Evlilik Sözleşmesi – Mal Ayrılığı Sözleşme Örneği

Hukuk büromuz Evlilik Sözleşmesi – Mal Ayrılığı Sözleşme Örneği düzenleme konusunda uzmandır. Evlilik Sözleşmesi – Mal Ayrılığı Sözleşme Örneği sözleşmesi düzenlemek için büromuzun boşanma avukatından destek alabilirsiniz.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanunu uyarınca evlenecek yada evli eşlere mal rejimi seçme özgürlüğü vermiştir. Taraflar yapacakları bir sözleşme ile mal ayrılığı rejimini seçebilecekleri gibi edinilmiş mallara katılma rejimi de seçebileceklerdir. Tarafların herhangi bir seçim yapmaması durumunda taraflar arasında edinilmiş mal rejimi uygulanacaktır. Bugün ki yazımızda Evlilik Sözleşmesi – Mal Ayrılığı Sözleşme Örneğini paylaşacağız. Mal rejimi seçimi evlenmeden önce yapılabileceği gibi taraflar evliyken de yapılabilmektedir. Evlilik Sözleşmesi – Mal Ayrılığı Sözleşme Örneği noterde onaylama ve düzenleme şeklinde yapılması gerekmektedir. Taraflar arzu ederse nikah memuru önünde de yazılı bildirimle bu sözleşmeyi yapabilmektedir. Hukuk büromuz Evlilik Sözleşmesi – Mal Ayrılığı Sözleşme Örneği düzenleme konusunda uzmandır. Evlilik Sözleşmesi – Mal Ayrılığı Sözleşme Örneği sözleşmesi düzenlemek için büromuzun boşanma avukatından destek alabilirsiniz.

Evlilik Sözleşmesi – Mal Ayrılığı Sözleşme Örneği

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

……… ile ……. arasında yapılacak evlilik akdi sebebiyle, taraflar Türk Medeni Kanunun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirten yasal sınırlar çerçevesinde beyan etmişlerdir.

1- Her birimiz, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve tasarruf etme hakkında sahip olacaktır. Bir diğeri ,diğer eşin menkul ve gayrimenkulleriyle kişisel her türlü mal varlığı üzerinde yönetim ve tasarruf hakkına sahip olmayacaktır. Evlilik birliğinin son bulması halinde taraflar birbirinden nafaka, maddi manevi tazminat talep etmeyecektir. Yine evlilik birliğinin son bulması halinde edinilmiş mallardan her iki taraf birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

2- Belirli bir malı kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi taktirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizde ki mallardan sayılacaktır.

3- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme gününde kinin karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizde ki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

4- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyalarını kullanmaya ……….. devam edecektir.

İSİM SOY İSİM İSİM SOY İSİM

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara