Mersin Lojistik Hukuku Avukatı

Mersin Lojistik Hukuku Avukatı

Lojistik ve Taşıma Hukuku Nedi

Hukuk büromuz Gümrük Hukukunda olduğu gibi Lojistik Hukuku ve Taşımacılık Hukukunda da aktif olarak faaliyet göstermektedir. Günümüzde mersin limanının aktifliği sayesinde hukuk büromuz bünyesinde ki avukatlar lojistik, taşıma ve gümrük hukuku alanlarında uzman avukatlar haline gelmiştir.

Lojistik avukatı mersin olarak; Bu alanda danışmanlık hizmetimizin temel amacı, sektör şirketlerinin taşıma işleri, depo ve ardiye hizmetleri ile antrepo faaliyetleri bakımından taşıma ve lojistik mevzuatı ve bu mevzuat gereği taşıma süreçlerinde kullanmaları gereken taşıma evrakı hakkında vizyon ve bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Bu hedef için gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararası mevzuat açısından farklı bilgilerin edinilmesi ve yapılan faaliyetlerin bu karakterine göre farklılaşan sevk evrakı konusunda bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu sebeple öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundaki taşıma işleri ile ilgili hükümler ile başta CMR, COTIF CIV – CIM, MONTREAL KONVANSİYONU, ATİNA KONVANSİYONU, LAHEY VE LAHEY-VISBY KURALLARI İLE ROTERDAM KURALLARI gibi kara, demir, hava ve deniz yolu ile eşya ve yolcu taşıma ilgili uluslararası konvansiyonlar konusunda da danışmanlık verilecektir.

Ayrıca yine danışmanlık kapsamında lojistik ve taşıma sürecinde akdedilen lojistik hizmetleri sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, depo / antrepo sözleşmesi, sigorta sözleşmelerinin sözleşmelerin kuruluşu, içeriği, tarafların hak ve borçları ile sözleşmelerin sona ermesi gibi durumlarda da yardımcı olunacaktır.

Lojistik ve Taşıma Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  1. CMR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü
  2. FCR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü
  3. Taşıma Senetlerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü
  4. Taşımacılık yapılırken, malların taşınması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümü
  5. Uluslararası taşımacılık ve lojistik ile ilgili hukuki sorunların çözümü
  6. Taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin hazırlanması
  7. Hava , deniz , kara araçları ile yük ve insan taşımasına ilişkin çıkan uyuşmazlıklar

CMR Hukuku

CMR (Convention Marchandise Routier) Uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme 1978 yılında Cenevre’de yazılmış ve 1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzalanması için Dünya devletlerine gönderilmiştir.

Türkiye 1995 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak Uluslararası Karayolu nakliyesini bu sözleşmenin yükümlülükleri altında gerçekleştirmeye başlamıştır. Hukuk büromuz bu alanda danışmanlık hizmeti vererek ve sözleşmelerinizi hazırlayarak müvekkillerimizin taşımacılık işlemlerinden doğan zarar ve riskini minimuma indirmeyi amaçlamaktadır.

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
Phone
İnstagram