Boşanmada Erkeğin Hakları Nelerdir?

Boşanma, sadece kadınlar için değil, erkekler için de zorlu bir süreçtir. Genellikle, toplumda boşanma davalarında kadınların haklarına daha çok odaklanılırken, erkeklerin de ciddi haklara sahip olduğu göz ardı edilebilmektedir. İşte bu nedenle “Boşanmada Erkeğin Hakları” konusu, erkeklerin bu zorlu süreçte bilmesi gereken yasal haklar ve adımlar hakkında önemli bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Bu yazıda, boşanma sürecinde erkeğin yasal haklarından, nafaka hükümlerine, çocuk velayeti ve mal paylaşımı gibi konulara kadar pek çok önemli başlık ele alınacaktır.

Boşanmada Erkeğin Hakları Nelerdir - tuncsuditol
Boşanmada Erkeğin Hakları Nelerdir – tuncsuditol

Boşanma Sürecinde Erkeğin Yasal Hakları

Boşanma süreçleri, çiftler için duygusal olarak zorlayıcı olmanın yanı sıra, hukuki açıdan da karmaşık süreçlerdir. Özellikle erkekler, “Boşanmada erkeğin hakları” konusunda yeterince bilgi sahibi olmayabilir. Bu haklar, boşanma davalarında erkeğin çıkarlarını korumayı amaçlar ve adil bir sürecin işlemesini sağlar.

Boşanma sürecinde erkeğin sahip olduğu bazı temel yasal haklar şunlardır:

 • Adil Mal Paylaşımı: Evlilik içinde edinilen malların adil bir şekilde paylaşılması erkeğin hakları arasındadır. Bu, tarafların evlilik sürecinde edindikleri mal varlıklarının ve borçlarının dengeli bir şekilde bölüşülmesi anlamına gelir.
 • Nafaka Talebi: Yargıtay kararlarına göre, eğer erkek, evlilik birliği içerisinde ekonomik veya sağlık sebeplerle dezavantajlı duruma düşmüşse, nafaka talep etme hakkına sahiptir.
 • Çocuk Velayeti: Çocukların velayeti konusunda erkeğin de söz hakkı vardır. Erkeğin, çocukların eğitimi, sağlığı ve genel refahı konusunda en iyi kararı verebilecek durumda olduğuna dair kanıtlar sunması önemlidir.
 • Kişisel Eşyaların Korunması: Boşanma sürecinde, kişisel kullanıma ait eşyalar (kişisel belgeler, kıyafetler vb.) dışında kalan malların paylaşımı söz konusu olduğunda, erkeğin de korunması gereken kişisel hakları bulunmaktadır.
 • Psikolojik Destek Hakkı: Boşanma sürecinin duygusal etkileri göz önünde bulundurulduğunda, erkeklerin de psikolojik destek alma hakkı vardır.

Boşanmada erkeğin hakları, yalnızca mal paylaşımı ve nafaka gibi maddi konularla sınırlı değildir. Aynı zamanda çocukların velayeti, kişisel eşyaların korunması ve psikolojik sağlık hizmetlerine erişim gibi çok çeşitli alanları kapsar. Bu hakların farkında olmak ve gerektiğinde yasal yardım almak, erkeğin boşanma sürecini daha adil ve dengeli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Erkekler İçin Nafaka Hükümleri

Boşanmada erkeğin hakları arasında önemli bir yer tutan nafaka hükümleri, genellikle yanlış anlaşılmalarla doludur. Çoğu kişi nafakanın sadece kadınlara ödenen bir miktar olduğunu düşünse de, gerçekte durum farklıdır. Türk Hukuku’nda, erkeğin de boşanma sonrası yaşam standardını koruması için nafaka alma hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın temelinde, evlilik birlikteliği sırasında edinilen ortak yaşam standartlarının, boşanma sonrası da korunmaya çalışılması yatar.

Nafaka Türleri:

 • Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrası erkeğin ekonomik durumunun kötüleşmesi halinde, bu durum kanıtlandığında yoksulluk nafakası talep edilebilir.
 • İştirak Nafakası: Çocukların bakımı için ödenen nafaka türüdür. Burada önemli olan çocukların menfaatidir ve her iki ebeveynin de maddi katkısı beklenir.
 • Tedbir Nafakası: Boşanma davası sürecinde geçici olarak sağlanan maddi destektir. Boşanma kararı kesinleşene kadar geçerlidir.

Nafaka Belirlenirken Dikkate Alınan Faktörler:

 • Her iki tarafın maddi durumu
 • Tarafların yaşam standartları
 • Her iki tarafın da eğitim durumu ve iş bulma kapasitesi

Boşanmada erkeğin hakları kapsamında nafaka talep edilmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin ötesinde, adil bir geçim standardının korunması amacını taşır. Erkekler, özellikle ekonomik anlamda dezavantajlı duruma düştüklerinde, yasal olarak bu haklarını arayabilirler. Ancak, nafaka hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, boşanma sürecinde bir avukata danışmak, haklar konusunda detaylı bilgi edinmek ve gereken belgelerin eksiksiz hazırlanması büyük önem taşır.

Boşanmada erkeğin hakları, cinsiyet eşitliği ilkesi gereği, her iki tarafın da adil bir şekilde korunmasını amaçlar. Bu bağlamda, nafaka hükümleri, erkeklerin de yaşam standartlarını koruyabilmeleri için önemli bir mali destek sağlar.

Çocuk Velayeti Konusunda Babanın Hakları

Boşanmada erkeğin hakları incelendiğinde, çocuk velayeti konusu özellikle ön plana çıkar. Toplumda yaygın bir yanılgı, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği yönündedir. Ancak, hukuk önünde her iki ebeveynin de çocukları üzerinde eşit haklara sahip olduğunu belirtmek gerekir. Boşanma süreçlerinde, babaların da çocuklarıyla ilgili karar alma süreçlerinde etkin bir role sahip olmaları önemlidir. İşte bu bağlamda, babaların çocuk velayetiyle ilgili hakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Müşterek Velayet Hakkı: Eğer her iki taraf da uygun koşullara sahipse ve çocuğun menfaatine olacaksa, mahkemeler çocuğun müşterek velayetini verebilir. Bu durumda, çocuk üzerindeki kararlar ortaklaşa alınır.
 • Eşit Ulaşım ve İletişim: Boşanmada erkeğin hakları arasında, çocukları ile düzenli olarak görüşme ve iletişim kurma hakkı bulunur. Mahkeme tarafından belirlenen görüşme günleri ve saatleri vardır.
 • Karar Alma Sürecine Katılım: Eğitim, sağlık ve genel refah gibi önemli konularda çocuğun geleceğiyle ilgili kararlarda baba da söz sahibi olabilir.
 • Nafaka Talebi: Durumuna göre, eğer çocuklar babada kalırsa, annenin çocuklar için nafaka ödemesi talep edilebilir.

Her durumda, çocukların üstün yararı gözetilir ve tüm kararlar bu prensibe göre şekillendirilir. Babalar, boşanmada erkeğin hakları konusunda bilinçli hareket ederek, çocuklarıyla olan bağlarını koruyabilir ve onların hayatındaki önemli bir figür olmaya devam edebilirler. Bu süreçte, profesyonel hukuki yardım almak, hakların korunması ve etkili bir şekilde savunulması adına önemli bir adım olacaktır.

Evlilik Birliği İçindeki Mal Paylaşımı

Boşanmada erkeğin hakları söz konusu olduğunda, mal paylaşımı en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Türk Medeni Kanunu, evlilik birliği içerisinde edinilen malların adil bir şekilde paylaşılmasını öngörür. Bu süreç, çoğu zaman çiftler arasında anlaşmazlığa neden olabilecek karmaşık bir meseledir. Erkeğin, boşanma sürecinde mal paylaşımı konusunda bilmesi gereken bazı temel noktaları ele alalım:

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Türkiye’de boşanma durumunda, evlilik süresince edinilen malların paylaşımı için genel olarak kabul gören yöntemdir. Her iki taraf da evlilik süresince edindikleri mallarda eşit haklara sahiptir.
 • Kişisel Mallar: Her iki eşin de kişisel malları, genellikle mal paylaşımının dışında tutulur. Bunlar arasında evlilik öncesi sahip olunan mallar, miras yoluyla edinilenler veya kişisel hediye olarak alınan eşyalar bulunmaktadır.
 • Anlaşmalı Boşanma Durumu: Çiftler, mal paylaşımı konusunda anlaşabilirler. Bu durumda, erkek ve kadın arasında varılan anlaşma mahkeme tarafından onaylanır ve bu anlaşma hukuki olarak bağlayıcı olur.
 • Mahkeme Kararı: Anlaşma sağlanamaması durumunda, mal paylaşımı mahkeme tarafından yapılır. Mahkeme, çiftlerin ekonomik durumunu, evlilik süresini ve her iki tarafın da katkısını dikkate alarak bir karar verir.

Boşanmada erkeğin hakları, mal paylaşımı konusunda adil bir çözüme ulaşabilmek için, erkeğin de tüm süreç boyunca hukuki destek alması büyük önem taşımaktadır. Bu, sadece mal paylaşımında değil, boşanma sürecinin diğer tüm yönlerinde de erkeğin haklarının korunmasına yardımcı olur.

Boşanma Davası Sürecinde Erkeğin Yapması Gerekenler

Boşanma, her iki taraf için de zorlu bir süreç olabiliyor. Ancak, bu süreçte erkeğin haklarını koruyabilmesi için atması gereken adımlar bulunmaktadır. İşte “Boşanmada Erkeğin Hakları” doğrultusunda boşanma davası sürecinde yapılması gerekenler:

 • Yasal Danışmanlık Almak: Boşanma sürecinde en doğru adımları atmak ve haklarınızı tam olarak bilmek için bir avukata başvurmak şarttır. Bu, özellikle mal paylaşımı, nafaka ve çocuk velayeti gibi konularda erkeğin haklarını koruyacak önemli bir adımdır.
 • Duygusal Kararlar Vermekten Kaçınmak: Boşanma sürecinde alınacak kararlar, duygusal temellere dayanmamalıdır. Rasyonel ve hukuka uygun kararlar, boşanma sonrasında her iki taraf için de daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.
 • Finansal Belgeleri Toplamak: Mal paylaşımı aşamasında, evlilik birliği süresince edinilen malların ve borçların adil bir şekilde bölüşülmesi için tüm finansal belgelerin toplanması gerekmektedir. Bu, “Boşanmada Erkeğin Hakları” kapsamında önemli bir detaydır.
 • Çocuklarla İlgili Kararları Gözden Geçirmek: Çocuk velayeti, boşanma süreçlerinin en hassas konularından biridir. Baba olarak, çocukların en iyi şartlarda büyümesi ve psikolojik olarak en az zarar görmesi için gereken adımları planlamak büyük önem taşımaktadır.
 • Boşanma Sonrası Planlaması Yapmak: Boşanma sonrası hayatınızı düzenlemek ve bu yeni başlangıcı sağlam temeller üzerine kurmak için erken dönemde planlama yapmak önemlidir. Bu, hem maddi hem de manevi anlamda kendinizi güçlü bir konuma getirecektir.

Boşanmada Erkeğin Haklarını korumak ve sürecin olabildiğince adil ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak adına atılacak bu adımlar, boşanma sürecinin her iki taraf için de daha sağlıklı sonuçlanmasına katkıda bulunacaktır.

Boşanmadan Sonra Psikolojik Destek ve Adaptasyon

Boşanma, bireyler için oldukça zorlu bir süreç olabilir ve Boşanmada Erkeğin Hakları sadece maddi ve hukuki konularla sınırlı değildir. Psikolojik destek ve adaptasyon da boşanmanın önemli bir parçasıdır ve erkekler bu süreçte de haklara sahiptir. Boşanma sonrası yaşanan duygusal dalgalanmalar, stres ve belirsizlik hissi erkekler açısından da göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, psikolojik dayanıklılığın artırılması ve yeni bir hayata adapte olma süreci için destek almak hayati önem taşır.

 • Psikolojik Destek Alın: Boşanma sonrası dönemde, erkeklerin psikolojik destek alması, duygu durumlarını daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu destek bireysel terapi, grup terapisi veya boşanma sonrası destek grupları şeklinde olabilir.
 • Yeni Hobi edinin: Yalnızlık hissini ve boşluk duygusunu gidermek için yeni hobiler edinmek ya da sosyal aktivitelere katılmak önemlidir. Bu tür aktiviteler, bireylerin zihinlerini dağıtmalarına ve yeni insanlarla tanışmalarına olanak tanır.
 • Sosyal Destek Ağınızı Kullanın: Aile üyelerinizle, arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla zaman geçirmek, duygusal olarak kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olabilir. Bu kişiler, duygularınızı ifade etmeniz için güvenli bir alan sağlayarak sizi destekleyebilir.
 • Duygusal Dayanıklılığı Geliştirin: Kitaplar, seminerler ve çevrimiçi kurslar gibi kaynaklar sayesinde duygusal dayanıklılığınızı geliştirmek mümkündür. Boşanma sonrası adaptasyon sürecinde kendinizi daha dirençli hissetmenize yardımcı olacak stratejiler öğrenin.

Boşanmada Erkeğin Hakları sadece mal paylaşımı, nafaka veya çocuk velayeti ile sınırlı kalmamalıdır. Psikolojik ve duygusal desteğe erişim de bu hakların önemli bir parçasını oluşturur. Boşanma sonrası yaşamınızı yeniden inşa ederken, duygusal sağlığınıza öncelik vermek, uzun vadede daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmenize yardımcı olacaktır.

Daha fazla bilgi için; Mersin Boşanma Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmada erkeğin hakları nelerdir?

Boşanma sürecinde erkek, kadınla eşit haklara sahiptir. Erkeğin hakları genellikle şunları içerir: çocuklarla şahsi ilişki kurma hakkı, maddi tazminat talep etme, ortak mal varlığının adil bir şekilde paylaşımını talep etme, eğer uygunsa yoksulluk nafakası almaya hak kazanma ve eşine karşı mal kaçırma iddiasında bulunma hakkıdır.

Boşanma sırasında erkeğin velayet alma ihtimali var mıdır?

Evet, boşanma durumunda velayet konusu her iki ebeveyn için de tarafsız bir şekilde ele alınır. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek karar verir ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Erkek eş, çocuğun en iyi şekilde kendisiyle kaldığını kanıtlayabilirse velayeti alma şansına sahiptir.

Boşanma durumunda erkeğin mal paylaşımında hakları nelerdir?

Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma halinde erkek, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımında kadınla eşit haklara sahiptir. Mahkeme mal paylaşımını yaparken çiftin süregelen yaşam standartları, her bir eşin mali katkısı ve evlilik süresi gibi faktörleri dikkate alır.

Erkek boşanma davası açabilir mi?

Erkek de kadın gibi boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanma davası açmak için, Türk Medeni Kanunu’nda sayılan geçerli bir boşanma sebebinin varlığının ispatlanması gerekir. Bu sebepler arasında zina, ağır suç işleme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi nedenler bulunmaktadır.

Nafaka ödeme durumu erkek için ne zaman sona erer?

Erkek, eski eşine yoksulluk nafakası ödemekle yükümlüyse, bu durum genellikle eski eşin ekonomik olarak bağımsız hale gelmesiyle, yeniden evlenmesiyle ya da mahkemenin tayin ettiği sürenin dolmasıyla sona erer. Ancak çocuklar için ödenen iştirak nafakası, çocuk yetişkin yaşa gelene veya ekonomik olarak kendine yetene kadar devam eder. Her iki nafaka türü de mahkeme kararıyla değiştirilebilir veya sonlandırılabilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara