İşyeri Kira Sözleşme Örneği

Bir taşınmazın belirli bir bedel karşılığı üçüncü kişiye kiralanmasına kira sözleşmesi denmektedir.

İşyeri Kira Kontratı Nasıl Hazırlanır?

İşyeri kira sözleşmesi ise bir işyerinin 3. bir kişiye kiralanması demektedir. İş yeri kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu 299. madde ve devamında yer almaktadır. İşyeri kira sözleşmeleri ile konut için kira sözleşmeleri birbirinden ayrılmaktadır. İlgili kanuna göre işyeri kira sözleşmesi belirli bir süreli olabileceği gibi gelirsiz sürelide olabilmektedir. İşyeri kira sözleşmesi sözlü olabileceği gibi yazılıda olabilmektedir. Ülkemizde maalesef yazılı işyeri kira sözleşmesi yapılırken avukat desteği alınmamakta ve gelecekte büyük hak kayıplarına uğranılmaktadır. Kira kontratları teknik konular olup muhakkak sözleşmeler hukukunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Bugün ki yazımızda örnek olarak işyeri kira sözleşmesi paylaşıyoruz. İlgili sözleşme örnek sözleşme olup muhakkak mersin kira avukatımızdan destek alınız.

İşyeri Kira Sözleşme Örneği

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

(İşyerleri İçin)

DAİRESİ

MAHALLESİ

CADDE/SOKAĞI

NUMARASI

KİRALANANIN CİNSİ: İşyeri

KİRACILARIN ADI SOYADI:

KİRAYA VERENİN ADI SOYADI:

AKDİN BAŞLANGIÇ TARİHİ: 08.04.2022

AKDİN SÜRESİ: 1 yıl

YILLIK KİRA BEDELİ:15.000 TL

KİRA BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ: Peşin

KİRALANANI KULLANIM ŞEKLİ: Ofis – İşyeri

KİRALANANIN DURUMU: Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

KİRALANANLA BİRLİKTE TESLİM EDİLEN DEMİRBAŞLAR: Yok

GENEL KOŞULLAR

1- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2- Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3- Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur. Sözleşme kapsamında , koridorun birleştirilmesi hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. Dış koridor bir kapı ile kapatılacaktır. Ayrıca taraflar ofisin odalar halinde bölme konusunda mutabık kalmışlardır. Ofis odalara bölünecektir. İlgili dış kapı ve bölme masrafları kiracılara aittir.

4- Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

5- Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

6- Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

7- Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

8- Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

9- Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

10- Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

11- Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

12- Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

KİRACI KİRACI KİRACI KİRAYA VEREN

ÖZEL KOŞULLAR :

1- Kiralanan, hukuk ofisi dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

2- Kira bedelleri, diğer sene aynı günün akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, …………….IBAN numarasına yatırılacaktır.

3-Taraflar kira süresinin bitiminde kira akdini devam ettirmek isterlerse yıllık kira miktarını ve artış oranı gelecek yıl için % …. olacaktır. Eğer kiracı sözleşmeyi devam ettirmek istemezse kira süresinin bitiminden en az 15 gün önce karşı tarafa bildirimde bulunması gerekmekte olup aksi halde sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

4- Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir. Kiralanan yerin bulunduğu mevki gereği ödenmesi gerekli aidatlardan da kiracı sorumludur.

5- Kapılar, vitrinler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.

6- Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren 10 gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-yaptıracaktır.

7- Tarafların bu kontratta yazılı adresleri yasal tebligat adresleri olup adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılmış ve yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

İşbu 12 (on altı) genel ve 7 (dokuz) özel koşuldan oluşan kontrat 4 nüsha olarak 08/04/2019 tarihinde düzenlenmiş olup taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamen benimsenerek imza altına alınmıştır.

KİRACI KİRACI KİRACI KİRAYA VEREN

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara