Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılığa Dayalı Dava Dilekçesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılığa Dayalı Dava Dilekçesi özenle hazırlanması gereken özel bir dava türüdür.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılık Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

İnşaat hukuku ve gayrimenkul hukuku içinde yer almakta olup ticaret kanunu, borçlar kanunu, tüketici kanunu ile birlikte uyuşmazlıklar çözümlenmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, bir arsanın arsa sahipleri tarafından müteahhit bir kişi yada firmaya bina inşa etmesi karşılığında yaptığı sözleşmedir. İlgili sözleşme ile arsa sahibi tapusunda yapılacak inşaata izin ve inşaat sonunda tamamlanan binalardan bir kısmının mülkiyetini vermeyi kabul etmektedir. Müteahhit ise belirlenen sürede ve şartlarda arsa sahibine ait arsaya inşaat yapmayı kabul etmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri her iki tarafa sorumluluk yükleyen ve muhakkak konusunda uzman bir avukat tarafından yapılması gereken sözleşmelerdir. Bugün ki yazımızdaKat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılığa Dayalı Dava Dilekçesi örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup hazırlanması için muhakkak büromuzla iletişime geçiniz.Maalesef günümüzde artan maliyetler ile birlikte inşaatları tamamlamak zorlaşmakta ve sözleşmesinin ifasında gecikme yada zorluklar yaşanmaktadır. Çoğu zaman projeye aykırı işlemler yapılmakta, işin sonunda yapı kullanım izni bile alınamaz hale gelmektedir.

İşte Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılığa Dayalı Dava Dilekçesi bu noktada devreye girmektedir. Bu dilekçe ile kat irtifakı sahipleri yada tapu sahipleri eksik ve ayıplı yerlerin tazminini müteahhitten talep edebilmektedir. İlgili dava belirsiz alacak davası olarak açılmalı, bilirkişi tespitleri sonrasında arttırılmalıdır. Dava eksikler tamamlanıp faturalar ile birlikte sonradan açılabileceği gibi eksiklikler tamamlanmadan da tespit yaptırılmak suretiyle açılabilmektedir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılığa Dayalı Dava Dilekçesi hazırlanırken muhakkak tüm eksikler açık bir şekilde tek tek gösterilmelidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılığa Dayalı Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

DAVA KONUSU: Kat karşılığı inşaat sözleşmesine aykırılık ve ayıp /eksik işlemlerden kaynaklı zararın giderilmesine ilişkin belirsiz alacak davası.

DAVA DEĞERİ: Fazlaya ilişkin ve başkaca haklarımız saklı kalmak kaydı ile ; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 107.maddesi uyarınca Sayın Mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelemesi neticesinde arttırmak üzere şimdilik 1.000,00 TL (harca esas değer)

AÇIKLAMALAR :

Taraflar , Mersin ili, Mezitli ilçesi,200 ada 15 numaralı parselde kain davacı adına kayıtlı gayrimenkule ilişkin olarak taraflar; ;Mersin 7.noterliğinin 07/07/2020 tarih ve 4634 yevmiye numarası ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi (KKİŞ) akdetmişlerdir.

Davalı müteahhit akde aykırı davranarak taahhütlerini yerine getirmemiş, eksik ve ayıplı ifasından kaynaklı davacı zarara uğramışlardır. Şöyle ki;

) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin “Teknik Şartname” başlıklı kısmının 1.maddesinde genel iskan raporunun müteahhit tarafından alınacağı ve masrafların müteahhide ait olacağı belirtilmesine rağmen ;aşağıda belirtilecek eksik ,ayıplı ,projeye aykırı işlemler nedeniyle hali hazırda genel iskan alınmamıştır.

Sayın mahkemece yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesinde de görüleceği üzere binadaki mevcut asansör, yönetmeliğe uygun hiç bir unsuru barındırmamaktadır.Asansörün ,yönetmeliğe uygun olmaması nedeniyle binada oturan sakinlerin can güvenliğini tehdit etmektedir.

Ortak kullanım alanı olan sığınakta yönetmeliğe uygun yapılmamıştır.

Binada yangın yönetmeliğine uygun tesisatta yapılmamıştır.

Davalı müteahhit tarafından, binada yapılan hidrofor sistemi yetersiz kalmakta,bina sakinleri günlük su ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanmaktadırlar.

KKİŞ’nin 27.maddesinde “elektirik boru ve kabloları normlarına uygun olacak ,her mekana toprak priz,tv hattı,telefon hattı yapılacaktır.Dış kapıya diafon tesisatı takılacağı” belirtilmiştir. Davalı müteahhit iş bu maddede ki yükümlülüklerine aykırı olarak;

A- Elektrik tesisatı ortalama standartların dahi altında yapılmış,tesisat tavlaması yapılmadığı için asma tavanın altından gelişi güzel kablolar götürülmüş bu eksik ayıplı işler nedeniyle bağımsız bölümlerin zilleri ve otomatik kapılar ile ortak alanlardaki aydınlatmalar çalışmamaktadır.

B- Merkezi yayaın sistemindeki eksiklikler sebebiyle her dairenin tek bir odasında televizyon çalışmaktadır.Diğer hiç bir odadada televizyon çalışmamaktadır.

C- Eksik işlemler nedeniyle diafon sisteminde çalışmamaktadır.

7- İnşaat projesi doğalgaz tesisatı yapılacak şekilde düzenlenmesine rağmen; davalı müteahhit tarafından doğalgaz tesisatına ilişkin olarak hiç bir işlem yapılmamıştır.

8- PVC doğramalarındaki işçilik hatalarından dolayı, yağış olduğu dönemlerde pencereler sürekli su almaktadır.

9- Mimari projede bahçe duvarının kalıp beton çarpma atrasit kaplı olacağı ,üstüne ferforje takılacağı açıkça belirtilmiş ancak ; davalı tarafça bu işlemler yapılmamıştır.

10- Binanın iç kısımlarında boyalar dökülmüş ,merdivenlere süpürgelikler yapılmamıştır.

Binadaki ayıplı ve eksik işlemler nedeniyle davalı müteahhide bir çok defa şifa’en bildirimde bulunulmuş,ayıplarınn ve sksikliklerin giderilmesi talep edilmiştir.Ancak davalı taraf bugüne kadar davacıyı oyalamıştır.

Netice itibariyle mevcut binanın kat karşılığı inşaat sözleşmesine, projelere, ilgili yönetmeliğe aykırılığı , eksik ve ayıplı yapılan işlerin tespiti ,bu eksik ve ayıplı işler bedelinin tespiti ve tahsili , davacıların yukarıda belirtilen nedenlerle uğradıkları zararların giderilmesi için iş bu belirsiz alacak davası açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : BK,HMK ve ilgili mevzuat…

DELİLLER :Aşağıda belirtilen delillerimizin her biri iş bu dava dilekçesinde belirtilen vakıa beyan ve iddialarımızın ispatına ilişkin olup, karşı tarafça ileri sürülecek ve yargıla sırasında ortaya çıkan sebeplerle delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

Mersin 6.noterliğinin 07/07/2020 tarih ve 634639 yevmiye numarası ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi ( fotokopisi ekte olup Sayın Mahkemece aslının ilgili noterlikten celbini talep etmekteyiz.)

Bina inşasına ilişkin projeler ( Bina inşasına ilişkin bütün projelerin Mezitli Belediyesi’nden istenmesini talep ediyoruz.)

Tanık anlatımları

Keşif ,bilirkişi incelemesi ve her türlü belge

NETİCE VE TALEP : Yukarıda sunulan nedenler ve resen gözetilecek sebeplerle ,fazlaya ilişkin ve başkaca haklarımız saklı kalmak kaydı ile; HMK 107.maddesine göre Sayın Mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelmesinden sonra talebimiz arttırmak üzere ; mevcut binanın kat karşılığı inşaat sözleşmesine, projelere, ilgili yönetmeliğe aykırı ve eksik yapılan işlerin ve bedellerinin tespiti ve bu bedelin tahsili için şimdilik 1.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ve arz ederiz.

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara