Boşanmada Tanıklar Nasıl Belirlenir?

Boşanmada Tanıklar Nasıl Belirlenir? Mahkemede her iki taraf da iddialarını kanıtlamak zorundadır.

Boşanmada Tanıklar Nasıl Belirlenir?

Dile getirilen iddialar sadece sözlü iddia olarak kalmayıp ispatlanması zorunlu iddialardır. Delil ise iddiaların gerçeğe ulaştırılması için mahkemeye sunulan en önemli kaynaktır. Deliller de hâkim tarafından değerlendirilerek ispat olup olmayacağına karar verilir.

Tanık Ne Demektir?

Tanık da bu durumda delil sayılmaktadır. İki tarafın uyuşamadığı konularda mahkeme karar verirken iddialarla ilgili deliller değerlendirilir ve varsa tanıklar da hâkim tarafından değerlendirilir. Boşanma davalarında da görülen mahkemelerde tanıklar önemli bir yer tutmaktadır. Boşanmada tanıklar nasıl belirlenir; boşanmak isteyen iki kişinin yaşadığı olumsuz olaylarla ilgili bir veya birkaç tane olayı gören, duyan ya da bizzat olayın içerisinde olduğunu iddia etmesi ile tanık olarak belirlenir. İhtiyaç duyulduğunda olay hakkında bilgisine ihtiyaç olduğunda bildiği tüm bilgiyi kaynağı ile beraber tanık aktarmak durumundadır.

Boşanma Davasında Tanık Olmak

Boşanma davalarında esas olan konu tarafların huyu ya da genel karakteri değildir. Esas olan boşanmaya sebep verecek davranışlar ve yaşanmış olan olaylardır. Yani asıl önemli olan taraflardan birisinin herhangi kusurlu eylemi ya da davranışıdır. Bu yüzden boşanma davalarında eğer tarafların arasında olumsuz bir eylem geçti ise kusurlu olan tarafla ilgili bir görüntü ya da olaya şahit olan tanık var ise bunlar mahkemece değerlendirilmektedir. Boşanma davalarında tanıklar nasıl belirlenir, örneğin eğer bir sadakatsizlik durumu varsa kusurlu olan tarafın yaptığı davranışı gören ya da bununla ilgili bilgisi bizzat bulunan birisinin olması gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Tanık Delili

Boşanmada tanıklar nasıl belirlenir; Hukuk Muhakemeleri kanunu çerçevesince tanıkların mahkemede dinlenmesi belli bir usule bağlanmıştır. Bu sebeple dava açılırken dilekçede tanık ya da tanıkların olduğu konusuna da açık bir şekilde değinilmiş olması gerekmektedir. Dava dilekçesinde ya da cevap dilekçesi içerisinde herhangi bir tanığın bulunduğuna dair bir bilgiye yer verilmemiş ise mahkemede tanık dinlenmeyecektir. Bu sebeple dava dilekçesi oluşturulurken ya da açılan dava için cevap dilekçesi yazılırken varsa tanıklar bu esnada eklenmelidir.Davalı olan taraf da dava dilekçesine herhangi bir cevap vermemiş ise hak kaybı oluşacağı için sonradan tanık dinletme gibi bir durum olmayacaktır.

Boşanmada tanıklar nasıl belirlenir; dava dilekçesinde tanıkların olduğu belirtildikten sonra ön inceleme duruşması yapılır ve bu sırada tanıklara ait kişisel bilgiler istenir. Genel olarak bu işlemin yapılması ve tanık listesinin belirlenerek bilgilerin tamamlanması için iki hafta kadar süre tanınır. Tanıklar ile ilgili mahkeme bilgilendirmesi yapıldıktan sonra tanıklara duruşmanın hangi gün ve hangi saatte olacağını bildiren bir davetiye tanıklara gönderilir ve duruşmaya tanıkların katılması sağlanır.

Boşanma Davasında Tanıklar Değiştirilebilir Mi?

Tanık listesinin belirlenmesi oldukça kesin kurallar ile çerçevelenmiştir. İkinci tanık listesi kesinlikle yasaklanmıştır. Mahkemeye belirlenen süreler dâhilinde bir tanık listesi sunulduktan sonra ikinci ya da daha fazla bir tanık gösterilemez ya da tanıklarda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Boşanmada tanıklar nasıl belirlenir, tanıklar henüz dava açılırken dava dilekçesi oluşturulduğu sırada belirlenir ve listelenir. Sonrasında herhangi bir değişiklik söz konusu olamamaktadır. Tanıkların belirlenmesindeki esas kural budur.Ancak tanıklardan herhangi birisinin vefat etmesi ya da tanıklıktan çekilmesi veya tanık listesindeki herkesin tanıklık yapmaktan vazgeçmesi gibi özel durumlarda ikinci bir tanık listesinin yapılmasına imkân verilebilmektedir.

Hâkim Kendi İsteği İle Tanık Dinler Mi?

Taraflardan herhangi biri herhangi bir konuyu hâkime ileri sürmediği takdirde hâkim tarafından da dikkate alınmaz. Bu sebeple taraflar tarafından önceden bildirilmiş olmayan bir tanık da hâkim tarafından dinlenmemektedir. Ancak bazı durumlarda dava dosyasında ismi geçmesi halinde tanık olarak gösterilmese bile o kişi hâkim tarafından olayı aydınlatması amacı ile çağırılabilir. Böyle bir durumda tanık olarak değil de bilgisine başvurma amacıyla adı geçen kişi hâkim tarafından dinlenebilmektedir. Bu şekilde tanık olarak bilgisine başvurulur.


Peki boşanma davası açmak için nereye başvurulur? Gelin inceleyelim.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara