Nafakanın Azaltılması Veya Kaldırılması Dilekçe Örneği

Nafakanın Azaltılması Veya Kaldırılması Dilekçe Örneği; değişen koşullar nedeniyle nafakanın azaltılması için yada kaldırılması için verilen dilekçe türüdür. 

Nafakanın Azaltılması Veya Kaldırılması Nasıl Yapılır?

Nafaka, boşanma sonrasında bir eşin diğerine maddi destek sağlamak için ödediği bir tür tazminattır. Ancak, nafaka kararı zamanla değişebilir ve nafaka ödemelerinin azaltılması veya kaldırılması için belirli durumlar olabilir. Bazı örnekler şunlardır:

İlk örnek gelir durumunda ki değişikliktir. Nafaka ödemesi yükümlülüğü olan eşin gelir durumunda önemli bir değişiklik meydana geldiğinde, örneğin iş kaybı veya ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle gelir kaybı gibi durumlarda, nafaka ödemelerinin azaltılması veya kaldırılması talep edilebilir.

İkinci örnek eşlerden birinin yeniden evlenmesidir. Nafaka ödemesi yükümlülüğü olan eşin yeniden evlenmesi durumunda, nafaka ödemeleri kaldırılabilir veya azaltılabilir. Bu, önceki eşin yeni bir destek kaynağına sahip olduğu anlamına gelir.

Üçüncü örnek nafaka alacaklısının gelir durumudur. Nafaka alan eşin gelir durumunda da değişiklikler meydana gelebilir. Örneğin, nafaka alacaklısı yeni bir işe başladığında veya miras gibi beklenmedik bir maddi kaynak elde ettiğinde, nafaka ödemelerinin azaltılması veya kaldırılması talep edilebilir.

Dördüncü örnek nafaka süresinin dolmasıdır. Bazı durumlarda nafaka ödemesi belirli bir süreyle sınırlandırılır. Bu süre sonunda, nafaka ödemeleri otomatik olarak sona erer. Ancak, belirli koşullar sağlandığında, nafaka alacaklısı sürenin bitiminden önce nafaka ödemelerinin azaltılması veya kaldırılması için talepte bulunabilir.

Nafakanın azaltılması veya kaldırılması için başvuru yapmak için, nafaka ödemesi yükümlülüğü olan eşin mahkemeye afakanın Azaltılması Veya Kaldırılması Dilekçe Örneği ile başvurması gerekir. Mahkeme, talebi dikkate alarak nafaka ödemesinin azaltılması veya kaldırılması kararını verebilir. Ancak, her durum farklıdır ve mahkeme kararı önceden tahmin edilemez. Bu sebeple nafaka konusunda uzman bir avukat ile çalışmak çok önemlidir.

Nafakanın Kaldırılması Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

ADRES :

VEKİLİ:

ADRES :

DAVALI:

ADRES :

KONU:

Müvekkil aleyhine verilen nafakanın kaldırılması bu mümkün değilse azaltılması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Mersin 4.Aile mahkemesince müvekkilimizin, davalıya aylık 1.000 TL. yoksulluk nafakası ödemesine hükmetmiştir. (EK – 1) Mahkemece verilen karar gereğince müvekkilimiz düzenli olarak her ay yoksulluk nafakasını ödemiştir. Ödemelere ilişkin banka dekontlarını ekte sunuyoruz. (EK – 2)

2-) Müvekkilimiz ile davalı, boşandıktan sonra da aynı mahallede yaşamaya devam etmişlerdir. (EK – 3) Müvekkilimiz, davalının, kendisinden boşandıktan sonra yüksek maaşlı bir işte çalıştığını öğrenmiştir. (EK – 4) Bu durum davalının yoksulluk nafakasını engelleyen bir durumdur ve Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. (EK – 5)

3-) Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:

4721 S. K. m. 176, 365

HUKUKİ DELİLLER:

… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı, Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları, müvekkilimize ait ikametgah kaydı, tanık beyanları, Yargıtay içtihatları

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava tarihinden başlamak üzere müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/… E. …/ … K. sayılı kararı

2-) Yoksulluk nafakası ödemelerine dair…, …, …, … sayılı banka dekontları

3-) Müvekkilimize ait ikametgah kaydı

4-) … … ve … … isimli tanıkların beyanları

5-) 2. HD.11.05.2011 T. 2011/7688 E. 2011/8070 K.

6-) Vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. TUNÇ SUDİ TOL

Nafakanın Azaltılması Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

ADRES :

VEKİLİ:

ADRES :

DAVALI:

ADRES :

KONU:

Ekonomik koşullara aykırı nafakanın indirilmesi talebini içermektedir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz ile davalı, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. ../ … K. sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkeme davalıya …. TL nafakaya hükmetmiştir.

2-) İlgili nafaka müvekkilin sakatlanıp iş göremez olması sebebiyle yoksulluk nafakasının indirilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:

4721 S. K. m. 176

HUKUKİ DELİLLER:

… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. ../ … K. sayılı kararı, müvekkilimize ait maaş bordroları

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava tarihinden başlamak üzere müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının aylık …TL.’ye indirilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER :

1-) … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. ../ … K. sayılı kararı

2-) Müvekkilimize ait maaş bordroları

3-) Vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara