İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İhtarname Örneği

İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İhtarname Örneği hazırlanırken tahliyenin kişisel ihtiyaç olduğu belirtilmeli, ayrıntılara yer verilmelidir.

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Kiralanan taşınmazın tahliyesi belirli şartlara bağlanmış olup, ihtiyaç sebebiyle kiralan taşınmazın tahliye edilebilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Belirli şartlar oluştuğunda aşağıda bulunan ihtarnamenin noter aracılığı ile kiracıya gönderilmesi gerekmektedir. Konutların kirasına ilişkin hususlar Borçlar Kanunu 299. madde ve sonrasında yer almaktadır. Aşağıda bulunan İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İhtarname Örneği hazırlanırken muhakkak konusunda uzman bir mersin kira avukatı tarafından doldurulması gerekmektedir. İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İhtarname Örneği hazırlanırken tahliyenin kişisel ihtiyaç olduğu belirtilmeli, ayrıntılara yer verilmelidir. Muhakkak tahliye için belirli bir süre tanınmalı, tahliye edilmemesi hainde yapılacak müeyyideler tek tek yazılmalıdır. Ayrıca ihtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi muhakkak gerçekten bir ihtiyaca dayanmalıdır. Gerçekten ihtiyaç halinde çıkartılmaması durumunda 1 yıllık kira bedeli tutarında cezaya hükmedilmesi söz konusu olabilecektir.

İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İhtarname Örneği

-ÖRNEK İHTARNAME-

İHTAR EDEN :

ADRES :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi Tol

MUHATAP :

ADRES :

KONU :

Sayın muhatap, 28/05/2020 tarihinde başlayan 1 yıllık belirli süreli kira sözleşmesi uyarınca ……………………………… adresinde bulunan taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Müvekkilin halihazırda kiracı olması ve başka herhangi bir taşınmazı olmaması nedeni ile işbu belirtilen konutu kullanım zorunluluğu doğmuştur. Müvekkilin, ilgili konuta olan ihtiyacı sürekli ve zorunlu bir ihtiyaçtır. İşbu kira sözleşmesinden her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; kira dönemi sonu olan ….. tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan …… tarihinde zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle TAŞINMAZI TAHLİYE EDEREK TESLİM ETMENİZİ, aksi halde yargılama gideri ile diğer tüm masrafların işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları ihtar olunur.28/04/2022

Av. Tunç Sudi Tol

İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İhtarname Örneği_tuncsuditol
İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İhtarname Örneği_tuncsuditol

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara