Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçe Örneği

Nafaka ; bir kimsenin geçindirmekle veya bakmakla yükümlü olduğu kimseye mahkeme kararıyla verdiği aylığa denmektedir. Nafaka çeşitleri; Yardım nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve tedbir nafakası olmak üzere 4 tanedir.

Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçe Örneği

Bugün ki yazımızda boşanma davası sırasına bağlanan nafaka miktarının az olması durumunda mahkemeye verilecek nafakanın arttırılması talebi dilekçe örneğini paylaşacağız. Nafaka hakim tarafından tarafların ekonomik durumu dikkate alınarak takdir edilmektedir. Nafaka artırım ve nafaka indirim davaları iki ayrı dilekçe ile açılmaktadır. Fakat özünde benzer davalardır. Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçe Örneği bir dava dilekçesidir ve nafakanın artırılması için kullanılmaktadır. Nafakanın azaltılması yada kaldırılması isteniyorsa nafakanın azaltılması yada kaldırılması dilekçe örneği kullanılmalıdır. Her iki davalar ve dilekçelerde teknik dilekçeler olup kurumsal boşanma avukatları ile çalışmakta fayda vardır. Nafakanın arttırılması tamamen hakimin takdir yetkisi olup nafaka miktarının belirlenmesi davanın açıldığı tarihe, günün şartlarına, tarafların ekonomik durumlarına göre belirlenmektedir.

Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçe Örneği

MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2016/842 E.

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

DİLEKÇE

KONUSU :

Nafakanın artırılmasına ilişkin talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin 06.04.2022 tarihli duruşmasının 7 numaralı ara kararı neticesinde davacı müvekkilim lehine, davalının aylık 800 TL tedbir nafakası ödemesine hükmetmiştir. Verilen nafaka miktarı hakkaniyete aykırı olup yükseltilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

Tedbir nafakası tedbir amaçlı olup, doktrin ve Yargıtay kararları doğrultusunda, “Kadın yüksek gelirli yada evlilik birliğinde tamamen kusurlu bile olsa, evlilik birliğinin devamı süresince, kocanın bakım yükümlülüğü devam ettiğinden dolayı, dava tarihinden boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar tedbir nafakasına hükmolunur denilmiştir.”

Müvekkilim çocuklarından sadece yemek yardımı almaktadır. Herhangi bir parasal destek almamaktadır. Müvekkilim herhangi bir işte çalışmamaktadır. Başkalarının evini temizlediğine ilişkin iddialarda gerçek değildir. Verilen nafaka miktarı günümüz ekonomik koşullarında çok düşük kalmaktadır. Yaşça yaşlı olan müvekkilimin tek geçim kaynağı nafaka olacaktır. Belirlenen nafaka ile hayatını idame ettirip ilaçlarını alabilmesi mümkün değildir. Biz bu sebeple nafaka miktarının hakkaniyete uygun şekilde arttırılması arz ve talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle 800 TL tedbir nafakası ara kararının kaldırılarak hakkaniyete uygun bir miktara yükseltilmesine karar verilmesi müvekkilimin adına vekaleten arz ve talep olunur. 30.08.2022

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara