İş Davası-İş Avukatı-İş Hukuku

İş Hukuku Nedir? İş Davaları Nelerdir? İş Avukatı Kimdir?

 İş hukuku ücret karşılığında çalışan işçi ve personellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. İş hukuku davaları teknik davalar olup konusunda uzman iş hukuku avukatı tarafından yürütülmelidir. Hukuk büromuz iş hukuku alanında gerek işçi gerekse işveren vekilliği yaparak müvekkillerine en iyi hukuki servisi sağlamaktadır.

A) İş davaları nelerdir ?

1) İşçi Alacaklarından Doğan Davalar

 İşçinin bazen iş akdi devamı süresinde bazen iş akdi sonucunda hak kazandığı alacaklarını işverenden alamamasından kaynaklanan davalardır.

İşçi alacakları;
-Ücret Alacağı, fazla çalışma ücreti, bayram/genel tatil ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı Yol parası, Eğitim yardımı, Yemek parası, prim ikramiye, hafta tatil ücreti, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, işe almama tazminatı, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, iş arama izni ücreti, manevi tazminat, cezai şart alacağı, gece vardiyası zammı vb. alacaklardır.

 İlgili davalar teknik davalar olup, belirli sürelere tabidir. İşçi alacaklarını işvereninden alamayan işçi için zaman aşımı süresi 5 yıldır.

 (Yeni iş kanunu uyarınca arabuluculuk şartına tabidir, hukuk büromuz arabuluculuk görüşmelerinde işçilere hukuki danışmanlık sağlamaktadır.)

2) Hizmet Akdinin Tespiti Davası

 İşçinin sigortasının işveren tarafından yapılmamış olması veya işçinin daha yüksek bir ücret almasına rağmen düşük sigorta gösterilmesi halinde sigortalılığın tespiti hakkında açılan dava türüdür.

 İlgili dava teknik bir dava olup, işçinin sigortalı çalışıldığına dair deliler mahkemeye titizlikle sunulmalıdır. Dava açılırken SGK davaya ihbar edilmelidir.

(Yeni iş kanunu uyarınca arabuluculuk şartına tabi değildir.)

3) İşe İade Davası

 Sebepsiz veya haksız nedenlerle işten çıkartılan işçinin aynı veya eşit pozisyon olmak üzere aynı işveren nezdinde tekrar işe başlaması için açtığı davadır.

İlgili dava şartları;

  • İşçinin iş sözleşmesinin belirli süreli olmaması
  • İşçinin söz konusu iş yerinde 6 aylık kıdeminin bulunması
  • İşverenin işyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması

İşe iade davalarında hak düşürücü süre, iş sözleşmesinin feshinin tebliğinden itibaren 1 aydır.

4) İş Kazası Tazminat Davası

 Bir işverenin işletmesinde iş ilişkisi sebebiyle çalıştırdığı işçinin yaralanması ve ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına açılan maddi ve manevi tazminat davası türüdür.

 İş kazası tazminat davalarında genel yetkili mahkeme; işverenin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. İş kazasının veya zararın meydana geldiği yerde bulunan iş mahkemesi de iş kazalarında yetkili mahkemedir.

 İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası açma süresi, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

B) İş Davasına Bakan Avukat nereden bulabilirim?

 Özellikle sadece iş davasına bakan avukat diye bir uzmanlaşma alanı yoktur. Avukatların birçoğu iş hukukuna bakmaktadır. Burada önemli olan tutacağınız avukatın hem işveren hem işçi vekilliği yaparak, aynanın iki yüzünü de görmüş olmasıdır.

C) İş Hukuku Davalarında Tazminatlar

1) Kıdem Tazminatı Alacağı

 İşçinin istifası dışında işveren tarafından çıkartılması durumunda işçiye İş kanunu uyarınca ödenecek olan tazminat türüdür. Kendi istek ve arzusuyla çıkan işçi kıdem tazminata hak kazanamaz. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanmakta olup net üzerinden hesaplanmaz. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 1 yıldan fazla çalışmış olması gerekmektedir.

2) Fazla mesai, Yıllık İzin Ücretleri, Bayram ve Hafta Tatili Ücretleri Tazminat Alacağı

 İş kanuna göre bir işçi haftalık 45 saatten fazla, ayrıca hafta tatilleri ve bayramlarda çalıştırılmaması gerekmektedir. Çalıştığı taktirde bordosunda bu ücretin ekstra olarak yatırılması gerekmektedir. Bu ücretler iş kanuna göre en geç bir ay içinde yatırılması gerekmektedir. Fazla mesai, yıllık izin, bayram hafta tatili ücretleri yatırılmayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebilecektir. Bu ücretlerini alamayan işçiler açacakları tazminat davasında hakedişlerini alabilmektedir.

3) İhbar Tazminatı Alacağı

 Süresiz iş sözleşmelerinde İş kanunu madde 13’te ki esaslara aykırı olarak iş sözleşmesi sonlanan yada işi terk eden işçinin önceden bildirmediği için ödeyeceği tazminat tutarıdır. Burada dikkat edilirse bu madde hem işveren için hem işçi için tanınmaktadır. İhbar tazminatı işçinin çalışma süresine bağlı olarak iş kanuna göre hesaplanmaktadır.

4) Kötüniyet Tazminatı Alacağı

 İşverenin fesih hakkını kötüye kullanması sonucu işçi lehine hak kazanılan tazminat türüdür. Bu duruma örnek olarak örneğin işyerine ait bir davada işçinin tanık olmamasından dolayı sözleşmesinin fesih edilmesini gösterebiliriz.

5) İşgücü Kaybı Tazminatı Alacağı

 İşgücü kaybı tazminatı bir işyerinde meydana gelen kaza sonucu işçinin kalıcı maluliyete uğramasından kaynaklanan tazminattır. İşçi iş yerinde sakat kalması veya kalıcı yararlanması durumunda, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna ve bulunduğu il de ki savcılığa bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimde bulunduktan sonra kalıcı maluliyetinin tespiti için bir süre beklemesi, bu süre geçtikten sonra ise kalıcı maluliyetini gösterir heyet raporu alarak dava açması gerekmektedir.

6) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alacağı

 Bir işyerinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden işçinin eşi, çocukları ve annesiyle babasının aldığı tazminat türüdür. Burada işçi artık öldüğünden kaynaklı ailesi desteğinden yoksun kalmış sayılmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı alabilmek için aradaki desteğin kanıtlanması gerekmemektedir. Destekten yoksun kalma tazminatıda konusunda uzman bilirkişiler tarafından hesaplanmaktadır.

D) İş Davalarında Arabuluculuk

 Bilindiği gibi 01.01.2018 tarihinden itibaren iş hukuku davalarının bir kısmına zorunlu arabuluculuk gelmiştir. Peki bu arabuculuk nedir? İş hukukunda arabuluculuk mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve vatandaşın adalete erken kavuşmasını sağlamak amacıyla hukukumuza yeni giriş yapan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk esası ihtiyari olup, iş hukuku davalarında zorunlu arabuluculuk gelmiştir. Bu kanuna göre işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirilmiştir.

E) Arabulucuya Gittikten Sonra Mı Önce Mi Avukat Tutmalıyım?

 Kesinlikle arabulucuya gitmeden önce avukat tutmalısınız. Maalesef arabuluculuk görüşmeleri her ne kadar tarafsız olsa da uygulamada arabuluculuk görüşmeleri sonrasında, işçilerin hak ettikleri alacaklarından çok daha az ücretler aldığı görülmektedir. Bu sebeple önce bir avukata giderek işçi alacaklarınız hesaplatmalı, alacağınızı hesaplattırdıktan sonra arabuluculuk pazarlığına haklarınızı iyi bilen avukatınız ile oturmalısınız.

İletişim Formu