Mersin İcra Avukatı

Mersin İcra Avukatı

Borçlar Hukuku Ve İcra-İflas Hukuku Neleri Kapsar?

Hukuk büromuz borçlar hukuku ve icra-iflas hukuku konularında yıllardır kazandığı tecrübe ile müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Hukuk büromuz yaptığı icra takipleri ile müvekkillerine alacaklarını tahsil etme konusunda profesyonel destek sağlamaktadır.

Borç hukukunun temel ilkesi tarafların hukuki ilişkilerini kendi iradeleri ile belirleyebilmesidir. Sözleşme özgürlüğünün borçlar hukukunun borçlar ilkesi olduğu da söylenebilir. Kişiler kanunlar çerçevesinde birbirleri ile dilediği şekilde sözleşme yapabilir. Borç ilişkisi kişiler arasındaki borç ve alacağı kapsar. Alacak ve borç ilişkilerini düzenleyen kanuna da borçlar hukuku ismi verilmektedir. Alacaklının borcunu talep ettiği, borçlunun da borcunu ödemediği durumda meydana gelen anlaşmazlıkların sonucunda yaptırım uygulayan çalışmaların tamamını kapsar. Kısacası borçlar hukuku dahilinde borç ilişkilerini düzenleyen kanundur.

Borçlar Hukuku Kapsamında Bakılan Dava Türleri

 1. Borçlu ve alacaklı arasında meydana gelmiş tüm sorunlara danışmanlık hizmeti
 2. Sözleşmelerin bozulmasına karşın oluşan davalar
 3. Maddi manevi tazminat davaları
 4. Sözleşme esaslı alacaklının alacaklarının tahsili ve infazı
 5. Ölüm ve yaralanma sonucu ortaya çıkmış tazminat davaları
 6. Bir malın başka bir kişiye devrinin sağlanması
 7. İnanç sözleşmesi kapsamında ortaya çıkan anlaşmazlıkları kapsayan davalar
 8. Kira Tahliye İstisna Vekâlet Tellallık sözleşmesine ilişkin oluşan davalar
 9. Basın yolu ile yapılmış haksız saldırıları konu alan tazminat davaları

İcra ve İflas Hukuku

 1. Alacakların ne kadar alınacağına yönelik icra takipleri
 2. Konkordato
 3. Haciz işlemlerinin tümü
 4. İpotek işleminin paraya çevrilmesini sağlamak
 5. Ödeme emri kanalıyla ya da icra kanalıyla verilen rehinin direk paraya çevrilmesi
 6. Tasarrufun iptali davaları
 7. Bireysel ya da kurumsal çekilmiş tüketici kredilerinde tüketici kanunu doğru uygulanması
 8. Ticari çekilen krediler
 9. Alacaklılarla ilgili ön çalışma
 10. Sulh ve ibra protokolleri
 11. Yapılandırma protokolleri
 12. İcranın ve alınacak olanın netliğine göre ceza davası açmak ve takip etmek
 13. İcra takibi sırasında yapılan itirazda, kaldırma davası ya da itirazın iptal edilmesi davalarını açılması, davanın takibi
Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
Phone
İnstagram