Mersin Vergi Hukuku Avukatı

Mersin Vergi Hukuku Avukatı

Ülkemiz de ki avukatları vergi avukatları şeklinde bir ayrıma tutmak mümkün değildir. Fakat hukuk büromuz yıllardır kazandığı deneyim ve tecrübeler ile vergi hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Müvekkillerini vergi borcu sona erdirme olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir. Avukatlarımız Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununu konusunda her geçen gün çalışmalarını arttırmaktadır. Aşağıda kısaca vergi cezası, vergi hukuku gibi konulardan bahsedeceğiz.

Vergi Hukuku ve Vergi Cezaları

Devletin kurum ve kuruluşlar ile ilişkili mali faaliyetlerini hukuki açıdan inceleyen bir hukuk dalıdır. Vergilendirme süreci; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından oluşur. Vergi daireleri, vergiyi doğuran olaya uygun bir şekilde vergi tarhı yapmak için gerekli yoklama, arama, inceleme ve bilgi toplama işlemlerini yapar. Bu aşamalarda, şirket ve kurumlar tarafından yapılan hatalar sebebiyle vergi hataları, buna bağlı olarak vergi cezaları söz konusu olabilir. Mali nitelikle bu hataları yapılan kişiler ve şahıslar idari nitelikte usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi ziya cezası ile cezalandırılır.

Vergi cezalarına karşı her ne kadar vatandaşlarımız mali müşavirlerden yardım almakta olsa da, ilgili uyuşmazlıklar hukuki sorun olup, uzman bir vergi avukatı tarafından çözüme kavuşturulmalıdır.

Vergi cezaları diğer cezalardan farklı olarak, idare ile uzlaşma yoluna açık cezalardır. Vergi davalarına bakmakla yükümlü mahkeme Vergi mahkemeleri ve Danıştay mahkemeleridir. Vergi davalarına itiraz yani dava açma süresi, ilgili cezanın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gündür.

Vergi davalarına itiraz vergi cezasına itiraz dilekçesi örneği ile yapılmaktadır. Hukuk büromuz vergi ile ilgili uyuşmazlıklarda profesyonel çözümler sunmaktadır.

Vergi Hukuku Alanında sunduğumuz Hizmetler

  1. Vergi cezaları kararlarına itiraz etme, başvurma ve iptal etme süreçlerini
  2. Resmi kurum ve kuruluşlarda tüm vergi işlemleriyle ilgili Hukuki Danışmanlık süreci
  3. Vergi kaçakçılığı suçu,
  4. Sahte fatura düzenleme kullanma
  5. Vergi mahremiyetini ihlal
  6. Mükelleflerin özel işlerini yapma
Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
Phone
İnstagram