İş Davası-İş Avukatı-İş Hukuku

İş Hukuku Nedir? İş Davaları Nelerdir? İş Avukatı Kimdir?

 İş hukuku ücret karşılığında çalışan işçi ve personellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. İş hukuku davaları teknik davalar olup konusunda uzman iş hukuku avukatı tarafından yürütülmelidir. Hukuk büromuz iş hukuku alanında gerek işçi gerekse işveren vekilliği yaparak müvekkillerine en iyi hukuki servisi sağlamaktadır.

A) İş davaları nelerdir ?

1) İşçi Alacaklarından Doğan Davalar

 İşçinin bazen iş akdi devamı süresinde bazen iş akdi sonucunda hak kazandığı alacaklarını işverenden alamamasından kaynaklanan davalardır.

İşçi alacakları;
-Ücret Alacağı, fazla çalışma ücreti, bayram/genel tatil ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı Yol parası, Eğitim yardımı, Yemek parası, prim ikramiye, hafta tatil ücreti, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, işe almama tazminatı, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, iş arama izni ücreti, manevi tazminat, cezai şart alacağı, gece vardiyası zammı vb. alacaklardır.

 İlgili davalar teknik davalar olup, belirli sürelere tabidir. İşçi alacaklarını işvereninden alamayan işçi için zaman aşımı süresi 5 yıldır.

 (Yeni iş kanunu uyarınca arabuluculuk şartına tabidir, hukuk büromuz arabuluculuk görüşmelerinde işçilere hukuki danışmanlık sağlamaktadır.)

2) Hizmet Akdinin Tespiti Davası

 İşçinin sigortasının işveren tarafından yapılmamış olması veya işçinin daha yüksek bir ücret almasına rağmen düşük sigorta gösterilmesi halinde sigortalılığın tespiti hakkında açılan dava türüdür.

 İlgili dava teknik bir dava olup, işçinin sigortalı çalışıldığına dair deliler mahkemeye titizlikle sunulmalıdır. Dava açılırken SGK davaya ihbar edilmelidir.

(Yeni iş kanunu uyarınca arabuluculuk şartına tabi değildir.)

3) İşe İade Davası

 Sebepsiz veya haksız nedenlerle işten çıkartılan işçinin aynı veya eşit pozisyon olmak üzere aynı işveren nezdinde tekrar işe başlaması için açtığı davadır.

İlgili dava şartları;

  • İşçinin iş sözleşmesinin belirli süreli olmaması
  • İşçinin söz konusu iş yerinde 6 aylık kıdeminin bulunması
  • İşverenin işyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması

İşe iade davalarında hak düşürücü süre, iş sözleşmesinin feshinin tebliğinden itibaren 1 aydır.

4) İş Kazası Tazminat Davası

 Bir işverenin işletmesinde iş ilişkisi sebebiyle çalıştırdığı işçinin yaralanması ve ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına açılan maddi ve manevi tazminat davası türüdür.

 İş kazası tazminat davalarında genel yetkili mahkeme; işverenin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. İş kazasının veya zararın meydana geldiği yerde bulunan iş mahkemesi de iş kazalarında yetkili mahkemedir.

 İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası açma süresi, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

B) İş Davasına Bakan Avukat nereden bulabilirim?

 Özellikle sadece iş davasına bakan avukat diye bir uzmanlaşma alanı yoktur. Avukatların birçoğu iş hukukuna bakmaktadır. Burada önemli olan tutacağınız avukatın hem işveren hem işçi vekilliği yaparak, aynanın iki yüzünü de görmüş olmasıdır.

3) Arabulucuya Gittikten Sonra Mı Önce Mi Avukat Tutmalıyım?

 Kesinlikle arabulucuya gitmeden önce avukat tutmalısınız. Maalesef arabuluculuk görüşmeleri her ne kadar tarafsız olsa da uygulamada arabuluculuk görüşmeleri sonrasında, işçilerin hak ettikleri alacaklarından çok daha az ücretler aldığı görülmektedir. Bu sebeple önce bir avukata giderek işçi alacaklarınız hesaplatmalı, alacağınızı hesaplattırdıktan sonra arabuluculuk pazarlığına haklarınızı iyi bilen avukatınız ile oturmalısınız.

İletişim Formu