Mersin Uyuşturucu Avukatı

Mersin Uyuşturucu Avukatı olarak sizlere Ceza hukuku alanında profesyonel hizmetler veriyoruz. Ceza hukuku, genellikle karmaşık ve bireyler için hassas bir durum olması nedeniyle, Uyuşturucu davaları alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır.

Tam olarak bu noktada, sizlere alanlarında deneyimli Mersin Uyuşturucu avukatları olarak yardımcı olabiliriz.

Mersin Uyuşturucu Avukatı olarak, siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için varız. Hukukun tüm alanlarında aklınıza takılan herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşınız.

uyusturucu davalarina bakan avukat mersin
Mersin Uyuşturucu Avukatı Tunç Sudi TOL

Mersin Uyuşturucu Avukatı İletişim Bilgileri

Mersin Uyuşturucu Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Mersin uyuşturucu davaları , Türk Ceza Kanununda belirtilen kamu düzenine aykırı suçlar düzenlenmiştir. Hukuk büromuz uyuşturucu davalarında yıllardır verdiği hizmet nedeniyle uzman hale gelmiştir. Mersin uyuşturucu avukatı olarak , mersinde gerçekleşen uyuşturucu suçlarına danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Türk Ceza Kanununda sayılan uyuşturucu suçlarına örnek olarak uyuşturucu madde ticareti suçu örnek gösterilebilir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ;

Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md.188). Uyuşturucu madde ticaretinin konusu eroin, kokain, morfin veya bazı morfin gibi uyuşturucu maddeler ise suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali işlenmiş olur. Diğer tüm uyuşturucu maddeler (esrar, bonzai vs.) suçun konusunu teşkil ettiklerinde aynı nitelikte cezai yaptırıma bağlanmıştır.

Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu

Kabul etmek; bir kimsenin başkasına ait uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin zilyetliğini herhangi bir karşılık vermeden kişisel kullanım dışında bir amaçla alması olup, suçun tamamlanması için maddenin failin fiili hakimiyetine geçmesi gerekmektedir. Bulundurmak ise; bir kimsenin kendisine ya da bir başkasına ait uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi kişisel kullanım amacı dışında ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak üzerinde tasarrufta bulunabilecek şekilde hakimiyeti altında tutması şeklinde tanımlanabilecektir. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi sattığı, satışa arz ettiği, başkalarına verdiği, sevk ettiği, naklettiği, depoladığı, satın aldığı belirlenemeyen, ancak kişisel kullanım sınırlarının üstünde bir miktardaki maddeyle yakalanan sanıklar, 188/3. maddesinde belirtilen kabul etme ve bulundurma eylemlerini gerçekleştirmiş olacaklardır.

Uyuşturucu Madde Temin Etme Suçu

Uyuşturucu madde temini, yani başkasına verme, uyuşturucu sağlama fiili; bir kimsenin kendisinde bulunan veya herhangi bir surette elde ettiği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi, satış amacı olmadan ve herhangi bir bedel almaksızın başkasına vermesidir. Uyuşturucu madde temin etme suçunda kilit nokta, failin, uyuşturucu maddeyi satış veya satışa arz etme amacı dışında başkalarına devretmesidir. Uyuşturucu maddeyi alan kişinin de bu maddeyi hangi amaçla aldığının bir önemi yoktur. Kendi kişisel ihtiyacı için kullanacak olan bir kimseye uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme fiili, kanunda uyuşturucu maddeyi “başkasına verme” şeklinde tanımlanan suçu oluşturur (TCK md. 188/3).

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Farklar

Bu iki suç birbirleri ile tamamen ayrılmakta olup, uygulamada maalesef birbirlerine karışmaktadır. Aşağıda sıralayacağımız kriterler bir avukat yardımı ile yargı makamına usulüne göre sunulmalıdır.

-Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti açısından en önemli ölçüt, yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Buna göre yıllık kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulunduran sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğu kabul edilmektedir.

-Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin sanık tarafından bulundurulduğu yer dikkate alınarak uyuşturucu maddenin kullanmak için mi yoksa ticaret için mi bulundurulduğu tespit edilmelidir. Kişisel ihtiyacı için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurur .Uyuşturucu maddenin kolayca ulaşılamayacak bir yerde zulalanmış olması uyuşturucu madde ticareti yapıldığının göstergesidir.

-Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulunduruluş şekli de suç vasfının tespiti açısından önemli ölçütlerden biridir. Uyuşturucu maddenin çok sayıda ve özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde bulunması, her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartı sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer veya yakınında hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin yakalanması, uyuşturucunun kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli bir belirti olacaktır.

Uyuşturucu Suçlarının Cezası Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren (temin eden), sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Son olarak bilinmelidir ki; Uyuşturucu madde suçu teknik bir konu olup, ceza hukuku alanında uzman avukatlarca yürütülmesi gerekmektedir. Fiili hayatta; içmek için uyuşturucu alan bir failin, aldığı uyuşturucuyu arkadaşıyla paylaşması neticesin de 10 yıldan az olmamak üzere cezalar aldığını görmekteyiz. Bu sebeple temin etmek ve içmek için bulundurma suçlarının ayrımı hassas bir konu olup kesinlikle uzman avukatlar tarafından hukuk süreci yürütülmelidir. Av.Tunç Sudi TOL

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara