İbraname Örneği

Bugün ki yazımızda İbraname Örneği paylaşmaktayız. İlgili ibraname örnek bir ibraname olup muhakkak konusunda uzman bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir.

İbraname Nasıl Hazırlanır?

İbraname Örneği; alacaklara ilişkin verilen bir protokol örneğidir.

İbraname: bir ibra sözleşmesidir. İbra; bir kişiden doğan alacaklardan feragat etmek anlamına gelmektedir. İbraname ile kişi alacaklı olduğu bir kişiyi ibra etmekte yani alacağından feragat etmektedir. İbraname şarta bağlı yapılabileceği gibi şartsız bir şekilde de yapılabilmektedir. İbranameler genelde karşımıza işçilik alacakları sebebiyle yapıldığında işçilik ibraname örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama ibranameler her türlü alacak için yapılabilmektedir. Günümüzde taraflar arasında yapılan ibranamelerden çok arabuluculuk tercih edilmektedir.

İbraname örneği hazırlanırken muhakkak tarafların ıslak imzaları alınmalı ve ibranamenin şartları, ayrıca geçmiş ve geleceği kapsadığı yazılmalıdır.İbranamelerin geçerli olabilmesi için bir ibraname kabul edilmiş olmalıdır. Yani ibranamenin tarafları, belgeyi kabul etmeli ve imzalamalıdır. İbraname yasal olmalıdır. İbranamenin geçerli olabilmesi için, tarafların yasal olarak yetkili olması ve sözleşmenin yasalar ve düzenlemelere uygun olması gerekir. İbranameninin açık olması gerekmektedir. İbranamenin koşulları ve şartları açık ve anlaşılır olmalıdır. Tarafların anlaşamadığı veya anlaşmazlık çıkabilecek herhangi bir konu açıkça belirtilmelidir. Ayrıca ibraname yasaklamamışlık kuralına uygun olmalıdır. Yani ibranamenin koşulları, yasalar veya düzenlemeler tarafından yasaklanmamalıdır.

Yasalara veya düzenlemelere aykırı olan maddeler, genellikle geçersiz sayılır. Ayrıca ibranameler kabul edilebilir ve belirli amaçlar için yapılması gerekmektedir. Yani tarafların, İbranamenin koşullarını kabul etmek için serbest iradeleri olmalıdır. Baskı altında veya yanıltılmış olarak imzalanan İbranameler genellikle geçersiz sayılır ayrıca ibranamenin belirli bir amaç için yapılmış olması gerekir. İbranamenin amacı açıkça belirtilmeli ve her iki tarafın da amaca uygun şekilde hareket etmesi beklenir.

İbraname Örneği

İBRANAME ÖRNEĞİ

İşçinin Adı Soyadı:

İşverenin Adı Soyadı:

SSK Sicil no:

İşe Giriş Tarihi:

İşten Çıkış Tarihi:

İşten Ayrılış Şekli: Terk – Askerlik – Ayrılma – Evlilik – Çıkarma – Emeklilik – Vefat

Açıklama:

ÖDEMELER : BRÜT KAZANÇ-GELİR VERGİSİ -DAMGA V – ÖZEL KESİNTİ- NET ÖDEME

Hak Edilmiş Ücret Fazla mesai ücreti:

Kullanılmayan izin ücreti :

Temsilcilik Ücreti :

İhbar Tazminatı:

Kıdem Tazminatı :

TOPLAM :

……/……./………………. tarihinden beri çalıştığım işyerinden yukarıda gösterilen şekilde ayrıldım. Çalışmaya başladığım tarihten bugüne kadar geçen çalışma sürem içinde bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretlerimi ve ayrılış esnasında hak etmiş olduğum ve yukarı da belirtilen istihkaklarımı eksiksiz aldım.

İşyerinden, Kanun ve Hizmet akdinden doğan hiçbir şekil ve nam altında herhangi bir alacağım kalmadığını maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işyerini geçmişe dönük olarak da ibra ederim. ……/……../ ………….

İBRA EDEN

Adı Soyadı:

İmzası

ibraname örneği_page-0001-min

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara