Mersin Gümrük Avukatı

Mersin Gümrük Avukatı olarak sizlere Gümrük hukuku alanında profesyonel hizmetler veriyoruz. Gümrük hukuku, genellikle karmaşık ve hassas bir durum olması nedeniyle, Gümrük hukuku alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır.

Tam olarak bu noktada, sizlere alanlarında deneyimli Mersin Gümrük avukatları olarak yardımcı olabiliriz.

Mersin Gümrük Avukatı olarak, siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için varız. Hukukun tüm alanlarında aklınıza takılan herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşınız.

Mersin Gümrük Avukatı
Mersin Gümrük Avukatı

Mersin Gümrük Avukatı İletişim Bilgileri

Mersin Gümrük Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

GÜMRÜK AVUKATI MERSİN, MERSİN GÜMRÜK HUKUKU

Mersin gümrük avukatı olarak Mersin limanında yaşanan uyuşmazlıklara çözüm sağlayan avukat anlaşılmaktadır. Hukuk büromuz yıllardır Mersin ilinde verdiği gümrük hukuku danışmanlığı sayesinde gümrük uyuşmazlıklarına profesyonel çözümler sunmaktadır.Gümrük eşyaların, malların ve bu kapsamdaki benzeri şeylerin ülkeye girişlerinin ve ülkeden çıkışlarının devlet tarafından vergi ve benzeri yollarla denetlenmesidir.

Gümrük Hukuku ve Gümrük Avukatı ise, gümrüğe konu olan eşyaların ve malların devlet tarafından denetlenirken ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlayan bir hukuk dalıdır. Özellikle uluslar arası ticari ilişkilerin artması ile gümrük mevzuatına duyulan ihtiyaç artmıştır. Böylelikle de ülkemizde dış ticaret ve gümrük konularında, Avrupa Birliği ile yapılan 1996 tarihli Gümrük Birliği Antlaşması ile birlikte özellikle gümrük kodu konusunda yasal değişiklikler yapılarak ülkemizin gümrük konularındaki temel hukuk kaynağı olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonrasında da 18/06/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile de değişikliğe uğramıştır.

Dünyanın adeta global bir köy haline gelmesi ile ülkeler arasında yapılan ticari işlemler artmıştır. Her ülke ile yapılan ticari işlemlerin ve ülkelerdeki prosedürsel işlemlerin farklılık göstermesi ile de gümrük mevzuatına duyulan ihtiyaç giderek artmıştır. Gümrük mevzuatına duyulan ihtiyacın giderek artması ile bu alanla ilgilenen ve gümrük avukatı diye tabir edilen hukuk kişileri ortaya çıkmıştır.

Gümrük Avukatı, ülkemizdeki ve dış dünyadaki mal alım satım sırasındaki gümrük mevzuatını en iyi şekilde bilen, oluşabilecek hukuki sorunları oluşmadan önleyecek işlemleri gerçekleştirebilen ve sorun oluşması halinde ise en kısa sürede çözüme kavuşturan kişidir. Bu nedenle de dış ticaret ve gümrük konularında işlemler gerçekleştirirken gümrük avukatı tarafından danışmanlık almanız, sizi hem daha az masrafa hem de en kısa sürede işlemlerinizin yürümesini sağlayacaktır.

Mersin Gümrük Avukatı Tarafından Yürütülen İşlemler Gümrük Avukatı, başlıca gümrük ve dış ticaret konusundaki birçok işleme danışmanlık yapmak ve dava süreçlerini takip etmekle birlikte aşağıdaki hizmetleri de vermektedir;

Gümrük Avukatı Mersin, gümrük uygulamaları hakkında yerli yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere genel hukuki danışmanlık ve dava takibi işlemlerini gerçekleştirmektedir, İhracat ve ithalat ile ilgili uluslar arası ticari sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, hazırlanan sözleşmelerin size uygun olup olmaması bakımından kontrolleri sağlamakta ve de sözleşmeleri kendisi de hazırlayabilmektedir, Geçici depolarda ve antrepolarda bulunup haciz konulan eşya ile ilgili gereken işlemleri yürütmektedir, Gümrük Avukatı, serbest bölgelerle ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirmektedir, Dış ticaretin finansmanı, uluslararası teslim ve ödeme biçimleri (akreditif) konularında gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir, Dış ticarette ve gümrük alanında çıkan uyuşmazlıkları ve özellikle gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkları çözmektedir, Gümrük Avukatı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında belirtilen kaçakçılık fiilleriyle ilgili aleyhinize ya da lehinize olabilecek cezai işlemleri yürütmektedir, Eşyanın müsaderesi ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir, Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar konusunda gereken işlemleri gerçekleştirmektedir, Muafiyetler ve yatırım teşvik rejimleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir, Gümrük Avukatı, ülkemize giren ya da çıkan gümrüğe konu malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon Nosunun (GTİP), miktarının, kıymetinin ve menşe ülkesinin hatalı beyan edilerek ağır gümrük vergi cezalarının ortaya çıkması halinde gereken işlemleri yürütmektedir, Gümrük Avukatı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemlerini ve davaları yürütmektedir, Gümrük Avukatı, gümrük hizmetleri ile ilgili mevzuata aykırılığın tespit edilmesi halinde idari kararla düzeltilmesi, kaldırılması, itiraz edilmesi veya idari dava konusu yapılarak idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması ve Danıştay’da temyiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Gümrük Avukatı Ne Yapar?

Gümrük avukatı gümrük işlemleri sırasında oluşan uyuşmazlıklara bakmaktadır. Gümrük avukatı ayrıca gümrük kanununca kesilen cezalarla ilgilenmektedir. Gümrük avukatı bunun yanında verilen cezalar için idare ile uzlaşma masasına oturur ve uzlaşmaya çalışır. Gümrük hukuku konusunda açılan davalarda hukuki destek sağlar.

Mersin Gümrük Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

 1. Gümrük vergileri ve cezalarının çözümü,
 2. Uluslar arası sözleşmelerden ve işlerden doğan uyuşmazlıklar,
 3. Gümrük hukuku sebebiyle kesilen cezaların itirazları,
 4. Gümrük kanunu ile alakalı danışmanlık hizmetleri,
 5. Gümrükle alakalı beyanname gibi evrakların hazırlanması ve bu evrak işlemlerinin takibi,
 6. Uluslar arası ticaret ve taşıma sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar,
 7. Gümrük işlemleri sırasında oluşacak eksik evrakların ve belgelerin tamamlanması ve uygun hale getirilmesi,
 8. Serbest bölgede oluşacak uyuşmazlıkların çözümü,
 9. Uluslar arası anlaşmalara binaen ödeme ve teslim şartlarının belirlenmesi ,
 10. Geçici antrepo ve depolarda bulunan malların gerekli giriş ve çıkış işlemleri,
 11. Yasa dışı eşyanın müsaderesi ve mülkiyetin kamuya geçme kararı sonrasında hukuki destek,
 12. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca açılacak ceza davalarında savunma avukatlığı..

Mersin Gümrük Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

>Gümrük avukatlığı ücretleri her olayın kendi içinde avukat tarafından değerlendirilmektedir. Örneğin kesilen ceza miktarının büyüklüğüne göre avukat ücret belirlemektedir. Avukatlar için asgari tarife Adalet Bakanlığınca belirlenmekte olup üst sınır yoktur.

Gümrük Uyuşmazlıkları Kaç Sayılı Kanunda Geçer?

Gümrük uyuşmazlıkları 4458 sayılı 27.10.1999 tarihinde kabul edilen, 04.11.1999 yılında 23866 numaralı sayı ile resmi gazete yayınlanan kanunda yer almaktadır. Toplam 246 maddeden oluşmaktadır.

Gümrük Kanunu İle Bağlantılı Hizmet Verdiğimiz Kanunlar

Gümrük hukuku kendisi ile birlikte bir çok kanunu da ilgilendirmektedir. Gümrük hukukuna bağlı olarak Lojistik Hukuku, CMR Hukuku, Türk Ceza Kanunu, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Kara Taşımacılığı Hukuku ve Dış Ticaret Hukuku birbirine bağlı kanunlardır. Bu konuda uzman avukat sayılan tüm kanunları çok iyi bilmelidir.

Mersin İyi Bir Gümrük Avukatı Nasıl Bulunur?

Gümrük hukuku özel bir alan olup gümrük kanunu uyarınca oluşacak uyuşmazlıkları inceler. Gümrük kanunu mevzuatı gereği yoğun ve karışık bir kanundur. Bu sebeple gümrük kanunu kapsamında uzmanlaşmak çok önemlidir. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile Türkiye’nin en büyük liman bölgesinde gümrük hukuka ilişkin hizmet vermektedir.Bu yukarıda sayılan işlerde veya gümrük mevzuatından kaynaklanan bir sorundan dolayı avukatlık hizmeti almak isterseniz iletişime geçiniz.

Gümrük Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

Gümrük hukuku özel bir alan olup gümrük kanunu uyarınca oluşacak uyuşmazlıkları inceler. Gümrük kanunu mevzuatı gereği yoğun ve karışık bir kanundur. Bu sebeple gümrük kanunu kapsamında uzmanlaşmak çok önemlidir. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile Türkiye’nin en büyük liman bölgesinde gümrük hukuka ilişkin hizmet vermektedir.Bu yukarıda sayılan işlerde veya gümrük mevzuatından kaynaklanan bir sorundan dolayı avukatlık hizmeti almak isterseniz iletişime geçiniz.

Gümrük Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Gümrük hukuku davalarında da diğer davalarda olduğu gibi 3 dereceli yargılama vardır. Bunlar : Yerel mahkemeler, Bölge İdare Mahkemeler ve Danıştay’dır. Uyuşmazlığın miktarına göre her yıl Bölge İdare Mahkemesi istinaf ve Danıştay temyiz sınırı belirlenmektedir. Eğer miktar açısından uyuşmazlığınız istinaf ve temyize dahilse gümrük davaları yaklaşık 4-5 yıl sürebilmektedir. Fakat gümrük hukuku davaları idare hukuku alanında olduğu için dava açılırken her zaman “Yürütme Durdurma” kararı talep edilebilmesi mümkündür. Fakat bu kararının verilebilmesi için bir takım şartlar öngörülmüştür.

Bir Uyuşmazlıkta Gümrük Avukatı mı Gümrük Müşaviri Mi?

Gümrük avukatı ve gümrük müşavirinin yaptığı işler tamamen farklı olup maalesef vatandaşlar tarafından çoğu zaman bu durum karıştırılmakta gümrük avukatına başvurmak gerekirken gümrük müşavirlerine başvuru yapılmaktadır. Öncelikle hukuki işler ancak baroya kayıtlı avukatlar tarafından yapılması kanuni bir mecburiyettir. Bu duruma aykırı davranılması avukatlık kanunu uyarınca suçtur. Bu sebeple gümrük uyuşmazlıklarında muhakkak konusunda bir gümrük avukatından destek alınması gerekmektedir.

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara