DASK Tazminat Başvuru Süreci

DASK Tazminat Başvuru süreci yani zorunlu deprem sigortası başvuru ve ödeme süreci sigorta hukuku kapsamına giren bir alandır.

Zorunlu Deprem Sigortası Başvuru ve Ödeme Süreci

DASK yani zorunlu deprem sigortası binalarımız ve içinde ki bağımsız bölümler için zorunlu tutulan bir deprem sigortasıdır. Bu sigorta ile sigorta ettiren hazırlanan poliçe kapsamında sigortalıyı sahibi olduğu dairesini depremlere karşı sigortalamaktadır. İlgili sigorta poliçelerine göre; depremin olması ve dairenin zarar görmesi durumunda riziko gerçekleşmiş sayılır. Bu noktada zorunlu deprem sigortası yani DASK kapsamında zararın tazmini yani tazminatın ödenmesi süreci gündeme gelmektedir. DASK Tazminat başvurusu için binanızın tamamen hasar görmesi gerekmemekte olup, küçük hasarlar da da başvuru yapılabilmektedir.

Gelelim zorunlu deprem sigortası yani DASK tazminat başvurusuna… DASK Tazminat Başvuru Süreci öncelikle hasar bildirimde bulunmakla başlamaktadır. Bu bildirim ihtarname yolu ile genel müdürlüğe doğrudan yapılabileceği gibi kurumun web sitesinde online form doldurularak, alo 125’i arayarak, sigorta acentesi üzerinden yada e devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bu ihbar sigortalı tarafından rizikonun gerçekleştiği 15 gün içinde yapılmalıdır. Bu bildirim sonrasında hasar tespiti ile DASK tazminat ödeme süreci başlamaktadır. DASK çalışanları yapılan başvuru sonrasında hasar dosyası açar ve zarar gören taşınmaz üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak hasar tespiti yapmak için taşınmaza eksper gönderir. Hasar tespit işlemi bağımsız eksperler tarafından yapılmaktadır. Bağımsız eksper hasar dosyası açıldıktan sonra en kısa sürede olay yerine intikal eder. Bağımsız eksper inceleme ve hasar tespit raporunu hazırlar. Rapor tutulup hasar tespiti yapıldıktan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının ekine göre tazminat bedeli belirlenir ve depremzedeye özel bir kod kısa mesaj olarak gönderilir. Depremzede kısa mesaj ile gönderilen kod ile birlikte Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesinden yapılan tazminat tutarını alabilmektedir. Bu durum tahsil yöntemlerinden biri olup, sigortalı dilerse tüm bu işlemleri sigorta avukatı tutarakta avukat eşliğinde de halledebilmektedir.

Kanuna göre zorunlu deprem sigortası yani DASK usule uygun bir başvuru sonrasında 30 gün içinde ödeme yapmalıdır. Bu sürede ödeme yapılabilmesinin şartı başvurunun doğru şekilde yapılmış olmasıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Evin Ne Kadarını Karşılar?

Zorunlu deprem sigortası | DASK evin bütün bedelini karşılamaz. Çünkü bir evin bütün bedeli rayiç bedeli olarak adlandırılır ve belirlenirken arsa bedeli de hesaba katılmaktadır. Zorunlu deprem sigortası ise depremin meydana geldiği yere ve rizikoya konu olan binaya göre bir kat sayı belirleyerek evin yeniden inşa edilmesinin maliyetini hesaplayarak tazminat miktarı belirler. Tazminat miktarı belirlerken arsa değerini hesaba katmaz. Sigorta bedelinin tespiti için hasar meydana gelen taşınmazın her yıl Hazine tarafından yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Genel şartlarının ekinde yer alan metrekare bedeli ile taşınmazın brüt yüzölçümünün çarpılması suretiyle tazminatı belirlemektedir. Bu sebeple de evin sadece yapı bedelini karşılar. Ayrıca herkese eşit şekilde katkı sağlayabilmek adına Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları uyarınca bir üst limit belirlenmiştir. Bu üst limit her yıl güncellenmektedir. 2023 yılı için zorunlu deprem sigortası tazminat üst limiti 640.000 Türk lirasıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Tazminat Başvuru Süreci Sırasında İstenen Belgeler

Zorunlu Deprem Sigortası| DASK Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

– Yazılı Hasar Bildirimi ve bu hasar bildiriminde bildirimde bulunan kişinin isim, soy isim, adres, kimlik numarası bilgileri ve iletişim numarası,

– Poliçe numarası, ödeme yapılması için banka bilgileri,

– Tapu bilgileri yada tapu fotokopisi örneği,

– Hasar yerinin açık adresi ve tarifi ( Zorunlu değildir.)

– Başka herhangi bir sigorta varsa bu sigortanın bilgileri.

Siz değerli müvekkillerimiz için ücretsiz hukuki danışma verebilmek adına ücret ödemek yerine yapabileceğiniz farklı bir yöntem geliştirdik. Dask sigortası hakkında ücretsiz hukuki danışma almak için Avukat Tunç Sudi Tol Hukuk Bürosu adresine tıkla, işletmemize 5 yıldızlı puan ver, güzel bir yorum at, yaptığın yorumun ekran fotoğrafını aldıktan sonra 0535 331 65 85 numaralı whatsapp hattına bildir. Konusunda uzman avukatımız sizi hemen arasın. (Mesai saatlerinin dışında tarafımıza bildirilmesi halinde mesainin yeniden başladığı zaman avukatlarımız dönüş sağlayacaktır. Mesai saatleri 09.00 – 20.00 arası )

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Ödemeye Yapmayacağı Durumlar

Zorunlu deprem sigortası| DASK ödeme yapmayacağı durumlar yani teminat dışı haller Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının A1. ve A2. maddelerinde tek tek sayılmıştır. Buna göre sigorta kapsamı dışında bırakılan binalar;

-Kamu binaları,

-Köy binaları,

-Ticari ve sınai faaliyet sebebiyle kullanılan binalar,

– Projesiz binalar,

-Ağır hasarlı olduğu önceden tespit edilmiş binalar,

-Yıkım kararı verilmiş yada metruk binalar olarak belirtilmiştir. Zorunlu deprem sigortasının ödeme yapmayacağı durumlar yani Teminat dışı kalan haller ise;

– Kar kaybı, Kazanç kaybı, kira, enkaz kaldırma gibi zararlar,

– Zarar gören taşınmaz içinde bulunan taşınırlar,

– Bedeni zararlar ve ölümden kaynaklanan zararlar,

– Manevi tazminata konu olan zararlar,

– Deprem sonucu oluşan yangın, patlama, su baskını veya heyelan dışında kalan hasarlar,

– Deprem ile illiyet bağı olmaksızın, binanın kendi kusur ve özelliği nedeniyle zaman içinde oluşan zararlar teminat dışındadır.

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Hasar İhbarı İçin Başvuru Formu

Zorunlu Deprem Sigortası| DASK için başvuru formu https://dask.gov.tr/tr/hasar-ihbari üzerinde bulunmaktadır. Bu form doldurularak başvuru yapılmaktadır. Başvuru yapılırken tüm bilgiler eksiksiz girilmeli, başvuru için gerekli belgeler tam pdf. olarak yüklenmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Tazminat Davası

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK tazminat davası; süresi içinde ödemenin yapılmaması, eksik yapılması yada gerçek bedelinde ödeme yapılmaması durumunda söz konusu olmaktadır. Usule uygun bir başvuru sonrasında süresinde ödeme yapılmaması yada eksik yapılması durumunda Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran sigorta şirketine karşı dava açmak mümkündür. Açılacak davalarda görevli mahkeme Sigorta Tahkim Komisyonu ve Ticaret Mahkemeleridir. Davacı ister Sigorta Tahkim Komisyonunda isterse de ticaret mahkemelerinde dava açabilecektir. Zorunlu Deprem sigortasıyani DASK sözleşmesi nedeniyle meydana gelecek davalarda, DASK aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, DASK bulunduğu yada olayın gerçekleştiği yer mahkemesidir. DASK tarafından açılacak davalarda ise yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK için dava zamanaşımı 2 yıldır. Davalı sigorta şirketidir.

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Kapsamı ve sınırları Zorunlu Deprem Sigortası Genel şartlarının 1. maddesi ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince çizilmiştir. İlgili kanuna göre; Kat Mülkiyeti kanunu kapsamına giren bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı binalar, özel mülkiyete tabi taşınmazlar, bu binalar içinde yer alan bürolar, ticarethaneler ve benzeri amaçla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal bir afet sebebiyle devlet tarafından yapılan toplu konutlar zorunlu deprem sigortasına tabidir.

DASK ile Konut Sigortasının Farkları Nelerdir?

DASK zorunlu bir deprem sigortasıdır. Konut sigortası ise özel bir sigorta türüdür. Zorunlu değildir. İhtiyari olarak yapılmaktadır. DASK ile konut sigortasını, otomobillerde kasko ve zorunlu trafik sigortası ile karşılaştırmak mümkündür. Konut sigortası olması durumunda poliçeye göre ev eşyalarının bedelini, yada evin gerçek rayiç bedelini almak mümkündür. DASK da olduğu gibi konut sigortasında da iş ve işlemler aynıdır. Süresi içinde riziko ihbar edilmeli ve ödeme yapılmaması, eksik yapılması durumunda hukuki süreç başlatılmalıdır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara