İdare Hukuku Avukatı Mersin

İdare Hukuku Avukatı Mersin – İdari Davalara Bakan Avukatlar

 Ülkemiz de ki avukatları idare hukuku avukatları şeklinde bir ayrıma tutmak mümkün değildir. Fakat hukuk büromuz yıllardır kazandığı deneyim ve tecrübeler ile idare hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Müvekkillerine tüm idari davalarda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir. Avukatlarımız İdari Yargılama Usulü Kanunu konusunda her geçen gün çalışmalarını arttırmaktadır.Aşağıda kısaca idare hukuku konularından bahsedeceğiz.

 Hukuk devleti olmanın başlıca unsuru idarenin gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlerinin, faaliyetlerinin hukuka uygun olma maddesidir. Hukuk devletinde istenilen gereklilik ise idarenin yaptığı tüm eylemlerinde ve yönetmenliğini yaptığı idari işlemlerde tamamen kanuna bağlı kalmaktır.

 Ayrıca hukuk genel ilkelerine uygun hamlelerde bulunması da görevlerinin arasında yer almaktadır. Bu açıklamalara rağmen yapılan yaptırımlarda halkın mağdur olmasına neden olan ve bununla birlikte hukuka karşı yasaklı idari eylem ve işlemlere olabildiğinde fazla karşı karşıya gelinmektedir. İdarenin bu gücünü sonucu ağır ve sonucunun telafisi olmayacak kısacası geri dönüşü olmayacak zararlara gözler önüne konulduğunda, insanların idare karşısında hukuk maddelerince korunma hakkı bulunması fazlaca önem taşır.

İdare Hukuku Davaları Kaça ayrılır ?

 İdare hukuku davaları ikiye ayrılmaktadır. Tam yargı davaları ile iptal davalarıdır.

İdari Kararlara Karşı Açılan Davalar Hangi Mahkemede Görülür ?

 - İdari davalara bakmakla yükümlü mahkeme İdare Mahkemeleri ve Danıştay mahkemeleridir.

İdari Kararlara Karşı Dava Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır ?

 - İdari davalarda dava açma süresi, idari işlemin tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gündür.

 Bu nokta da, hukuk büromuz müvekkillerine en hızlı ve profesyonel hukuki destek sunmaktadır.

İdare Hukuku Alanında Baktığımız Dava Çeşitleri

  • İdari yargıya gitmiş fakat iptal ya da tam yargı davaya düşmüş, davaların takibi
  • İdari süreçlerle alakalı, karara itiraz etme, başvurma ve iptal etme süreçleri
  • Resmi Kurum ve Kuruluşlarda tüm idari işlemleriyle ilgili Hukuki Danışmanlık süreci
  • İdari dilekçelerin incelenerek uygun olup olmadığının düzenlenmesi
  • İdari işlem sürecinde lazım olarak evrakların uygun şekilde hazırlanması vb.

İletişim Formu