Kıymet Takdirine İtiraz Dava Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dava Dilekçesi; bilirkişilerce bir taşınmazın değerine yönelik yapılan değer tespitine İcra İflas Kanunu ilgili hükümleri uyarınca itiraz etmeye yarayan dilekçe türüdür.

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır?

Kıymet takdirine itiraz; İcra iflas kanunu 128. madde çerçevesinde incelenmektedir. Kıymet takdiri ise icra dairesinin Gayrimenkul ve Emlak uzmanı ile taşınmazın değerini tespit etmesidir. Değer tespitinin yapılması ile birlikte kıymet takdiri raporu hazırlanmaktadır. 128. maddeye göre kıymet takdiri yapıldıktan sonra taraflara kıymet takdir raporu tebliğ edilir. Bu rapora karşı taraflar 3 gün içinde icra hukuk mahkemesine dava açabilirler.Kıymet takdirine itiraz dava dilekçesi hazırlanırken; öncelikle gerekli belgeler toplanmalı ve aşağıda bulunan dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçede, neden itiraz edildiği, itirazın dayandığı gerekçeler açıkça belirtilmelidir.

Hazırlanan itiraz dilekçesi 7 gün içinde icra hukuk mahkemesine sunulmalıdır. Dava dilekçesi alındıktan sonra ilgili makam tarafından itiraz acele iş olarak incelenecektir. Bu süreçte itirazının haklılık derecesini mahkemece değerlendirilecektir. İtirazının kabul olması durumunda davanız kabul olacak ve tekrardan kıymet takdiri yapılacaktır. İtirazının reddedilmesi durumunda ise yargılama giderleri ve karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalacaksınız. Ayrıca bir taşınmaz için kesinleşen kıymet takdirine karşı iki yıl içinde tekrardan kıymet takdiri istenememektedir. Kıymet takdirine itiraz dava dilekçesi teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman mersin icra avukatımızdan destek alınız.

Kıymet Takdirine İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI:

ADRESİ:

KONU: Kıymet takdirine itiraz dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

1-) Davalı, müvekkilimizin kendisine olan borcundan dolayı 4 İcra Müdürlüğü tarafından Silifke Tapu Müdürlüğü’nde kayıtlı taşınmazını haczettirmiştir. Müvekkilimizin taşınmazına 200.000-TL (…) değer biçilmiştir.

2-) Oysa müvekkilimizin taşınmazına biçilen değerin o mevkideki emsal taşınmazların değeriyle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu ortadadır. Müvekkilimizin taşınmazının rayiç değeri 250.000 TL. dir. Bu durum yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda da görülecektir.

3-) Taşınmaza biçilen söz konusu değerin yeniden belirlenmesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 128/A.

HUKUKİ DELİLLER:

1-) Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri,

2-) Tanık

3-) Ve diğer sair tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin taşınmazının kıymet takdirinin tekrar bilirkişi marifetiyle yapılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz. …/…./….

Davacı Vekili

Av.Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara