İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası

İsim bir insana verilen, kişinin toplum arasında ayırt edilmesini sağlayan birincil tanımlama yoludur. Maalesef bazen ebeveynler tarafından verilen isimleri kişiler kullanmak istemeyebilir. Özellikle rahatsız edici veyahut olumsuz isimleri taşımak bazen kişilere zulüm olmaktadır. Bu noktada Türk Medeni Kanunun 27. maddesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına haklı sebeplerin varlığı halinde isim değiştirme hakkı tanımıştır.

Peki bu haklı nedenler nelerdir ?

Kanun koyucu haklı nedenlerin ne olabileceğini tek tek bahsetmemiştir. Dolayısıyla haklı nedenler daha önce verilen Yargıtay ve mahkeme kararları doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu nedenlere örnek olarak

Kişinin, akrabaları ve/veya çevresi tarafından farklı adla tanınması, çağrılması,Kişinin adının gülünç olması,Toplumsal ahlak kurallarına aykırı olması,Söylenmesinin güç olması,Kişinin benimsemediği dinin değerlerini taşıması, İsmin, bir suçla ya da kötü bir olayla bağlantılı olması.

18 yaşından küçükler dava açabilir mi ?

Evet 18 yaşından küçükler velileri aracılığıyla dava açabilirler.

İsim değişikliği davası nerede açılır ?

İsim değişikliği davası açmak için yetkili mahkeme isminin değiştirilmesini talep edenin oturduğu yerleşim yeri mahkemesi yada nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesidir.

İsim değişikliği davasında görevli mahkeme neresidir ?

İsim değişikliği davasında görevli mahkemeye asliye hukuk mahkemesidir.

Kaç kere isim değişikliği yapılabilir ?

İsim değişikliği davası için herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Fakat ilk değişiklik davasında haklı görülen sebep, ikinci değişiklik davasında artık mahkeme tarafından haklı bulunmayabilir.

Dava açmadan isim değişikliği yapılabilir mi ?

Dava açmadan isim değişikliği yapmak mümkün değildir. Sadece 2525 sayılı Soyadı Kanunun 3. maddesi aykırı soy isimler ile yazım ve imla hatası olan isimler dava açmadan düzeltilebilir. Örnek olarak Tuğba isimli bir kadın ismi nüfusa tabi diye yazılmış ise yazım yanlışı dava açılmadan Tuğba olarak değiştirilebilir. Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara