Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Yaralama Suçu Savcılık Suç Duyurusu Örneği

Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Yaralama Suçu Savcılık Suç Duyurusu; Hatalı tıbbi müdahale davalarına kısaca malpraktis davaları denmektedir.

Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır?

Hatalı tıbbi müdahale sebebiyle 2 şekilde suç oluşmaktadır. Bunlardan biri hatalı davranışın ihmal ile gerçekleşmesi, ikincisi ise taksir ile gerçekleşmesidir. İhmal suretiyle veya taksir suretiyle insan yaralama suçu Türk Ceza Kanununda yer almaktadır. İlgili kanun hükmüne göre bir kişinin taksirle yada ihmal suretiyle yaralanmasına sebep olan kişi cezalandırılmaktadır. Bu noktada bir hekimin hatalı tıbbi müdahale nedeniyle taksirle veya ihmal suretiyle bir kişiyi yaralaması durumunda ceza alması söz konusu olacaktır. Bugün ki yazımızda hatalı tıbbi müdahale nedeniyle yaralanan kişinin savcılığa vermesi gereken suç duyurusu örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçe teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir Mersin Malpraktis Avukatı ve Doktor Hatası Avukatı ile çalışmak gerekmektedir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Yaralama Suçu Savcılık Suç Duyurusu Örneği

T.C. MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİLER:

MÜŞTEKİLER VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol (Adres antettedir.)

ŞÜPHELİ:

İŞLENEN SUÇ : Taksirle Yaralama.

AÇIKLAMALAR:

1-)Yukarıda isimlerine yer vermiş olduğumuz müvekkiller …….. Özel Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş Özel Mersin …….Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan Estetik Cerrah …….. tarafından tıbbi işleme tabi tutulmuşlardır. Müvekkillerden ………. Rhinoplasti (Burun estetiği) ve Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatı, ……….ve ……… ise Liposuction (Yağ aldırma) ameliyatı geçirmişlerdir. İlgili operasyonlar Plastik Cerrah ……..’ın mesleki ilgisizliği, özensizliği, ihmalkar davranışları sebebiyle müvekkillerimin bedeninde kalıcı hasarlar meydana getirecek sonuçlar yaratmıştır. Müvekkillerim doktora her başvurularında ‘İlgili hasarların iyileşme sürecinde olduğu, olumlu sonucun ortaya çıkabilmesi için belirli bir süre geçmesi gerektiği’ gibi sözler sarf edilmiş fakat operasyonların üzerinden 1.5 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen herhangi bir düzelme meydana gelmediği gibi müvekkillerim bedeni operasyon öncesinden çok daha kötü duruma gelmiştir.

2-)Müvekkilim ……….. şüpheli doktor ile bacak ve üst bacak bölgesinden yağ aldırma hususunda anlaşmış, oldukça fahiş ve piyasanın üzerinde bir fiyat olan 17.000 Türk Lirası tutar ödemiş ve 01/04/2019 tarihinde operasyon geçirmiştir. Müvekkilimin yağ aldırma operasyonu tam bir fiyasko ile sonuçlanmış ve müvekkilimin bacak ve kalça bölgesi tanınmaz ve şekilsiz bir hale sokulmuştur.

Doktor tarafından uzun bir süre bu şekilsizliğin kaybolacağı ve operasyon yapılan bölgenin eskisinden çok daha güzel olacağı vaat edilmiş ise de aradan 1.5 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen iyileşme ve düzelme bir yana eski haline dahi döndürülemez hale gelmiştir.

Müvekkilim bu bozukluğu giderebilmek adına onlarca farklı yerli ve yabancı uzmana danışmış olmasına rağmen maalesef ki tüm uzmanlardan bu hatanın giderilemeyeceği cevabını almıştır. Müvekkilim vücudunda oluşan deformasyon sebebiyle psikolojik ve fiziksel açıdan perişan haldedir. Bu sebepler ile Psikiyatri kliniğinde tedaviye başlamış olup ilaç kullanmaktadır. Müvekkilimin vücudunda oluşan bozukluklara ilişkin görüntüleri ve uzman doktorlardan hatanın düzeltilemeyeceğine dair cevapları eklerde paylaşıyoruz.

3-)Diğer müşteki müvekkilim ………de şüpheli doktor ………. ile bacak ve üst bacak bölgesinden yağ aldırma hususunda anlaşmış, oldukça fahiş ve piyasanın üzerinde bir fiyat olan 20.000 Türk Lirası tutar ödemiş ve 05/04/2019 tarihinde operasyon geçirmiş ve diğer müşteki müvekkil …….. ile aynı kaderi paylaşmıştır. Doktor ……….’ın birbirinden bihaber ancak aynı doktor hakkında aynı şikayete sahip olduklarında birbirlerini tanıyan bu 2 genç ve güzel kadına mesleki özensizliği ve ihmalkarlığı sebebiyle kalıcı vücutsal hasar verdiği aşikardır. Müşteki müvekkil …….’in bacak kısmında operasyon neticesinde oluşan deformasyonlara ilişkin görüntüleri de eklerde paylaşmaktayız.

4-)Bir diğer müşteki müvekkilim ise ……..’dır. Bu kişi de Plastik Cerrah ………. ile Göz Kapağı Düşüklüğü ve Rhinoplasti (Burun Estetiği) ameliyatı konusunda anlaşmış ve toplamda 9.000 Türk Lirası ödeyerek operasyon geçirmiştir. Fakat geçirdiği operasyon neticesinde iyileşme süresi de dolmuş olmasına rağmen kalıcı estetik bozukluk ve nefes alma problemleri ortaya çıkmıştır. Müvekkilimizin burun kısmında oluşan yaralanma ……. Park Hastanesi’nde görev yapmakta olan Kulak, Burun Boğaz uzmanına da göstermiş ve bu uzman tarafından burun bölgesinde estetik operasyon neticesinde oluşan hata raporlanmıştır. Müvekkilin burun bölgesinde gerçekleşen bozulmalara ilişkin görüntüleri ve KBB uzmanı tarafından tanzim edilen raporu eklerde paylaşıyoruz.

5-)Türk Ceza Kanunumuz 89. Maddede taksirle yaralama suçunun failini “taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi” olarak tanımlamıştır. Gerçekleşen olayda hekim Mehmet Doğan, hatalı, özensiz ve ihmali tıbbi müdahalede bulunarak 3 müvekkilimin de vücutlarında kalıcı hasara sebebiyet vermiştir.

6-)Hekim tıbbi uygulama sırasında hekimlik mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun davranmak zorundadır. Hekim kişisel yeteneğine, mesleki bilgisine göre hastanın sağlığında bir zarar gelmesini öngörebilir olmalıdır. Müvekkillerim, kendilerine vaat edilenler bir yana vücutlarının eski halinden de beter bir vaziyete sokulmasından dolayı psikolojik olarak tedavi görmeye dahi başlamışlardır. Müvekkil ……….’in evliliği bitme noktasına gelmiştir. Bu estetik facianın düzeltilebilmesi amacıyla pek çok plastik cerrah ve estetik merkezine başvuruda bulunmuşlar fakat tüm bu başvurulardan bu durumun düzeltilemez olduğuna dair cevap almışlardır. İlgili yazışmaları da eklerde sunuyoruz.

7-)Dr. ……., hastalarına vaatlerde bulunarak fahiş miktarlarda operasyon ücretleri almış, mesleki yetersizliği, özensizliği ve ihmalkarlığı sebebiyle de 3 müvekkilimin vücutlarında ve yüz bölgesinde kalıcı hasara sebebiyet vermiştir. Müvekkillerimin Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi ve vücutlarındaki bedeni hasara dair rapor aldırılması neticesinde de durum açıkça ortaya çıkacaktır.

Gerçekleştirmiş olduğu tüm bu operasyonlar neticesinde;

Müvekkil …… ve ………’e karşı Türk Ceza Kanunumuz 89.Maddesince Taksirle Yaralama suçunun A bendinde yer alan ‘Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına’ Müvekkil …………’a karşı gerçekleştirmiş olduğu burun estetiği operasyonu neticesinde de aynı maddenin D bendinde yer alan ‘Yüzünde sabit iz kalmasına’ sebebiyet vermiştir.

Tüm anılan ve değinilen hususlar, sunmuş olduğumuz deliller ve sayın savcılık makamınızca yapılacak resen araştırmalar neticesinde müvekkillerime karşı Taksirle Yaralama suçunun nitelikli halinin işlenmiş olması sebebiyle ……. hakkında yapılacak soruşturma neticesinde cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davasının açılmasına karar verilmesini talep etmek gereği hasıl olmuştur

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S.k. M. 89 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :1-) Müvekkillerimin ……Hastanesi nezdinde ……. tarafından yapılan estetik operasyonlarına ilişkin hastane kayıtları.2-) Müvekkil ……..’in estetik cerrahlar ve klinikler ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmelere ilişkin ekran resimleri.3-) Müvekkillerimin bedenlerinde oluşan yaralanmalara ait resimler.4-) Müvekkil ……….’ın burun bölgesinde oluşan yaralanmaya ilişkin Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. H. ………tarafından tanzim edilmiş Durum Bildirir Rapor.5-) Müvekkillerin vücutlarında oluşan yaralanmalara ilişkin Adli Tıp Kurumu Raporu.(Müvekkillerimin ilgili Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek vücutlarında oluşan yaralanmalara ilişkin rapor tanzim ettirilmesini talep etmekteyiz.)6-) Bilirkişi incelemesi, tanık anlatımları, keşif, yemin ve her türlü sair yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-) Uygulanan estetik operasyon neticesinde vücutlarında oluşan kalıcı yaralanmalara ilişkin rapor tanzim edilebilmesi amacıyla müvekkillerim …….., ………. ve …….in Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na sevk edilmesini,

2-) Hatalı, özensiz ve yanlış uygulamış olduğu neticesinde müvekkillerim ………….’in vücutlarında kalıcı yaralanmaya sebebiyet vermesi sebebiyle ……… hakkında yapılacak soruşturma neticesinde kamu davası açılmasına karar verilmesini, müvekkillerim adına saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederim.

EKLER : Müvekkil …….’a Akademi Hastanesi nezdinde Mehmet Doğan tarafından uygulanan estetik operasyonlara ilişkin hastane evrakları. Müvekkil ………’ın burun bölgesinde oluşan yaralanmaya ilişkin Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. ………. tarafından tanzim edilmiş 04/06/2020 tarihli durum bildirir rapor.Müvekkil ……….’e …….. Hastanesi nezdinde ………… tarafından uygulanan estetik operasyonlara ilişkin hastane evrakları. Müvekkil ……….’e Akademi Hastanesi nezdinde …….. tarafından uygulanan estetik operasyonlara ilişkin hastane evrakları. Müvekkil ……..n vücudunda oluşan yaralanmanın düzeltilebilmesi amacıyla başvuruda bulunmuş olduğu doktor ve estetik merkezleri yetkilileri ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmelere ilişkin ekran resimleri, müvekkiller …….., ……….. ve ……….in şikayete tabi estetik operasyon neticesinde vücutlarında oluşan yaralanmalara ilişkin görüntüleri içerir harici bellek. Onaylı vekaletname örneği.

MÜŞTEKİLER VEKİLİ 

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara