Mersin Malpraktis Avukatı ve Doktor Hatası Avukatı

Mersin Malpraktis Avukatı ve Doktor Hatası Avukatı

Malpraktis Davaları Nelerdir?

Malpraktis davası, hastaların tedavi edilmesi sırasında hastanın beklenmedik bir zarar uğraması sonucu, hastanın doktoruna karşı açtığı dava türüdür. Hukuk büromuz hem hastaların hem yakınlarının hem de hekimlerin avukatlığını yapmaktadır. Bu sebeple yıllardır biriken tecrübesi ile hukuk büromuz da ki avukatlar Malpraktis avukatı haline gelmiştir.

Malpraktis davasında söz konusu olan, hekimin bilgisizlik, ilgisizlik veya deneyimsizlik sebebiyle hastanın zarar görmesidir. İlgili zarar da hekimin kusuru veyahut ihmali olması durumunda hekim kusuru oranında verilen zarardan sorumlu tutulur.

Bilindiği gibi her tıbbi müdahale belirli oranda risk içerir, bu sebeple her sorun malpraktis davasına vücut vermez . Hekimin ilgili müdahalede kusuru veyahut ihmali olması gerekir.

Hasta ve hasta yakınlarının açacağı davalar?

Kusurlu tıbbi müdahale tespit edilmesi halinde hasta, hasta vefat etmiş ise yakınları hastane ve hekimlere doktor hatası nedeniyle maddi-manevi tazminat davası ile ilgili fiile göre savcılığa suç duyurusunda haklarını savunabilirler. Savcılığa Suç duyurusunda bulunulurken; hatalı tıbbı müdahale nedeniyle yaralama suçu savcılık suç duyurusu örneği ile başvuru yapılmaktadır.

Açılan dava sonucunda hekimlerin durumu?

Açılan dava sonucunda, kusurlu tıbbi müdahale tespit edilen hekim hakkında Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri uyarınca taksirle öldürme, taksirle yaralama, kasten öldürme, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarından ceza davası açılır. Bunun yanında hasta ve yakınları uğramış oldukları zararları maddi-manevi tazminat davası ile hekimden talep eder. Maddi manevi tazminat talep ederken hatalı tıbbi müdahaleden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat dava dilekçesi örneği ile dava açılmaktadır.

Her iki taraf için yapılması gerekenler nelerdir?

Malpraktis davaları teknik davalar olup, titizlikle takip edilmesi gereken davalardır. Her iki tarafta malpraktis davasına bakan avukatlar ile dosyalarını iyi takip etmeleri gerekmektedir. Özellikle ilk ifadelerde verilecek bir kelime bile davanın seyrini değiştirmede çok önemlidir. Bu sebeple gerek adli gerekse idari soruşturmada konusunda uzman bir malpraktis avukatı ile mutlaka çalışmalıdır.

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
Phone
İnstagram