Boşanma Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur ?

Boşanma Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur ? Boşanma davası açmak için başvurulması gereken yer Aile Mahkemesidir.

Boşanma Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur ?

Bu yetki kuralına görev yönünden yetki denilmektedir. Boşanma davaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Aile Hukuku kısmında yer almaktadır. Bu kanuna göre boşanmak isteyenler eşler birlikte yaşadıkları yerde bulunan aile mahkemesine başvurmaları gerekmektedir. Eğer bulundukları yerde aile mahkemesi yok ise, aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Mahkemenin hangi şehirde açılacağı konusu yer yönünden yetki olup 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 168. Maddesinde bahsedilmiştir. İlgili madde de; “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” Şeklinde yer yönünden yetki tayin edilmiştir.

Peki boşanmak isteyen kişilerin Türkiye’de ikameti yoksa nereye başvurulur?

Bu durumda davalının son yerleşim yerinin bağlı bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Eğer davalı hiç Türkiye’de yaşamamış ise Ankara, İstanbul veya İzmir Aile Mahkemelerinin herhangi birinde dava açmak mümkündür.

Peki boşanmak isteyen eş, boşanmak istediği eşi ile birlikte ikamet ettiği yerden boşanma davası açmadan önce oradan yeni bir yere taşınmış ise bu durumda boşanma davası nerede açılır ?

Bu durumda yeni yere taşınan kadın, boşanma davasını yeni ikametinde açabilmektedir. Bu duruma bir Yargıtay kararı ile örnek vermek gerekirse ;

Yargıtay 2007-2-331 Esas, 2007-332 Karar Numaralı kararı ile, davacı kadının koca evini terk edip, başka bir ilde ikamet eden baba evinde oturmaya başlaması halinde, kadının üzerine kayıtlı bir taşınmazı bulunmaması, hayatın olağan akışı gereği sığınabileceği ve yerleşebileceği başkaca yerinde olmaması, başkaca bir ev açıp mevcut şartlarda hayatını idame ettirmesinin mümkün olmaması” nedenleriyle boşanma davasını sığındığı baba evinin bulunduğu ilde açabileceğini karara bağlamıştır.

Yani kısacası maddi geliri bulunmayan mağdur kadınlar kocasının ikametinde dava açmak zorunda değildir. Yeni yerleştiği yerde dava açabilir, mahkeme masraflarını kısabilmektedir.

Boşanma Davası Açmak İçin Adliye de Nereye Başvurulur?

Boşanma davaları hukuk mahkemeleri dava kategorisinin içinde olup, bu noktada hukuk mahkemeleri ön büroya verilecek bir dilekçe ile boşanma davası açılabilmektedir. Fakat unutmadan hatırlamakta fayda var; boşanma davaları çok komplike ve zor davalar olup bir dilekçe ile hallolmayacak davalardır. Bu sebeple konusunda uzman bir boşanma avukatından destek almak gelecekte oluşacak hak kayıplarını önlemenize yardımcı olmaktadır.

Peki en hızlı boşanma ne kadar sürer? Gelin en hızlı boşanmayı detaylı inceleyelim.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara