Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye davaları katı usul kurallarının hakim olduğu davalardır.

Kiracının Tahliyesi Davası Nasıl Açılır?

Muhakkak konusunda uzman bir kiracının tahliyesi davaları | Mersin Kira Avukatından destek alınması gerekmektedir. Önce örnek 13’e bağlı tahliye talepli icra emri gönderilebileceği gibi doğrudan tahliye davası da açabilmek mümkündür. Tahliye davası açılabilmesi için kanunda ki sebeplerin bulunması yada ev sahibinin elinde tahliye taahhüdünün bulunması gerekmektedir. Tahliye şartlarının sağlanması halinde Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği ile tahliye davası açılabilmektedir. Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği hazırlanırken muhakkak deliller iyi bir şekilde mahkemeye aktarılmalıdır. Tanık var ise tanık listesi verilmelidir.

Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLLERİ : Av. Tunç Sudi TOL

ADRES:

Adres antettedir.

DAVALI:

KONU :

Tahliyeye karar verilmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1-) ….. müvekkillerimin müşterek mülkiyet ile sahip oldukları ………………Akdeniz/Mersin adresinde ki dükkanın 1990 yılından beri kiracısıdır. ……. ani olarak vefat etmiş olup , iki adet mirasçı bırakmıştır. İlgili mirasçılar …….. ve ………..’tur. İlgili taşınmaza ait aylık kira 2019 yılı için 750 TL olup , ……….. öldükten sonra taşınmaz mirasçısı ………. tarafından kullanılmaya devam edilmesine rağmen kira bedeli davacılara ödenmemektedir.

2-) Davalı ocak ayından beri kirayı ödememektedir. Müvekkilimin, tüm ihtarlarına ve iyi niyetine rağmen kirayı ödememede ısrarcıdır ve müvekkilimi devamlı atlatarak ödemeye veya dükkanı boşaltmaya yanaşmamaktadır.

3-) 4 aylık kira paralarının ödenmesi için davalıya “kira bedellerinin ödenmesi, aksi takdirde kiralanan taşınmazdan tahliyesinin isteneceği” ihtarını içeren (Örnek 13) ödeme emri gönderilmiş; ilgili tebligat muhataba 29.04.2019 tarihinde ulaşmış fakat kendisi telefonla müvekkillerimi arayarak bedeli ödemeyeceğini belirtmiştir. ( İlgili tebligat Mersin 5.İcra Müdürlüğü 2019/4720 sayılı dosyası ile yapılmıştır.)

4-) Bu nedenle ilgili taşınmazın tahliyesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

2004 S. K. m. 269, 269/B, 269/D.

HUKUKİ DELİLLER:

1-)Mersin 5.İcra Müdürlüğü 2019/4729 sayılı numaralı icra dosyası,

2-)Tanık

3-) Ve diğer sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı kiracının kiracının kiralanan taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 17.02.2022

EKLER:

1-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara