Ortaklığın Giderilmesi Davası Süreci

Ortaklığın Giderilmesi Davası Süreci

Ortaklığın Giderilmesi Davası Süreci

Ortaklığın giderilmesi davası, ortakların arasındaki ilişkilerin bozulması durumunda açılan bir davadır. Bu dava süreci, mahkeme önünde gerçekleşir. İşte, ortaklığın giderilmesi davasının mahkeme süreci:

Dava dilekçesi: İlk olarak, davacı ortak veya ortaklar, mahkemeyeİzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) Davası Dilekçe Örneğinisunar. Dilekçede, ortaklığın neden giderilmesi gerektiği belirtilir ve bu talebin hukuki dayanakları açıklanır.

Davanın açılması: Mahkeme, davayı açtığınız tarihten itibaren diğer ortaklara tebliğ eder. Tebligat sonrası, davaya katılmak isteyen ortaklar, mahkemeye cevap dilekçesi sunarlar.

Tarafların dinlenmesi: Tarafların ifadeleri, mahkeme önünde alınır. Davalı ortaklar, talep ederlerse, delillerini sunabilirler. Bunun yanında, tanıkların ifadeleri de alınır.

Uzman incelemesi: Mahkeme, davanın konusuyla ilgili bir konuda uzman görüşüne ihtiyaç duyarsa, bir uzman atanır. Uzman, mahkemeye görüşünü sunar.

Karar: Mahkeme, tüm delilleri ve tanıkları değerlendirerek kararını verir. Ortaklığın giderilmesi kararı verilirse, ortaklar arasında payların bölüşümü konusunda bir anlaşma yapılır. Anlaşmazlık halinde, bu konuda da mahkeme kararı verir.

Ortaklığın giderilmesi davası, yargılama süreci oldukça karmaşık ve uzun bir süreçtir. Bu nedenle, biravukatyardımı almak gerekebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Yani İzaleyi Şuyu

Ortaklığın giderilmesi ya da diğer adıyla izaleyi şuyu davaları taşınabilir ya da taşınmaz paylı mülkiyetlerde ortaklar arasındaki paydaşlığa son vermek amacıyla açılan bir davadır.Ortaklığın giderilmesi davası, ortakların aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için açılan bir dava türüdür. Bu dava, ortakların, işletmenin yönetimi, kar paylaşımı veya ortaklıktan çıkma konularında anlaşmazlığa düştükleri durumlarda açılabilir. İzaley-i Şuyu davaları kişisel mülkiyete geçiş sağlamakta ve tüm paydaşlar için aynı karar ile sonuçlanmaktadır. Ortaklığın giderilmesi dava süreçleri satış ya da aynen taksim suretiyle gerçekleşmektedir.Ortaklığın giderilmesi davası mevcut gayrimenkulün tüm paydaşlarına karşı açılabilmektedir. Mevcut mülkiyetin ortakları arasında malın ne şekilde paylaştırılacağı konusunda anlaşma yapılabilmekte ya da anlaşmaya varılamayan mallar için bir paydaş tarafından diğer tüm paydaşlara izaleyi şuyu davası açılabilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemelerince görülen Ortaklığın giderilmesi davalarının sonuçlanabilmesi için tüm paydaşların davaya dahil edilmesi gerekmektedir. Belirli bir harca tabi olan izaleyi şuyu davalarının bir kazanını ya da kaybedeni olmamaktadır. Tüm paydaşlar için dava aynı şekilde sonuçlanmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası, Türk Medeni Kanunu’nun 620. maddesi uyarınca açılabilir. Bu maddeye göre, ortaklığın devamının mümkün olmadığı durumlarda, her ortak diğer ortakların paylarını satın almak suretiyle ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

Ortaklığın giderilmesi davası, mahkemece incelenerek karar verilir. Mahkeme, ortakların paylarının değerini belirleyerek, diğer ortakların paylarını satın almak suretiyle ortaklığın sonlandırılmasına karar verebilir. Bu süreçte, ortaklığın varlıklarının ve borçlarının dağıtımı da gerçekleştirilir.

 

Ortaklığın giderilmesi davası, ortakların birbirlerine olan güvenlerini zedeleyebilir ve ortaklığın sona ermesiyle birlikte işletmenin faaliyetlerinde aksamalara neden olabilir. Bu nedenle, ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle uzlaşma yollarının araştırılması gerekmektedir. Uzlaşma sağlanamadığı durumlarda ise, ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

 

Satış ile Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi davası, ortakların arasındaki ilişkilerin bozulması durumunda açılan bir dava yöntemidir.Ancak, bazı durumlarda ortaklar ortaklığın giderilmesi davası yerine satış usulü ile ortaklığı sonlandırmayı tercih edebilirler.Taşınmaz mülkiyetin aynen taksimi mümkün olmadığı durumlarda satış ile ortaklığın giderilmesine karar verilmektedir. Taşınmaz malların satışı icra dairesi ya da satış memurluğu ile gerçekleştirilmektedir. Satışlar açık artırma yolu ile yapıldığından dolayı satışın sadece ortaklar arasında gerçekleşmesi için tüm paydaşlar arasında ortak bir karar alınmalıdır.

Bu yöntemde, ortaklığın varlıkları mahkeme tarafından satılarak elde edilen gelir ortaklar arasında paylaştırılır. İşte, satış usulü ile ortaklığın giderilmesine dair daha detaylı bilgi:

Satış usulü ile ortaklığın giderilmesi, ortakların anlaşarak ortaklığın mal varlığını satışa çıkarması ve elde edilen gelirin paylaştırılması yöntemidir.

Satış usulü ile ortaklığın giderilmesi süreci şu şekilde ilerler:

Değer tespiti: Ortaklığın varlıkları, bir değerleme uzmanı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, varlıkların toplam değeri belirlenir.

Varlıkların satışı: Varlıklar, belirlenen satış usulüne göre satışa çıkarılır. Bu süreçte, en yüksek teklifi veren alıcılar seçilerek varlıklar satılır.

Gelirin paylaştırılması: Varlıkların satışından elde edilen gelir, her ortağın belirlenen pay oranına göre paylaştırılır.

Aynen Taksim ile Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi davalarında aynen taksim kararı verilmesi için belli şartlar gerekmektedir. Mevcut gayrimenkulün konumu, yüz ölçümü, pay ve paydaş sayısı gibi etkenler göz önünde bulundurulmaktadır. Aynen taksimin mümkün olduğu koşullarda da tüm paydaşların eşit paya sahip olması gerekmektedir. Aynen taksim usulü ile ortaklığın giderilmesi, ortaklığın mülkiyetindeki taşınmazların fiziki olarak para çevrilmeden bölüştürülmesi yöntemidir. İşte, aynen taksim usulü ile ortaklığın giderilmesine dair daha detaylı bilgi:

Aynen taksim usulü ile ortaklığın giderilmesi süreci şu şekilde ilerler:

Anlaşma sağlanması: Ortaklar, aynen taksim usulü ile ortaklığın giderilmesi konusunda anlaşırlar. Bu anlaşma, ortakların her birine düşen payları ve taşınmazların nasıl bölüştürüleceğini belirler.

Tapu kütüğünden payların ayrılması: Tapu kütüğünde, ortaklığa ait taşınmazların ortaklık paylarının ayrıldığı ve her ortağa ait payların ayrı bir bölümde gösterildiği bir belge hazırlanır.

Fiziki bölüştürme: Taşınmazlar, fiziki olarak ortakların paylarına göre bölüştürülür. Bu süreçte, her bir taşınmazın değeri, aynen taksim yöntemi uygulanarak belirlenir.

Tapu işlemleri: Taşınmazların bölüştürülmesi sonrasında, her bir taşınmazın yeni sahibi olan ortakların adına tapu kaydı yapılır.

Pazarlık Usulü Satış İle Ortaklığın Giderilmesi

Pazarlık usulü satış ve ortaklığın giderilmesi, ortakların bir araya gelerek ortaklığı sonlandırma yollarından ikisidir. Ancak, bu iki yöntem arasında farklılıklar vardır.

Pazarlık usulü satış, ortakların anlaşarak ortaklığın sonlandırılması için ortaklığa ait varlıkların satılmasıdır. Bu yöntemde, ortaklığa ait varlıkların değeri belirlenir ve ardından taraflar arasında bir anlaşma yapılır. Bu anlaşmaya göre, varlıkların hangi ortak veya ortaklara ne kadar fiyata satılacağı belirlenir. Pazarlık usulü satış, ortakların hukuki bir sürece girmeden, kendi aralarında anlaşarak ortaklığı sonlandırmalarını sağlar.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara