Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır? Adli mercilerin yoğun bir çalışma florasına sahip olması, işleyişi hızlandırmak adına farklı kararların alınmasına sebep olmuştur. Ancak halen özel ve kurallara uygun olan prosedür bulunmayan evraklar, yasalara uygun olmayacaktır. Bu nedenle Cevap dilekçesi yazarken de belirlenen kurallara uyulması gerekir. Cevap dilekçesi yazmak, bir istekte bulunmak için ya da sorulan bir soruya bilgi niteliğinde yanıt vermek amacıyla oluşur. Cevap dilekçesinde Mahkemenin adı, tarafların adları, soyadları, adres ve iletişim bilgileri, savunmanın sunmuş olduğu içerikler, kanun maddeleri, suç unsuru, hukuki nedenler, talep ve sonuç bölümleri bulunur. Bu sayede mahkeme safahat hakkında doğru bilgi verilmiş ya da alınmış olacaktır.

Cevap Dilekçesinde Ne Yazar?

Cevap dilekçesinde mahkeme ile ilgili içerik ve safahata dair bilgiler yer alır. Mahkemenin taraflardan bir tanesine göndermiş olduğu evraka yönelik istediği evraklarda cevap dilekçesi tam ve eksiksiz yanıtlanmalıdır. Kişiler eksik olan hususları bu dilekçede belirtmek zorundadır. Bu dilekçenin tebliğ tarihinden 2 hafta süresi vardır. Bu tarihe kadar gönderilmeyen dilekçeler için hâkim dilekçe verilmiş sayacaktır.

Davaya Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kendisi veya farklı bir kişi ile ilgili kendisine dava dilekçesi gönderilen bir kişinin davaya cevap dilekçesi yazması için verilen süre tebliğ tarihinden itibaren 2 haftadır. Cevap dilekçesini verme süresi içinde verilmemesi hâkimin cevap verildi kabul etmesine sebep olur. Bu nedenle mahkeme etkileyecek olan bir durumun bulunması halinde cevap dilekçesinin yazılması ve süresi içinde mahkemeye ulaştırılması şarttır. Kendisine davaya cevap dilekçesi gelen kişi suçu ile ilgili dilekçede belirlenen yerleri doldurur ve yeniden mahkemeye belirlenen süre içinde gönderir. Mahkeme bu cevap dilekçesini konuyla ilgili olan taraflara iletmek ve tebliğ etmek zorundadır.

Kendisine Davaya Cevap Dilekçesi Gelen Kişi Ne Yapar?

Davaya cevap dilekçesi örneği ile, kişinin kendisine özgü bir durumda mahkemeye ilettiği cevabı ortaya koyar. Kişi bu cevap dilekçesi ile bir nevi kendi savunmasını yapmış olacaktır. Kişi cevap dilekçesini tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içinde mahkemeye iletmese bile hâkim bu dilekçeyi var sayacaktır. Bu nedenle cevap dilekçesini mahkemeye ulaştırmak önem taşır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara