Vergi Hukuku ve İdare Hukuku

Vergi Hukuku Ve İdare Hukuku Nedir Neleri Kapsar ?

 Ülkemizde sadece vergi hukukuna bakan avukat veya sadece idare hukukuna bakan avukat olarak bir ayrım bulunmamaktadır. Fakat hukuk büromuz yıllardır kazandığı deneyim ve tecrübeler ile vergi hukuku ve idare hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Aşağıda kısaca vergi hukuku ve idare hukuku konularından bahsedeceğiz.

A) Vergi Hukuku

 Devletin kurum ve kuruluşlar ile ilişkili mali faaliyetlerini hukuki açıdan inceleyen bir hukuk dalıdır.Vergilendirme süreci; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından oluşur. Vergi daireleri, vergiyi doğuran olaya uygun bir şekilde vergi tarhı yapmak için gerekli yoklama, arama, inceleme ve bilgi toplama işlemlerini yapar. Bu aşamalarda, şirket ve kurumlar tarafından yapılan hatalar sebebiyle vergi hataları, buna bağlı olarak vergi cezaları söz konusu olabilir.Mali nitelikle bu hataları yapılan kişiler ve şahıslar idari nitelikte usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi ziyai cezası ile cezalandırılır.

 Vergi cezalarına karşı her ne kadar vatandaşlarımız mali müşavirlerden yardım almakta olsa da, ilgili uyuşmazlıklar hukuki sorun olup, uzman bir vergi avukatı tarafından çözüme kavuşturulmalıdır.

  - Vergi cezaları diğer cezalardan farklı olarak, idare ile uzlaşma yoluna açık cezalardır.

  - Vergi davalarına bakmakla yükümlü mahkeme Vergi mahkemeleri ve Danıştay mahkemeleridir.

  - Vergi davalarında dava açma süresi , ilgili cezanın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gündür.

  - Hukuk büromuz vergi ile ilgili uyuşmazlıklarda profesyonel çözümler sunmaktadır.

Vergi Hukuku Alanında Baktığımız Dava Çeşitleri

 • Vergi cezaları kararlarına itiraz etme, başvurma ve iptal etme süreçleri
 • Resmi Kurum ve Kuruluşlarda tüm vergi işlemleriyle ilgili Hukuki Danışmanlık süreci
 • Vergi Kaçakçılığı suçu
 • Sahte fatura düzenleme kullanma
 • Vergi Mahremiyetini İhlal
 • Mükelleflerin özel işlerini yapma

B) İdare Hukuku

 Hukuk devleti olmanın başlıca unsuru idarenin gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlerinin, faaliyetlerinin hukuka uygun olma maddesidir. Hukuk devletinde istenilen gereklilik ise idarenin yaptığı tüm eylemlerinde ve yönetmenliğini yaptığı idari işlemlerde tamamen kanuna bağlı kalmaktır.

 Ayrıca hukuk genel ilkelerine uygun hamlelerde bulunması da görevlerinin arasında yer almaktadır. Bu açıklamalara rağmen yapılan yaptırımlarda halkın mağdur olmasına neden olan ve bununla birlikte hukuka karşı yasaklı idari eylem ve işlemlere olabildiğinde fazla karşı karşıya gelinmektedir. İdarenin bu gücünü sonucu ağır ve sonucunun telafisi olmayacak kısacası geri dönüşü olmayacak zararlara gözler önüne konulduğunda, insanların idare karşısında hukuk maddelerince korunma hakkı bulunması fazlaca önem taşır.

  - İdari davalara bakmakla yükümlü mahkeme İdare Mahkemeleri ve Danıştay mahkemeleridir.

  - İdari davalarda dava açma süresi, idari işlemin tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gündür.

 Bu nokta da, hukuk büromuz müvekkillerine en hızlı ve profesyonel hukuki destek sunmaktadır.

İdare Hukuku Alanında Baktığımız Dava Çeşitleri

 • İdari yargıya gitmiş fakat iptal ya da tam yargı davaya düşmüş, davaların takibi
 • İdari süreçlerle alakalı, karara itiraz etme, başvurma ve iptal etme süreçleri
 • Resmi Kurum ve Kuruluşlarda tüm idari işlemleriyle ilgili Hukuki Danışmanlık süreci
 • İdari dilekçelerin incelenerek uygun olup olmadığının düzenlenmesi
 • İdari işlem sürecinde lazım olarak evrakların uygun şekilde hazırlanması vb.

İletişim Formu