamını Oku

Ciro Nasıl Yapılır ?

  Ciro ve ciranta nedir , ne şekilde yapılır?             Ciro emre yazılı senetlerin devredilmesinde kullanılan çifte yetki veren havale işlemidir.          …

Devamını Oku

Çekte Protesto Nedir Nasıl Yapılır ?

  Çekte protesto nedir , nasıl yapılır ?             Protesto poliçe de muhatabın kabul etmemesinin ya da ödenmemesinin ; bono ve çekte ise senet borçlusunun ödenmemesinin…

Devamını Oku

Tanıma Ve Tenfiz Ne Kadar Sürer?

 Yurt dışında açılan boşanma davalarının sonucu sadece o ülkede geçerli olduğu için Türkiye' de geçerli olmamaktadır. Yani yurt dışında boşansanız dahi Türkiye' de hala yasal olarak evli gözükürler.…

Devamını Oku

İzaleyi Şuyu ve Miras Davaları

            Çoğu zaman kişilere kalan mirasın paydaşlara dağıtımında anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Bu anlaşmazlıklar sonunda aileler arasında küskünlük kızgınlık meydana…

Devamını Oku

EN İYİ MİRAS AVUKATI MERSİN

    Miras Nedir?    Miras davalarına göz atmadan önce mirasın tanımına bakacak olursak:               Miras; bir kişinin vefatı üzerine…

Devamını Oku

İşçi Alacakları Nelerden Oluşur ?

  İşe İade Davaları    İş sözleşmesinin geçerli bir sebep olmadan ya da sebepsiz yere fesh edilmesi sonucu işçi, işe iade davası açabilmektedir. İşçi alacakları içerisinde en çok karşılaşılan…

Devamını Oku

Yurt Dışındaki Kararların Türkiye’de Tanıtılması

    Tanıma Tenfiz Davaları               Yabancı ülkede davası görülmüş ve karara bağlanmış olan dava konusunun ülkemizde tanınması ve kararın geçerli…

Devamını Oku

Yurtdışındaki Mahkemeden Alınan Karar İle İlgili Ne Yapılmalıdır?

  Yurtdışındaki Mahkemeler Tarafından Verilen Kararlar                Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları belirli işlemlerini bulundukları ülkelerdeki adli…

Devamını Oku

Mersin Avukatlık Büroları İşlevleri Nelerdir?

Mersin Avukatlık Büroları İşlevleri Nelerdir? Türkiye'nin ve Akdeniz'in en önemli ekonomilerinden birine ev sahipliği yapan Mersin aynı zamanda, sosyal ve ticari açıdan da büyük bir önem arz eder. Bu doğrultuda…

Devamını Oku

En İyi Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

En İyi Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Birçok çift evlilikleri süresince bir takım duygusal ve psikolojik sorunlar yüzünden ayrılma kararı alabiliyorlar. Durum böyle olunca da devreye "boşanma…

Devamını Oku

En İyi Ceza Avukatı Nelere Göre Değerlendirilebilir?

En İyi Ceza Avukatı Nelere Göre Değerlendirilebilir? Türk Ceza Hukuku yasal olarak en kapsamlı ve uygulamalı hukuk alanlarından biri olarak öne çıkar. Durum böyle olunca da ceza hukuku avukatları için birden fazla değerlendirme…

Devamını Oku

"Avukata Sor" Uygulamaları ile Hızlı & Etkili Hukuki Danışmanlık Nasıl Alınır?

"Avukata Sor" Uygulamaları ile Hızlı & Etkili Hukuki Danışmanlık Nasıl Alınır? Avukata sor uygulamaları, özellikle sosyal medya ve web tabanlı kanalların yaygınlaşması ile hayatımızı kolaylaştırmaya başladı. Önceden herhangi bir…

Devamını Oku

ERDEMLİ AVUKAT

Hukuk büromuz mersin ve çevre ilçesi olan Erdemli ilçesinde hizmet vermektedir. Erdemli avukat denilerek Erdemli çevresine bakan avukatlar kastedilmektedir. Erdemli adliyesinde bir çok mahkeme bulunmakta…

Devamını Oku

Ceza Avukatı Kimdir ve Görevleri Hakkında Öne Çıkan Detaylar Nelerdir?

Ceza Avukatı Kimdir ve Görevleri Hakkında Öne Çıkan Detaylar Nelerdir? Her ne kadar mesleki branşlaşma hukuki meslek gruplarında söz konusu olmasa da terminolojik olarak kullanılan ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı gibi tanımlamalar;…

Devamını Oku

Mersin Hukuk Bürosu ve Avukat Listeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mersin Hukuk Bürosu ve Avukat Listeleri Hakkında Bilinmesi GerekenlerMersin Hukuk Bürosu ve Avukat Listeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler Mersin sadece nüfus olarak değil ekonomik ve sosyal açıdan da Türkiye'nin en çok…

Devamını Oku

Kiracının Tahliyesi

   KİRACI TAHLİYESİ Kirasını ödemeyen kiracılar hakkında kiracı tahliye davası açılmaktadır. Hukuk büromuz davasında profesyonel destek sunmaktadır. Kiracının tahliye edilebilmesi için…

Devamını Oku

TİCARİ KİRALAMALARDA YENİ BORÇLAR KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DÖVİZ YASAĞI

            Türk Borçlar Kanuna göre kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna…

Devamını Oku

Velayet Davasında Çocuğun Yaşının Önemi Var Mıdır?

Velayet Davasında Çocuğun Yaşının Önemi Var Mıdır? Çocuk sahibi eşlerin boşanması söz konusu olduğunda ve eşler arasında çocuk velayeti için bir anlaşmaya varılamadığı takdirde velayet davası mahkeme kararı ile alınmaktadır.…

Devamını Oku

Law Firm In Mersin

  Our office serves in the province of Mersin.  There are three lawyers working in our . Who are we ? Our law office gives service all around the Turkey. Our law office can give service thanks to  large…

Devamını Oku

Lawyer in Mersin

Palma Law Firm is a full-service law firm which is created by 3 Senior Partner in Mersin. We provide the best legal consultation to our clients in every kind of legal matters. Palma Law Firm is one of the leading law firm with a reliable…

Devamını Oku

İnternetten Haber Kaldırma ve Silme

                İnternet ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte habercilik sektörü de aynı hızda gelişmektedir. Gazete okumak gibi sıradan eylemler bile artık internet aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır.…

Devamını Oku

Ceza Davaları Hangi Mahkemelerce Görülür?

  Ceza Davalarına Bakan Mahkemeler               Ceza davaları, kamu davaları olup, toplumda işlenen çeşitli suçları kapsamına almaktadır. Şikayet yolu ile açılmış…

Devamını Oku

Kiracının Tahliyesi Davası Nasıl Açılır?

        Çoğu yatırımcı güvenli yatırım aracı olarak taşınmaz satın alıp bunu da kiraya vermek suretiyle gelir elde etme yoluna gitmektedir. Bu şekilde yatırım her ne kadar sorunsuz görünse de kiracı ile meydana…

Devamını Oku

İşçi Alacaklarında Zaman Aşımı Süreleri Nelerdir?

   İşçilerin alacakları hakkındaki hukuki düzenlemeler, İşçi Kanununun 32. Maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Buna göre işçi alacakları belli bir zaman aşımı süresine tabidir. Bu süreler,…

Devamını Oku

Ceza Davaları Nasıl Açılmaktadır?

  Ceza Davaları Neden Açılır?               Tüm ceza davaları kamu davası niteliği taşımakta olup, suç işlediğine dair yeterli delil bulunan kişilere açılmaktadır.…

Devamını Oku

Cinsel İstimar Suçu Ve Uygulanan Ceza Türleri

  Cinsel İstismar Suçu ve Çocuk Üzerindeki Etkisi               Çocuklar ailenin en masum ve en korunmaya muhtaç bireylerinden biridir. Türk ceza kanununda…

Devamını Oku

İzaleyi Şuyu Davası Nedir?

             Miras davaları, ülkemizde en çok görülen ve özellikle akrabalar, kardeşler arasında en çok sorun yaratan davalardır. Özellikle arkada kalan büyük…

Devamını Oku

Trafik Kazalarında Kimlere Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları Açılabilir?

                    Yol, araç veya sürücüdeki eksiklikler yüzünden ülkemizde her gün çok sayıda trafik kazası yaşanıyor.…

Devamını Oku

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VE ŞARTLARI

               Tahliye taahhütnamesi; kiralananın taahhütnamede belirtilen tarihte gayrimenkulü hiçbir şarta ve ihtara  gerek kalmadan tahliye edeceğine dair…

Devamını Oku

İnternetten İçerik Kaldırma

  -          Teknoloji çağının ilerlemesi ile birlikte sosyal medya ve sanal alem hepimizin çokça vakit geçirdiği birer platform halini almış durumda. Bu platformun bizlere…

Devamını Oku

İsim Değiştirme Davası Şartları Nelerdir?

                            İsim değişikliği Türk Medeni Kanunu‘nun 27. maddesi gereğince haklı sebeplere dayandırıldığında…

Devamını Oku

İsim Değiştirme Davalarında Haklı Sebepler

                          İsim değiştirme davaları, mahkemelerde sık görülen dava türlerinden birisidir. Söz konusu…

Devamını Oku

Velayet Davasında Hangi Koşullara Bakılır?

           Ayrılık aşamasına gelen çiftlerin bu süre zarfı içerisinde en çok düşündükleri konu velayet davası olmaktadır. Çocuk velayet hakkı Türk Kanunları içerisinde…

Devamını Oku

Trafik Kazası Sonucu Tazmini Yapılabilen Zararlar

          Trafik kazası sonucu zararın tazmini maddi ve manevi olarak kusurlu kişiden talep edilebilir. Bu zararların kapsamları borçlar kanununda açıkça belirtilmiştir. Kanunlara göre trafik kazası…

Devamını Oku

Mersin Adli Yardım Avukatı Hizmetlerinden Nasıl Faydalanabilirim?

    Adli yardım hizmeti kısaca bahsetmek gerekirse, hukuk hizmetlerinden yararlanması gereken fakat yeterli maddi kaynağı olmayan kişilere sunulan özel bir hizmet olarak tanımlanabilir. Hukuk hizmetlerinin demokratikleştirilmesi ve kişilerin…

Devamını Oku

Mersin Avukat Ücretleri Hangi Düzeylerde?

  Akdeniz'in hem ekonomik hem de nüfus açısından en önemli şehirlerinden olan Mersin, hukuki hizmetlere duyulan ihtiyacın yoğunluğuyla da öne çıkmaktadır. Mersin'de avukat hizmetlerine duyulan yoğun ihtiyaç…

Devamını Oku

Mersin Boşanma Avukatı Ücretleri Hangi Aralıklarda?

    Ne yazık ki ülkemizde hukuki hizmet ve avukat fiyatları gibi konularda yanlış bir pahalılık algısı söz konusu. Her ne kadar bazı durumlarda avukatlık ücretleri dudak uçuklatan miktarlara çıkabilse de durum boşanma…

Devamını Oku

Mersin Avukat Barosu Ücretsiz Avukat Hizmetleri Hakkında Merak Edilenler

  Mersin Avukat Barosu ücretsiz avukat konusu özellikle Mersin'de ve şehir yakınlarında yaşayan kullanıcıların en çok merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Mersin ücretsiz baro avukatı konusu birçok kişi için…

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Mersin

                       Gayrimenkulün kendinden ve aynından doğan davalarla ilgilenen avukata gayrimenkul avukatı denmektedir. Gayrimenkul davaları…

Devamını Oku

İnşaat Hukuku Avukatı Mersin Nedir? İnşaat Avukatı Ne İş Yapar?

              İnşaat hukuku avukatı mersin olarak hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile müvekkillerine en üst düzey destek sunmaktadır.            …

Devamını Oku

Mersin Avukat Ücretsiz Danışma Hattı Nedir?

  Ücretsiz avukat danışma hattı ya da online hukuki destek olarak tanımlanan adli hizmetler, karmaşık hukuk süreçlerinde danışma ihtiyacı olan kullanıcıların en sık yararlandıkları hizmetler arasında yer alırlar. Mersin avukat ücretsiz…

Devamını Oku

Mersin Avukatları Hakkında En Çok Merak Edilenler

  Önceki yazılarımızdan da anlaşılacağı üzere avukatlık mesleği, gerek saygınlığı gerekse toplumsal işlevi nedeniyle en önemli meslek gruplarından biri olarak öne çıkar. Avukatlık mesleğini icra eden profesyoneller, belirli…

Devamını Oku

Mersin Avukat Ücretleri Hangi Aralıklarda Yer Alıyor?

Hizmet niteliğine ya da uzmanlık alanına göre farklı fiyat aralıklarında değerlendirilebilen avukatlık hizmeti için hukuk büroları dahilinde de farklı fiyatlandırma politikaları mevcut. Oldukça esnek aralıklarda yer alan Avukatlık…

Devamını Oku

Mersin Avukat Fiyatları Neye Göre Değişir?

Mersin avukat fiyatları genel olarak birçok etkene göre değişkenlik gösterebilmektedir. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere Mersin avukatlık fiyatları başlığında belirleyici olan oldukça fazla kriter söz…

Devamını Oku

Mersin Avukat Büroları Hangi Davalarla İlgilenir?

  Mersin avukat büroları çok yönlü hukuk hizmetlerinin sağlandığı organizasyonlar olarak öne çıkarlar. Mersin hukuk büroları bu noktada çeşitli dava yapılarına yönelik uygulamalarıyla da dikkat…

Devamını Oku

Mersin Avukat Fiyatları Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mersin avukat fiyatları şehirde yaşayan ve adli hizmetlere ihtiyaç duyan vatandaşlar için oldukça önemli bir kriter olarak öne çıkar. Adli hizmetlerin pahalı olduğuna yönelik genel algı yüzünden Mersin…

Devamını Oku

Uygun Fiyatlı Mersin Avukatlık Hizmetleri Hakkında Merak Edilenler

Mersin avukatlık büroları genel olarak danışanları için farklı fiyatlandırma politikaları uyguladığından, adli hizmetlere olan talepler de farklı aralıklarda yer almaktadır. Fakat genel olarak uygun fiyatlı avukatlık hizmetleri dahilinde…

Devamını Oku

Mersin Avukat Fiyatları Nasıl Değerlendirilir?

  Mersin sadece ekonomik açıdan değil, hukuki hizmetlerin niteliği açısından da Türkiye genelinde öne çıkan iller arasında yer alıyor. Mersin'in Doğu Akdeniz'deki önemli konumu ve yüksek nüfusu,…

Devamını Oku

Gerçek Kişilere Konkordato Verilebilir Mi?

  Son günlerde sıkça gündeme gelen bir konu olan konkordato, genellikle şirketler tarafından talep ediliyor. Ancak bu durum, vatandaşların kendi adlarına konkordato ilan edip edemeyecekleri sorusunun sorulmasına da neden oluyor.…

Devamını Oku

Limited Ve Anonim Şirket Kuruluşu, Ana Sözleşme Hazırlanması

  Limited ve anonim şirket kurmak isteyen herkes öncelikle bir serbest muhasebeci mali müşavir ile anlaşıp sözleşme yapılması gerekmektedir. Bu sizin şirket kuruluş aşamalarında ve sonrasında işlemlerinizin takibi için önemlidir.…

Devamını Oku

Limited Ve Anonim Şirketlerde Farklar Ve Ana Sözleşmeleri

  Limited ve Anonim Şirketlerinin Arasındaki Temel Farklar               Bireyler günümüzde limited ve anonim şirket kurmak için gerekli araştırmalar yaparak iki şirket…

Devamını Oku

Pozcu Avukat

  Pozcu Mersin ili Yenişehir ilçesinin merkez semtidir. Pozcu ismi 1893 doğumlu Şevket Pozcu isimli iş adamından gelmektedir. Şevket Pozcu Mersin’e gelerek aldığı çiftliklerde Türkiye de ilk kez portakal şarabı üretmiş…

Devamını Oku

Mersin Avukatları Telefon Numaraları

  Mersin avukatları Mersin Barosuna kayıtlı avukatlardan oluşmaktadır. Mersin avukatlarının telefon numaralarını bulmak gelişen teknoloji ile her zamankinden daha kolaydır. Mersin avukatlarının telefon numaralarnı şu şekillerde bulabilirsiniz :…

Devamını Oku

İş Hukuku Avukatı Görevleri Nelerdir ?

  İş hukuku avukatı iş mahkemelerinde görülen davalarda görev alan avukatlardır. İş mahkemelerinde ise 4857 sayılı İş Kanunu uygulanmaktadır. Bir İşçi – İşveren Uyuşmazlığında İşçi Olarak Haklarınız Nelerdir ?…

Devamını Oku

Mersin Hukuk Büroları Nasıl Çalışmaktadır?

  Çeşitli branşlarda uzmanlıkları ile öne çıkan avukat kadroları ile faaliyet gösteren Mersin hukuk büroları; hukuk danışmanlığı ve avukatlık gibi ihtiyaçlara yönelik hizmetleri ile faaliyet göstermektedirler.…

Devamını Oku

Boşanma Avukatı Bulma Rehberi

    Günümüz sosyal ve ekonomik koşullarında çiftlerin anlaşamaması gibi durumlar boşanma avukatı gibi profesyonellere duyulan ihtiyacın da artmasına neden olmuştur. Çiftlerin ayrılma süreçlerinde çıkarları…

Devamını Oku

Boşanma Avukatı Görev Kapsamı Nedir?

  Boşanma Avukatı Görev Kapsamı Nedir? Her ne kadar ülkemizin hukuki müfredatında boşanma avukatı şeklinde bir görev tanımlaması olmasa da boşanma davalarında tarafların vekillerine halk arasında verilen isim olduğundan bu şekilde…

Devamını Oku

Mersin En İyi Avukatları Kimlerdir ?

Mersin en iyi avukat kimdir sorusu, özellikle Google gibi arama motorları üzerinden Mersin'de yaşayan kullanıcıların en sık sordukları sorulardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Adli hizmete ihtiyaç duyan Mersin…

Devamını Oku

Mersin Avukat Listesi Ne Denli Güvenilir?

  Avukat listesi bir diğer anlamı ile baro levhası; mevcut bir baroya bağlı olan avukatları ya da stajyer avukatları listelemek için kullanılan dijital bir arama kanalı olarak tanımlanabilir. Mersin avukat listeleri de Mersin Barosu tarafından…

Devamını Oku

MERSİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) NEDİR ?

  KVKK kanunun açılımı 6908 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunudur. İlgili kanun kişisel verilerin, gerçek ve tüzel kişilerden korunmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir. Kanunun amacı  kişilerin temel hak ve özgürlüklerini…

Devamını Oku

2020 İçin Boşanma Davasında Avukat ve Mahkeme Ücreti

  Boşanma avukatları Ücretleri 2020 için avukata ödecek ücret davanın zorluğu ve uzunluğuna bağlı değişiklik göstermektedir.Avukat ücretleri belirlenirken 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi baz alınmaktadır.İlgili…

Devamını Oku

2020 İçin Avukat Ücreti ve Mahkeme Masrafı

Avukatları Ücretleri 2020 için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020’ye bakmak gerekmektedir. Bir avukata ödenecek ödenecek ücret davanın zorluğu ve uzunluğuna bağlı değişiklik göstermektedir. Avukatlık Asgari…

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Avukatı Mersin ( KVKK avukatı)

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? Mersin KVKK Avukatı Ne İş Yapar ? Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte…

Devamını Oku

Mezitli Avukat

      demek, Mersin ili Mezitli ilçesinde görev yapan avukat demektir.Mezitli Mersin ilinin ilçesi olup, Mersin merkez adliyesine bağlıdır.Mersin mezitli konumu itibariyle adliyeye uzak olup, avukatlık…

Devamını Oku

SERİ YARGILAMA USULÜ NEDİR ?

  24 EKİM 2019 tarihinde yasallaşan yargı reformu 1.paketi ile, “Seri Muhakeme Usulü” ile “Basit Yargılama Usulü” 01 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başladı.İlgili reform ile yargı sisteminin sadeleştirilmesi ve…

Devamını Oku

SEL TAZMİNATI NEDİR ? SEL HASARI TAZMİNATI NASIL ALINIR ?

Maalesef iklim değişikliği sebebiyle günümüzde sel ve su baskınları günden güne artmaktadır.Bu sebeple ilgili hasarlara karşı sigorta yaptırmak günden güne önem kazanmaktadır.Peki sigorta yaptırdıysak, ve başımıza…

Devamını Oku

Mersin Avukat Büroları Hangi Görevlere Odaklanır?

  Mersin avukat büroları, önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere hukuki hizmetlerin sağlanması öncelikli olarak çeşitli görevlere odaklanana organizasyonlar olarak değerlendirilirler. Çeşitli hukuki hizmetlerin…

Devamını Oku

Mersin Boşanma Avukatı Kapsamında Öne Çıkan Detaylar

  Mersin; özellikle hukuki hizmetlerin niteliği ile öne çıkan ve hukuk bürolarının yaygınlığıyla dikkat çeken bir şehir. Bu bağlamda, şehirde profesyonel olarak avukatlık işi uğraşan sayısının yüksek olması da hizmet…

Devamını Oku

Ceza Avukatı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  Görev ve sorumluluklarından bahsetmeden önce ceza avukatı nedir sorusuna yanıt vermek daha sağlıklı olacaktır. Genel tabiri ile ceza avukatı, toplum nezdinde Ceza Hukuku kapsamındaki davalar konusunda uzmanlaşmış ve bu davalarda görev…

Devamını Oku

Mersinde En İyi Avukatla mı Çalışmak İstiyorsunuz?

Mersin şehrinde hukuk hizmeti ihtiyacı olan kullanıcıların en sık yaptıkları aramalardan biri olan "Mersin en iyi avukat" başlığı kapsamında öne çıkan sonuçlar ne denli güvenilir? Arama motorlarında en yukarıda çıkan…

Devamını Oku

Mersin Avukat Deneyimleri ve Genel Uzmanlık Alanları

  Mersin avukatları, genel olarak Mersin Barosu veya Mersin Hukuk Büroları dahilinde çalışan hukuk profesyonelleri olarak öne çıkarlar. Bu şahıslar genel olarak mesleki aktivitelerini Mersin sınırları içerisinde icra…

Devamını Oku

Mersinde Avukat Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Türkiye'nin turizm potansiyeli ve ekonomik büyüme hacmi en yüksek şehirlerinden olan Mersin, nitelikli hukuk hizmetlerinin varlığıyla da öne çıkmaktadır. Mersin'de hukuk büroları gibi kuruluşlar başta…

Devamını Oku

Miras Davası Nasıl Kazanılır

Miras Davaları             Ülkemizde ne yazık ki miras konuları oldukça büyük sorunlara sebep olabiliyor. Her gün haberlerde gördüğümüz onlarca miras…

Devamını Oku

Sözleşmeye Dayalı Limited Ve Anonim Şirket Kurma Yöntemleri

  Limited Ve Anonim Şirket Kurulma Süreçleri               Anonim şirket, kanuna göre yasak olmayan her çeşit mali amaç için kurulan ve tek kişi olarak…

Devamını Oku

Mersinde Öne Çıkan Hukuk Büroları

  Hukuk bürosu, genel olarak adli hizmetlerin ve bu hizmetlerle alakalı olan yardımcı hizmetlerin sağlandığı alan olarak öne çıkan kuruluşlardır. Çeşitli uzmanlık alanlarından avukatlarla ve diğer adli profesyonelleri ile…

Devamını Oku

Mersinde Adli Hizmet ve Mersin Avukat Büroları

  Sadece Akdeniz Bölgesi'nin değil Türkiye'nin de gelişen büyük ekonomilerinden biri olan Mersin, adli hizmetlerin niteliği düşünüldüğünde de oldukça başarılı avukatlık büroları ile…

Devamını Oku

En İyi Mersin Hukuk Bürosu Hangisi?

    Hukuk büroları görev olarak toplumun adli hukuk ve avukatlık hizmeti gibi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik resmi kuruluşlar olarak öne çıkarlar. Bir hukuk bürosu, mevcut avukat kadrosu ile çeşitli…

Devamını Oku

Mezitli Boşanma Avukatı

  ; mersin ili mezitli ilçesinde boşanma davalarında görev alan avukat demektir.Mezitli Mersin ilinin ilçesi olup, Mersin’in batı tarafına düşmektedir.Mezitli ilçesi Mersin merkez adliyesine…

Devamını Oku

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanıtılması Nasıl Sağlanır?

  Türkiye uluslararası hukuk alanına tabi olmasından dolayı yurt dışındaki mahkeme kararlarının Türkiye'de tanıtılması uluslararası hukuk kuralları kapsamında geçerlidir. Yurt dışında açılan davaların Türkiye'de…

Devamını Oku

DEPORT (SINIRDIŞI) KARARI KALDIRMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? MERSİN DEPORT KARARINA İTİRAZ

  Deport;  Türkiye de yaşayan yabancıların yasalara karşı işlemiş olduğu eylemler sonucu yetkili makamlarca sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport kararı ise, sınırdışı edilmesi konusunda yetkili makamların verdiği karardır. Sınırdışı…

Devamını Oku

Mersin Hukuk Bürosu Avukat Kadroları

Mersin hukuk büroları özellikle hukuki hizmetlerin toplum tarafından erişebilirliği açısından oldukça önemli organizasyonlar olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde hukuk hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin…

Devamını Oku

Mersin de En İyi Avukat Nasıl Değerlendirilir?

  Mevcut yasal düzenin korunması, kişilerin hak ve hürriyetlerinin savunulması gibi amaçları olan avukatlık mesleği; sadece içinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl'ın değil, tüm medeniyet tarihimizin en önemli…

Devamını Oku

Mersinde En İyi Avukatı Bulma Rehberi

  Gerek turistik yapısı gerekse doğal güzellikleriyle Akdeniz'in en güzel şehirlerinden olan Mersin, yoğun nüfusuyla da öne çıkan bir şehir. Toplumsal yapısı gereğince avukatlık gibi adli hizmetlere sık sık ihtiyaç…

Devamını Oku

Gaziantep Avukat ve Avukatlık Bürosu Nasıl Bulunur ?

  Gaziantep Avukat ve Avukatlık Bürosu Nasıl Bulunur ? Gelişen teknoloji ile konusunda uzman avukatlar bulmak günden güne kolaylaşmaktadır. Gaziantep avukat olarak bahsedilmek istenen, Gaziantep’te ki davalarda temsil yetkisi…

Devamını Oku

Hukuki Süreç Yönetiminde Avukatlık Bürolarının Önemi

  Avukatlık mesleği, yapısı itibari ile yasaların ve prosedürlerin ön planda olduğu bir meslek olarak öne çıkar. Bu noktada mesleki yapıları nedeniyle avukatlar, hukuk büroları gibi organizasyonlar dahilinde toplanma gibi…

Devamını Oku

YARGI REFORMU BİRİNCİ PAKETİ NELER GETİRDİ? YARGI REFORMU İKİNCİ PAKET NE ZAMAN ÇIKACAK ?

       Değerli okurlarım , Bilindiği gibi aylardır üzerinde çalışılan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketinin yasa değişikliği gerektiren kısımları TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.…

Devamını Oku

TİCARİ KİRALAMALAR

  TİCARİ KİRALAMALARDA YENİ BORÇLAR KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DÖVİZ YASAĞI           Türk Borçlar Kanuna göre kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını…

Devamını Oku

Meslek Kriterlerince En İyi Avukatı Bulmak Mümkün mü?

Mersin en iyi avukat gibi tanımlamalar yapmadan önce avukatlık mesleğinin yapısını ve kriterlerini bilmek gerekir. Avukatlık mesleği; ilkelerin ve itibarın ön planda olduğu oldukça güçlü bir meslek dalı olarak değerlendirilir.…

Devamını Oku

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

  En iyi boşanma avukatı seçebilmek için özellikle meslek profesyonellerinin dava yetkinliklerini bilmek ve dava portföyleri hakkında bilgi sahibi olmak yararlı olacaktır. Fakat yine de avukatlık çevresinde en iyi…

Devamını Oku

Trafik Kazası Sonucu Tazmini Yapılabilen Zararlar

  Trafik kazası sonucu zararın tazmini maddi ve manevi olarak kusurlu kişiden talep edilebilir. Bu zararların kapsamları borçlar kanununda açıkça belirtilmiştir. Kanunlara göre trafik kazası tazminat davası açabilmek…

Devamını Oku

Mersin En İyi Ceza Avukatı

  Mersin ceza avukatları, özellikle Ağır Ceza Hukuku kapsamındaki yasa ve prosedürler üzerinde uzmanlaşmış profesyonellerdir. Daha çok ceza davaları tecrübelerine sahip olan bu profesyoneller, müvekkillerinin dava…

Devamını Oku

Corona Virüsü Sebebiyle Tahliye Talebi Dilekçe Örneği

  Corona virüsü sebebiyle cezaevleri korunmasız hale gelmiş, cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluların sağlıklarını ve hayatlarını tehdit etmeye başlamıştır. Anayasamızda kutsal olan hak yaşama hakkı olup, bunun devlet tarafından…

Devamını Oku

Mersinde İngilizce Bilen Avukatlar

Mersinde İngilizce bilen avukat bulmak mümkündür. Mersin limanı ve gelişen ağı sayesinde İngilizce bilen avukat ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Hukuk büromuz dört avukattan oluşmakta olup, Mersin’in ilk…

Devamını Oku

Mersin Ceza Avukatı Nitelikleri ve Yetkinlikleri

Akdeniz'in turizm potansiyeli ve ekonomik gelişim düzeyi en yüksek şehirlerinden olan Mersin, nitelikli hukuk hizmetleriyle de öne çıkan bir şehir. Özellikle bölgedeki…

Devamını Oku

Ceza Avukatı ve Müvekkil İlişkileri

  Yargı süreçlerinde avukat ve müvekkil arasındaki ilişkinin en gergin olduğu dava tiplerinden biri de ceza davaları olarak öne çıkarlar. Suç olarak değerlendirilebilecek etkenlerin söz konusu olması, ceza…

Devamını Oku

Yeni infaz Yasası (Af Yasası) Neler Getirdi ?

  Öncelikle belirtmek isteriz ki yapılan düzenleme bir genel af niteliğinde olmayıp, 7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununa yapılan değişikliktir. Bilindiği gibi ilgili kanun geçtiğimiz gün meclisten…

Devamını Oku

Sokağa Çıkma Yasağı Cezasına İtiraz

Sokağa Çıkma Yasağı Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?  -Bilindiği gibi Covid-19 isimli virüsün yayılması ile birlikte devlet tarafından vatandaşlarının sağlığını korumak adına bir takım yükümlülükler getirilmiştir.…

Devamını Oku

Boşanma Avukatı

demek boşanma davaları ile yoğunluklu olarak ilgilenen avukat demektir. Boşanma davaları halk arasında kolay gözükse de zor ve komplike davalardır. Boşanma davalarının konusu içine nafaka davası, ziynet…

Devamını Oku

Çekişmeli Boşanma Davaları Hakkında

Adından da anlaşılacağı üzere çekişmeli boşanma davaları, genel olarak davalıların aile mahkemelerine ortak beyannamede bulunamadıkları koşullarda açılan boşanma davaları olarak tanımlanırlar. Özellikle taraflar arasında maddi…

Devamını Oku

Boşanma Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur ?

  Boşanma davası açmak için başvurulması gereken yer Aile Mahkemesidir. Bu yetki kuralına görev yönünden yetki denilmektedir. Boşanma davaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Aile Hukuku kısmında yer almaktadır.…

Devamını Oku

Boşanma Dilekçesi Ücreti Ne Kadar 2020?

  Boşanma dilekçesi tek başına yeterli olmayıp boşanma davası ücretinden öncelikle bahsetmek gerekmektedir. Boşanma davası ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi baz alınarak hesaplanmaktadır. İlgili tarifede asgari tutar…

Devamını Oku

Avukat Parası Ne Kadar 2020?

  Avukat paraları avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilmiştir. İlgili tarife asgari tutarlar olup davanın zorluğuna göre avukat paraları artmaktadır.  Avukat paralarından ağır ceza mahkemeleri için öngörülen…

Devamını Oku

Mersin Boşanma Avukatı

olarak müvekkillerimize eksiksiz ve kesin hukuksal destek sağlanmaktadır. demek  Mersin ilinde boşanma davaları ile ilgilenen avukat demektir. Mersin boşanma avukatlarına…

Devamını Oku

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2020?

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2020? Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Boşanma davası avukatlı açılabileceği gibi avukatsız da açılması mümkündür.…

Devamını Oku

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer 2020?

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer 2020? Mersin boşanma avukatı olarak boşanma davalarını çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Çekişmeli boşanma davası herhangi bir konuda anlaşma…

Devamını Oku

En Hızlı Boşanma Ne Kadar Sürer?

En Hızlı Boşanma Ne Kadar Sürer?   Boşanma avukatı mersin olarak en hızlı boşanma davası 2 gün olduğunu belirtmek isteriz. Peki bu nasıl mümkün? Tabi ki anlaşmalı boşanma davası ile mümkün. Anlaşmalı boşanma davası…

Devamını Oku

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası

  Aldatma sebebiyle boşanma davası evlilik birliği devam ederken, eşlerden birinin diğer eşi 3. Bir kişi ile aldatması sebebiyle açtığı boşanma davasıdır. Türk Medeni Kanunu göre genel ve…

Devamını Oku

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Açılır? Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların tüm konularda anlaşmış olması…

Devamını Oku

Mersin Avukat Barosu ve Hukuk Büroları

  Mersin Avukat Barosu ve Hukuk Büroları Mersin Avukat Barosu daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz gibi şehir sınırları içerisinde görev yapan avukatların bağlı oldukları resmi organizasyondur. Bu bağlamda Mersin sınırları…

Devamını Oku

Mersin Baro Levhası ve Ceza Avukat Listeleri

  Yazımızın konusu olan Mersin ceza avukatları hakkında detaylı bilgi vermeden önce Baro Levhası nedir gibi sorulara yanıt vermek daha sağlıklı olacaktır. Baro Levhası detaylı olarak tanımlamak gerekirse Mersin Barosu tarafından hazırlanmış…

Devamını Oku

Mersin Ceza Avukatları Hangi Yasal Prosedürler Çerçevesinde Çalışır?

  Mersin ceza avukatları genel olarak Türk Ceza Hukuku kapsamındaki yasa ve prosedürler çerçevesinde çalışırlar. Bu bağlamda toplum nezdinde suç olarak değerlendirilebilecek olayların hukuki analizlerinde yer…

Devamını Oku