Kısıtlının Mallarının Satışı Talebi Dilekçe Örneği

Kısıtlı; mahkeme tarafından fiil ehliyeti kısıtlanan kişidir. Bu duruma aynı zamanda vesayet denmektedir. Medeni kanuna göre bir kişinin vesayet altına alınabilmesi için yaş küçüklüğü, ağır hastalık, hürriyet bağlayıcı ceza veya kişinin kendi talebi gerekmektedir.

Kısıtlının Mallarının Satışı Talebi Dilekçe

Vasi atanması davası, vasi atanması dava dilekçesi örneği ile açıldıktan sonra ve vesayet talebi mahkeme tarafından kabul olduktan sonra mahkemece kısıtlıya bir vasi atanmaktadır. Kısıtlının taşınır veya taşınmaz malları var ise bu malların kontrolü de mahkemeye geçmektedir. Bir kişiye ait malların satışı, şahsın kısıtlandığı andan itibaren ancak mahkeme kararı ile mümkün olabilmektedir. Bu sebeple bir ihtiyaç duyulması halinde vasi kısıtlının malının satışı için mahkemeden talepte bulunmalıdır. Bugün ki yazımızda bu talebe ilişkin dilekçe örneğini paylaşıyoruz. Uygulamada ilgili talepler sıkı usul şartlarına tabi tutulmaktadır, bu sebeple muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir. İlgili talebi karara bağlamakla görevli mahkeme vesayet kararını veren mahkemedir.

Kısıtlının Mallarının Satışı Talebi Dilekçe Örneği

MERSİN 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

İSTEMDE BULUNAN:

ADRES :

VEKİLİ : Av.Tunç Sudi TOL

ADRES : Adres antettedir.

KONU : Mülkiyeti müvekkilin vasisi bulunduğu annesi adına kayıtlı bulunan arsanın aşağıda belirtilen özel sebeplerden dolayı pazarlık yoluyla satışına izin verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimizin vasisi bulunduğu annesi ………. ‘un, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mah. adresinde kayıtlı ve tapunun …… pafta, …… ada, …… parselde kayıtlı olan kullanılmayan bir taşınmazı bulunmaktadır. (EK-1)

2-) Kısıtlı yaşça çok yaşlı olup bakıma muhtaçtır. Kısıtlı ekonomik şartlardan dolayı oturduğu ev çok eski olup harabe halindedir. Büyük çapta tamire ihtiyacı vardı. İlgili ev kısıtlının sağlık koşullarına uygun değildir.(EK-2 Evin resimleri)

3-) Bu sebeple ilgili arsanın satılarak kısıtlıya daha sağlıklı şartlarda oturacağı bir ev ayarlama zarureti doğmuştur. Davaya konu tarla Kazanlı mahallesinde olup kısıtlıya hiçbir fayda sağlamamaktadır. Kısıtlının veya ailesinin ilgili tarlayı ekecek veya dikecek durumu yoktur. Zaten arsanın değeri de çok düşüktür. İlgili arsa satılırsa alınan para bakıma muhtaç ……..’un evine ve sağlık giderlerine harcanacaktır.

4-) Sözü edilen mağduriyetlerin yaşanmaması için adı geçen taşınmazın satılarak paraya çevrilmesine izin verilmesi için Mahkemenizden izin alınması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 440, 444, 6100 S. K. m. 382-388

HUKUKİ DELİLLER:

1- Tapu Kaydı

2- ………..’a ait evin resimleri

3-Tanık

4-Ve diğer sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen taşınmazın niteliği ve değeri göz önüne alınarak Medeni Kanunun 444/2 maddesi gereğince taşınmazın PAZARLIK YOLUYLA satılarak paraya çevrilmesi için tarafımıza izin verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 26.07.2019

EKLER:

1- Tapu Kaydı

2- ……….’a ait evin resimleri

3- Noter onaylı vekaletname

İstem Sahibi Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara