Mersin En İyi Boşanma Avukatı

 

      Mersin en iyi boşanma avukatı  , mersinde faaliyet gösteren avukatlardan  boşanma davaları konusunda en iyi olanları ifade etmektedir.  Türk Hukukunda boşanma davaları Medeni Hukukun içinde yer almaktadır. Bu sebeple hukuk davaları ile ilgilenen avukatların bir çoğu boşanma davalarına bakmaktadır. boşanma avukatı ise , aslında taraflar için güvendikleri avukattır.

Boşanma Davaları Kaça Ayrılır ?

     Boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere 2 ye ayrılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı

    Çekişmeli boşanma davası uzun ve meşakatli bir yol olup , 2 taraf açısından hem manevi hem maddi yıpratıcı bir özellik taşımaktadır. İlgili davalar karşı tarafın direncine göre 1- 3 yıl arası sürmektedir. Dava sonunda taraflar boşanmaları durumunda , ekstradan "mal ayrılığı davası" da açmak gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

    Anlaşmalı boşanma davaları ise çok daha kısa olup maksimum 1 ay içinde sonlandırılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için taraflar mal , velayet ve nafaka konularının hepsinde tam olarak anlaşmış olması gerekmektedir. Taraflar bu konuda anlaştıktan sonra bir protokol düzenlenerek mahkemeye sunulur. Bu mahkeme sonucunda taraflar duruşmaya davet edilir. Taraflar duruşmada özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini söylediklerinde boşanma gerçekleştirilir.

Adliye de Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Adliyede boşanma davası verilecek bir dilekçe ile açılmaktadır. Boşanma davaları dilekçesi teknik dilekçeler olup muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatı tarafından açılmalıdır.

Boşanma Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Boşanma davasında mahkeme masrafları davayı açan kişi tarafından ödenmektedir. Fakat davalı açılan davaya karşı “karşı dava” açmak isterse yine masraf ödemektedir. Dava sonunda tüm mahkeme giderleri toplanarak davada haksız çıkan taraftan alınmaktadır.

Boşanma Davasında Maddi Ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Boşanma davası içinde hem maddi hem manevi tazminat talep edilebilmektedir. Bu talep için ekstra dava açmaya gerek olmayıp boşanma davasının içinde istenebilmektedir. Boşanma davasında açılan tazminat kalemleri maktu harca tabidir. Bu sebeple yüksek miktarlardan açmakta fayda vardır.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davasında çocuğun velayeti dava içinde alınan ve  sosyal hizmetler pedagogu tarafından hazırlanan rapor uyarınca karar verilmektedir. Sosyal Hizmetler Pedagogu hem anne hem baba hem de çocuk ile görüşme yaparak çocuğun kimde kalacağına karar vermektedir. Çocuğun kimde kalacağına karar verilmesinde çocuğun yaşı, kaldığı evin durumu, ailenin geçim kaynağı, okula uzaklık gibi bir çok etmen değerlendirilmektedir. Burada tek ayırt edici nokta süt emme çağında olan çocuğun esas olarak anneye verilmesidir. Velayet davalarında çocuğun üstün yararı önemli olup süt emme çağında olan çocuk çok aksi durumlar yok ise anneye verilmektedir.

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Boşanma davası süreci dava dilekçesi ile dava açıldıktan sonra başlar. Dava açıldıktan sonra önce dilekçeler aşaması yapılır. Burada dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi verilir. Bu dilekçe aşamaları tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşması, tahkikat duruşması ve sözlü yargılama yapılır.

Boşanmada Tanıklar Nasıl Belirlenir?

Boşanma davasında tanıklar taraflarca belirlenmektedir. Tanıklar verilecek bir dilekçe ile mahkemeye bildirilmektedir. Tanık dilekçesinde tanıkların isimleri, adresleri, kimlik numaraları ve ne için dinleneceği muhakkak yazılmalıdır. Boşanma davasında tanık olarak komşu, kardeş, anne ve kuzenler dinlenebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Döner mi?

Çekişmeli olarak açılan boşanma davası hazırlanıp verilecek bir anlaşma protokolü ile anlaşmalı boşanmaya dönebilmektedir.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşler Barışır İse Ne Olur?

Boşanma davası devam ederken eşlerin barışması durumunda dava devam eder. Barışan eşler verecekleri dilekçe ile davadan feragat etmeleri veyahut davayı takip etmemeleri gerekmektedir.

Düğünde Takılan Takılar Kimindir?

Kadınlara takılan her türlü ekonomik değeri olan şey kadına aittir. Erkeğe takılan ziynet eşyaları ise karine olarak kadına özgü olan kadına ait, kadına özgü olmayan örneğin cumhuriyet altını erkeğe ait olacaktır.

Boşanma Davasında Eşlerin Kusuru Neye Göre Değerlendirilir?

Boşanma davasında eşlerin kusuru dosyada mevcut bulunan delillere ve tanıkların anlatımlarına göre hakimin özgür takdir iradesi ile belirlenir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Gerçekleştirilir?

Boşanma davasında mallara ilişkin herhangi bir karar verilmemektedir. 2002 sonrası evlilik birliği içinde alınan taşınır ve taşınmazlar edinilmiş mal sayılmaktadır ve eşler yarı yarıya ortaktır. Eğer evlilik sonrası bir mal alındıysa boşanma davasına ek olarak ikinci bir dava açılması gerekmektedir. Bu davalar mal rejiminin tasfiyesi davası denmektedir.

Boşanma Dava Bittikten Sonra Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davası son duruşma ile bittikten sonra 1-2 hafta arasında gerekçeli karar yazılmaktadır. Bu karar yazıldıktan sonra karar tarafların talebi üzerine taraflara tebliğ edilmektedir. Bu tebliğ yapılıp 2 haftalık itiraz süresi geçtikten sonra taraflar karara itiraz etmezse boşanma kesinleşmektedir. Fakat taraflardan biri karara süresi içinde itiraz ederse, boşanma gerçekleşmemekte dosyanın üst mahkemeye gidip gelmesi ve bu süreçlerin sonuçlanması beklenmektedir.

Boşanmak İçin Avukata Gerek Var mı?

Kesinlikle ve muhakkak avukata gerek vardır. Boşanma davaları maalesef halk arasında basit davalar gibi görülmektedir. Bir dilekçe ile boşanıldığı zannedilmektedir. Oysa durum bundan çok farklıdır. Boşanma davaları çok teknik ve zor davalardır. Tek bir usul hatası aynı sebepten tekrar dava açmanızı bile engellemektedir. Bu sebeple hak kaybı yaşamamak adına konusunda uzman bir boşanma avukatından yardım almak çok önemlidir.

 Daha detaylı bilgi için https://www.tuncsuditol.av.tr/ailehukuku

 

 

İletişim Formu