Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali: Bir taşınmazda bağımsız bölümler üzerinde tesis edilen mülkiyet hakkına kat mülkiyeti, bu hakka sahip olanlara kat maliki denir. Kat Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre kat malikleri kurulu, yönetim planında belirtilen zamanlarda ve yılda bir defadan az olmamak üzere, böyle bir zaman belirtilmemişse her takvim yılının ilk ayında toplanır.

Kat malikleri kurulu, önemli bir nedenin bulunması halinde, yönetici veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin talebi üzerine ve tüm kat malikleri tarafından imzalanacak çağrı veya taahhütlü mektup ile her zaman toplanabilir.

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali

Dairede kaç bağımsız bölüm bulunursa, bu bağımsız bölümlerin sahipleri kat malikleri kurulunu oluşturur. Bir kişinin birden fazla bağımsız bölümü varsa, kat malik ve bağımsız sayısı birbirine eşit değildir. Çünkü bağımsız bölümlerin kiracıları kat malikleri kurulunda yer almamaktadır. Tüm kat malikleri ile bunların tam ve küçük halefleri, yöneticileri ve amirler kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Kat malikleri arasında veya onlarla yönetici ve denetçiler arasında veya ana gayrimenkulün kullanımı veya yönetimi nedeniyle denetçiler ve yöneticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar kat malikleri kurulunca karara bağlanır.

Kat malikleri kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan tüm kat malikleri tarafından, ilk sayfadan başlayan sayfa numaraları ile noter kaşeli bir deftere yazılarak imzalanır; Karara karşı oy verenler, bu çelişkinin nedenini belirterek imzalarını atarlar.

Karar defterinde aynı konuda daha önce verilmiş bir karar varsa, bir konu hakkında ileride ortaya çıkan uyuşmazlıklar kurala göre çözülür. Kat malikleri kurulunun aldığı kararlara karşı, yönetim kurulu toplantısına katılan ancak 32. madde hükmüne göre karşı oy kullanan her kat maliki, toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine kat malikleri kurulu kararının iptal davası açabilir.

Kat malikleri kurulu kararlarının mutlak hükümsüz sayılması halinde süre şartı aranmaz. Kat maliklerinden birinin kusuru nedeniyle zarara uğrayan kat maliki veya kat malikleri veya kira sözleşmesi, oturma hakkı veya başka bir nedenle dairesinden sürekli olarak yararlanan bir kişi sulh ceza mahkemesine başvurabilir. Kat malikleri kurulu kararlarına itiraz için mersin gayrimenkul hukuku avukatı olarak büromuzdan destek alabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara