Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Bugünkü yazımızda Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneğini paylaşacağız.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlgili örnek 2023 yılı için güncel bir boşanma dilekçesi örneğidir. Çekişmeli boşanma davaları tarafından anlaşamamış olması sebebiyle açılan boşanma davası türüdür. Karşı tarafın direncine bağlı 5-6 yıla kadar uzayabilmektedir. 3 dereceli yargılama vardır. İlk derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay. Taraflardan biri karardan memnun kalmaz ise kararı üst mahkemeye taşıyabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası teknik davalardır. Taraflar Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi hazırlarken gereksiz uzun anlatımlardan kaçınmalıdır.

İddiası mümkün olan durumlardan bahsedilmelidir. Muhakkak iddialar ile birlikte ispat araçları da dava dilekçesinde açıklanmalıdır. Taraflar dava dilekçesinde nafaka, tazminat, velayet, uzaklaştırma, konutun tahsisi ve diğer taleplerini iyice açıklamalıdır. Aşağıda paylaşılan Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Örneği tamamen örnek bir dilekçedir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçe örneğinden ayrılmaktadır. Boşanma davası dilekçesi her olay için ayrı ayrı özel olarak hazırlanmalıdır. Sebepler ayrı olarak belirtilmelidir. Gelin isterseniz dilekçe öncesi dilekçede kullanacağımız Yargıtay Kararları Uyarınca Boşanma Sebeplerini inceleyelim.

cekismeli-bosanma-davasi-dilekce-ornegi

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKESİNE

Uzaklaştırma Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

(Adres antettedir.)

DAVALI :

DAVA KONUSU :

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması , pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle nafaka, tazminat ve uzaklaştırma talepli boşanma davası dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim ile davalı 2006 yılında resmi olarak evlenmiştir. Bu evliliklerinden tarafların çocukları olmamıştır. Fakat 6 yıldır müvekkilim ….. isimli yeğenine müşterek konutta bakmaktadır. Müvekkilim ev hanımı, davalı taraf ise reklam ve tabela sektöründe işçi olarak çalışmaktadır. Davalı tarafın aylık geliri günümüz şartlarında iyi seviyededir. Davalı yanın evlilik birliğine uymayan ve psikolojik şiddet içeren davranışları neticesinde söz konusu evlilik çekilmez hale gelmiştir. Yani bir başka anlatımla davacının pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışları neticesinde evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. İş bu sebeple huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1-) Boşanma Sebeplerimiz:

-Müvekkil, bir eş olarak üzerine düşen tüm vazife ve sorumlulukları yerine getirmiş ancak buna rağmen davalının olumsuz davranışları evlilik birliği boyunca devam etmiştir. Davacı koca ev içinde meydana gelen en küçük sorunları bile büyütüp tartışma ortamı yaratmıştır. Tartışmalar akabinde tehdit, hakareti getirmiştir. Davalı, müvekkili sürekli aşağılamakta ve onu bir eş gibi görmek yerine ihtiyaçlarını karşılayan bir köle gibi görmeye başlamıştır. Evlilik manevi bütünlüğü kalmamıştır.

-Davalı ile müvekkilim evlilikleri boyunca hiç geçinememişlerdir. Müvekkilim bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkilime karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Davalının asabi ve geçimsiz bir kişiliği bulunmaktadır. Müvekkilime karşı evlilik birliği boyunca hiç saygı göstermemiş, evlilikleri boyunca müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur.

-Davalı son yıllarda içine kapanmış müvekkilim ile hiç ilgilenmemeye başlamıştır. Taraflar ne beraber gezmeye gitmekte, nede beraber bir aktivite yapmaktadır. Davalı bayramlarda aile ziyaretlerine bile gelmemektedir. Davalı saat 19.00’dan sonra eve gelmekte, bir odaya geçmekte ve müvekkilim ile hiç muhatap olmamaktadır.

-Davalı düzenli olarak alkol kullanmaktadır. Alkol kullanımı bu son bir yılda bir hayli artmış ve evlilik birliğini çekilmez bir hale sokmuştur. Davalı haftanın 7 günü evde alkol almaktadır. Her alkol aldığında değişmekte ve müvekkilime karşı psikolojik şiddet uygulamaktadır. Müvekkilim defalarca kendisinin bu kadar fazla içmemesi gerektiğini tembihlemesine rağmen davalı evlilik birliğinin gerektirdiği özeni göstermeyerek alkol tüketimine her geçen gün arttırarak devam etmiştir. Aşırı alkol tüketimi sebebiyle müvekkilimin davalı ile karı-koca ilişkisi kalmamıştır. Davalı her gece işten eve geldikten sonra tek başıma bir odada alkol almakta, müvekkilime gününün nasıl geçtiğini bile sormamaktadır.

-Davalı ayrıca alkol aldığında asabileşmekte sürekli müvekkilime ağır ve onur kırıcı sözler sarf etmektedir. Bu sarf ettiği ağır sözler sebebiyle ev içinde gün aşırı tartışma çıkmakta ve evlilik birliğini çekilmez hale sokmaktadır. Bu hakaret ve kavgalara tüm tanıklarımız şahitlik edecektir. Özellikle ……. tüm bu tartışmalara aynı konutta kaldığı için birebir şahit olmuştur.

-Davalı ayrıca alkol kullandıktan sonra evde çıkan tartışmalar sebebiyle kendine zarar vermektedir. Kollarını jiletlemekte ve müvekkilimi tehdit etmektedir. Bu durumda tanık anlatımları ile ortaya konacaktır. Davalının bu durumu müvekkilimi çok korkutmakta ve evliliğini sürdüremez hale getirmektedir.

-Davalı ayrıca evlilik birliğine ekonomik olarak katkı sağlamamaktadır. Davalı kazandığı tüm para ile alkol almakta mutfak ve diğer masraflara yardım etmemektedir. Müvekkilim bu sebeple sigortasız olarak gündelik ev işlerine gitmektedir.

-Tarafların bir diğer sorunu ise davalının müvekkilime karşı duyarsız oluşudur. Davalının sağlık sebepleri yüzünden tarafların çocukları olmamıştır. Müvekkilim defalarca davalının tedavi olmasını istemesine rağmen davalı tedavi olmayı sebepsiz yere reddetmiş, müvekkilimin duygu ve mutluluğunu hiç düşünmemiştir. Bu duyarsızlıkta evlilik birliğini çekilmez hale sokmuştur.

-Tüm bu yaşananlar 29.08.2021 günü davalının alkol kullanımı sonrası yaşanan kavga neticesinde müvekkilimin artık dayanamayarak ailesinin evine yerleşmesiyle son bulmuştur. Müvekkilin bu evliliği daha fazla istememektedir. Bu sebeple huzurdaki davayı açma zarureti doğmuştur.

3-) Nafaka Talebine İlişkin :

Müvekkil gündelik temizlik işlerinde çalışmakta olup herhangi bir sigortası yoktur. Tüm geçimini kendi sağlamaya çalışmaktadır. Müvekkilim lehine nafakaya hükmedilmelidir.

Bu sebeple müvekkilim lehine 2000 TL tedbir nafakasına ivedilikle hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

4-) Maddi Ve Manevi Tazminat Talebimize İlişkin:

Müvekkil 15 yıl ilgili evlilik için uğramış ve deyim yerindeyse evi için saçlarını süpürge etmiştir. Fakat tüm bu fedakarlığa rağmen davalının kusurlu davranışları sebebiyle evlilikleri son bulmuştur. Müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zarar dikkate alınarak 50.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini arz ve talep etmekteyiz.

5-)Uzaklaştırma Talebimize İlişkin:

Yukarıda kısaca açıklandığı ve ileride tanıklarımızla ispat edileceği üzere davalı müvekkilimi sürekli tehdit etmektedir. Davalı ayrıca kendine de zarar vermekte olup davalının müvekkilime zarar vermesi olasılığına istinaden 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uyarınca davalının müvekkilime yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 4721 sayılı kanun m. 162,166, 169, 174, 175, 184, 182, 4787 sayılı kanun m. 4, 6100 sayılı kanun m. 240,266 334-340 ,4721 S. K. m. 220, 222. ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile; Aile nüfus kaydı, Tanık Listesi, Tarafların sosyal-ekonomik durum araştırmaları, Bilirkişi, Keşif, Yemin ve sair yasal deliller

TANIKLARIMIZ :

1-)

2-)

3-)

-3 tanıkta taraflar arasında ki geçimsizlik, davalının evlilik birliğinde ki kusurlu hareketlerinden ve davacının iddialarına ilişkin tanıklıkta bulunacaktır.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan sebeplerle ve mahkemenizce takdir edilecek nedenlerle;

-Davacı ve davalının BOŞANMALARINA karar verilmesine ,

-Müvekkil lehine dava neticesinde yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere dava süresince aylık 1500 TL TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE,

-Boşanma sebebiyle müvekkilimin uğradığı maddi ve manevi zarar dikkate alınarak müvekkil lehine 50.000 TL MADDİ , 50.000 TL MANEVİ HÜKMEDİLMESİNE,

-Müvekkil lehine, davalı aleyhine UZAKLAŞTIRMA kararı verilmesine,

-Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.31.08.2023

Ek1:Bir adet noter onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara