Mersin Askeri Davalar Avukatı

Mersin Askeri Davalar Avukatı

Mersin Askeri Konularda Uzman Avukat

Ülkemizde Mersin Askeri Dava avukatı yada mersin askeri davalarda uzman avukat diye bir avukatlık çeşidi yoktur. Sadece askeri davalara bakan avukatta yoktur. Fakat ilgilendiği alan neticesi ile askeri davalara konusunda tecrübe edinmiş avukat bulmak mümkündür.

Bilindiği gibi son yapılan yasal düzenlemeler ile Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırıldı. Kaldırılan askeri yargı mercilerinde dosyalar kanun yolu incelemesine, ilgilisine göre Yargıtay ve Danıştay , diğer dosyalar yetkili ilk derece adli ve yargı mercilerine gönderildi.

Yani kısacası askeri uyuşmazlıklar artık adli yargıda görülmeye başladı.

İlgili davalar her ne kadar adli yargı mahkemelerinde görülmeye başlasa da , oluşan uyuşmazlıklar askeriye çatısı altında işlendiği için özel ve teknik davalar olma özelliğini korumaktadır.

Hukuk büromuzun baş avukatı olan Tunç Sudi TOL, askerlik görevini Afyonkarahisar Merkez Jandarma Komutanlığında disiplin subayı olarak görev yapmıştır. Gerek yaptığı görev dolayısıyla gerekse bu alana yoğunlaşması sebebiyle avukatımız yeni yasa ile kaldırılan Askeri Disiplin Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu’na hakimdir. Mersin askeri dava avukatlığı yapmakta ve mersin askeri davalarında uzman avukattır.

Mersinde Askeri Davalara Bakan Avukatlar

Hukuk büromuz mersinde askeri davalara bakan avukatlardan oluşmaktadır. Hukuk büromuzun baktığı askeri davalara örnek olarak;

 1. Askeri ceza davaları (Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Yaralama, İnsan öldürme)
 2. Askeri idari davalar
 3. Asker davaları
 4. Asker Kanunlar
 5. Yoklama kaçağı para cezaları itiraz

 6. Askeri disiplin kanunları
 7. Askerler hakkında verilen idari işlemlerin iptal davaları
 8. Askerler için açılacak tam yargı davaları

Askeri Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz:

Askeri Ceza Kanunu daha önceleri özel yetkilendirilmiş askeri mahkemelerde görülmekteyken 16.04.2016 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile yetkilerini genel mahkemelere devretmiştir. Yani askeri ceza kanunu uyarınca görülecek olan suç davaları genel mahkemelerde görülmektedir. Örneğin ağır ceza mahkemesi yada asliye ceza mahkemesi gibi... Askerlik ile alakalı suçlar askeri 1105 sayılı askeri ceza kanununda yer almaktadır. Askeri ceza suçlarına örnek olarak; yalan beyanda bulunmak, kaçma yada izin süresi sonu dönmeme, emre itaatsizlik, üstte saygısızlık, astlara olan gözetim yükümlülüğünü yerine getirmemek, aşırı sarhoşluk, kumar oynamak, firar, yasak kitapları okumak gösterilebilmektedir. Bu kanunlar tüm asker kadrosu için geçerli olup muvazzaf ve geçici vatani görevde olan vatandaşlar içinde eşit olarak uygulanmaktadır.

Mersin Askeri Avukat Arama

Mersin askeri avukat araması yapmak için kısa bir internet araştırması yapmak yeterli olacaktır. Kısa bir internet araştırması ile Mersinde görev alan askeri avukatlar kolayca bulunabilecektir. Mersin askeri avukat olarak görevimiz askeri içinde işlenen tüm adli suçlarda, disiplin suçlarında ve kabahatlerde muvazzaf subay ve askerleri en iyi şekilde savunmak, önleyici hukuk adına gerekli tüm tedbirleri almaktır. Hukuk büromuz mersin askeri avukat olarak gerek savunmaların hazırlanmasında gerekse adli soruşturmalarda fiilen verilen ifadelerde askerlerimiz yanında olmaktadır. Bir suçun oluşumunda en başında en sonuna kadar avukat ile takip edilmesi gerek gerçek suçlunun hak ettiği cezayı alması gerekse suçsuz kişinin ceza almaması açısından çok önemlidir. Askeri alanlarda işlenen suçlarda delil bakımında rahatlıkla her yer kalabalık ve kamera olduğundan rahatlıkla delil bulunabilmektedir. Burada önemli olan delile ulaşabilmek için savcılığı harekete geçirmektedir. İşte doğru bir mersin askeri avukat ile savcılığa doğru talepler verilerek, delillerin karartılmamasını sağlayabilirsiniz.

Askeri Ceza Hukuku Kimlere Uygulanır?

Askeri ceza hukuku askeri sınırlar içerisinde işlenen tüm suç ve eylemlere uygulanmaktadır. Askeri ceza hukuku askeri içinde er, uzman erbaş, çavuş, astsubay, kıdemli başçavuş, teğmen, asteğmen, üst teğmen, yüz başı, bin başı, albay, yarbay, general dahil herkese eşit şekilde uygulanmaktadır. Maalesef daha önceki zamanlarda askeri vesayetin yüksek olduğu dönemlerde, üstlerin astlara karşı türlü mobbing ve kötü davranışı bulunmaktaydı. Bu davranışlar askerliğin doğasından sayılmakta ve cezalandırılmamaktaydı. Ama modern Türkiye ile bu insan haklarına aykırı davranışlardan vazgeçilmiş, askeri komuta zinciri de olsa, üstün asta kötü davranması, mobbing yapması kanunlarca yasaklanmıştır. Bu noktada; Üstlerinden kötü muamele gören astlar en kısa sürede, bir üst amire şikayetçi olarak idari tahkikat başlatmalı, yada en yakın cumhuriyet başsavcılığına şikayetçi olmalıdır.

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Askeri Disiplin Suçları 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yer almaktadır. İlgili kanunun amacı; Türk Silahlı kuvvetlerinde disiplinin sağlanması, devam ettirilmesi ve düzenin korunmasıdır. Bu kanun askeri hakimler hariç tüm askerleri -askeri öğrenciler dahil- kapsar. İlgili kanuna göre disiplin suçları kasten ve taksirle işlenebilmektedir. Tek bir fiil nedeniyle tek bir ceza verilmelidir. Tek bir fiil ile birden fazla suç maddesi ihlal edildiyse her ikisinden değil, yüksek olandan ceza verilmelidir. Aynı eylem sebebiyle adli tahkikatında başlaması disiplin kovuşturması açısından engel değildir. İlgili kanun uyarınca yetkilendirilmiş disiplin subayı, disiplin cezası uygulamak için özgür hür iradesini kullanır, bu iradeyi kullanırken, hakkaniyetli, ölçülü ve adaletli olmalıdır. Yine disiplin subayı bu hakkını kullanırken gerekçeli olarak kullanmalı, disiplinsizliğin işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, askeri hizmete olumsuz etkisi, meydana gelen zararın ağırlığı, eylemin ağırlığı, daha önceki sicili, ikrarı var ise ikrarı ve pişmanlık derecesi göz önünde bulundurulur. Askeri Disiplin cezaları 6413 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca;

 1. Uyarı
 2. Kınama
 3. Hizmete kısmi süreli devam
 4. Aylıktan kesme
 5. Hizmet yerini terk etmeme
 6. Oda hapsi
 7. Silahlı kuvvetlerinden ayırmadır.

Bu cezalardan uyarma, kınama, hizmete kısmı süreli devam ve aylıktan kesme cezaları disiplin amiri tarafından, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası yüksek disiplin kurulu tarafından, diğer cezalar disiplin kurulu ve disiplin amirleri tarafından verilebilmektedir. Görüldüğü gibi 3 adet kurul bulunmakta olup bunlar:

 1. Disiplin amiri,
 2. Disiplin kurulu,
 3. Yüksek disiplin kuruludur.

İşte tüm bu kurul ve amirlerin disiplin cezasına karşı itiraz ve iptal davalarına bakmakla görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Ve bir üst paragrafta açıklandığı üzere 30 gün içinde dava açılması gerekmektedir. Bu davalara askeri disiplin cezalarına karşı itiraz ve iptal davası denmektedir.

Askeri Cezalar Nelerdir?

Askeri cezalar kendi içinde üç ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar asli ve feri cezalar ile kabahatlerdir. Asli cezalar süresiz hapis cezası, süreli hapis cezası ve para cezasıdır. Feri cezalar ise rütbenin geri alınması, askeri öğrencilikten çıkarma, Türk silahlı kuvvetlerinden çıkarmadır. Askeri kabahat cezaları ise göz hapsi ve oda hapsidir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Alınan İdari İşlemlerin İptali

Türk silahlı kuvvetleri de normal bir devlet kurumudur ve kurum olarak verilen kararların iptali mümkündür. Türk silahlı kuvvetlerinin verdiği kararlara örnek olarak TSK sicil kararları, güvenlik soruşturmasından hukuka aykırı olarak eleme kararı, Türk silahlı kuvvetlerinden ayırma kararı ile tüm disiplin suçlarına yönelik kararlar. Tüm bu kararlar bir idari işlem olup 1 ay içinde idare mahkemelerinde iptal davası açmak mümkündür. Burada ki süre hak düşürücü süre olup muhakkak 1 ay içinde dava açılması gerekmektedir. İdare mahkemesinde askeriye de yani Türk Silahlı Kuvvetlerinde verilen karar mahkemenin incelemesine açılır ve verilen kararda bir hukuka aykırılık varsa idare mahkemesi tarafından verilen hukuka aykırı karar iptal edilir.

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
Phone
İnstagram