İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneğikiracının tahliyesi dava dilekçesi örneği ile farklı hukuki yol ve sonuçlar içermektedir.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açabilmek için muhakkak kiracının bir kira dönemi içinde iki kez kira borcunu eksik ödemesi yada zamanında ödememesi gerekmektedir. Uygulamada ilk ihtar noter kanalı ile, ikinci ihtar açılacak icra takibi ile yapılabilmektedir. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği muhakkak belirli süreli sözleşmeler için uygulanması gerekmektedir. Belirsiz süreli yada sonradan belirsiz süreli sözleşmeye dönen kira uyuşmazlıklarında uygulama alanı bulmamaktadır.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açmak için öncelikle büromuzun mersin kira avukatından yardım almak önerilir. Kiracının veya mülk sahibinin durumuna göre uygun bir avukat seçilmesi, davayı kazanma şansını artırabilir. Dava açılacak mahkeme, genellikle mülkün bulunduğu yerdeki yerel mahkemedir. Yani gayrimenkul mersinde ise davanın Mersinde açılması gerekmektedir. Bu nedenle, mahkeme adresinin doğru belirlenmesi gerekmektedir.

Dava açmak için, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneğini hazırlamak gerekmektedir. Dilekçede, tahliye sebepleri ve istenilen tarih belirtilmelidir. Ayrıca, kiracıya yazılı bir ihbar gönderildiği ve belirtilen sürede mülkü tahliye etmediği belgelenmelidir. Dilekçe, bir avukat tarafından hazırlanabilir veya davacı tarafından kendisi hazırlanabilir. Ancak, dilekçenin mahkemeye sunulmadan önce mutlaka avukat tarafından kontrol edilmesi önerilir.

Dilekçe hazırlandıktan sonra, mahkemeye sunulması gerekmektedir. Dava dosyası, belirtilen mahkemeye teslim edilir. Daha sonra, dava tarihine kadar beklemek gerekebilir. Mahkeme, tarafları davet eder ve davanın görülmesi için bir tarih belirler.

Tahliye davaları, mahkemede karar verilinceye kadar uzun sürebilir. Bu nedenle, dava sırasında sabırlı olmak önemlidir. Mahkeme, davacının lehine karar verirse, kiracıya belirli bir süre verir ve mülkü tahliye etmesi için bir emir verir. Emir uygulanmazsa, icra yoluyla tahliye işlemi yapılır.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI:

ADRESİ:

KONU : İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilim davalı şahıs ile XXX tarihinde bir yıllık kira sözleşmesi imzalamıştır. (EK -1) Bu kira sözleşmesi uyarınca davalı … Mah. … Sok. No: … adresindeki müvekkilime ait müstakil evde kiracıdır. İlgili kira kontratına göre kira bedeli …. TL dir.

2-) Müvekkilim, haziran ve temmuz ayları kira bedellerini ödemeyen davalı kiracıya …/…/… ve …/…/… tarihlerinde … ve … yevmiye nolu iki adet ihtar göndermiştir. (EK – 2 , EK – 3)… yevmiye nolu ihtar ödenmeyen haziran ayı kirası için, … yevmiye nolu ihtar ise temmuzayının kirası için keşide edilmiş, bu aylara ait kira paraları ihtarnamelerin tebliğinden sonra ödenmiştir.

3-) Bu nedenlerle yasal süresi içerisinde kiracının tahliyesini sağlamak amacıyla dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 S. K. m. 352.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve resen araştırılacak sebeplerle davalı kiracının tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. (TARİH)

Davacı Vekili

Av. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara