Ortaklıktan Çıkarma Davası Dilekçe Örneği

Ortaklıktan Çıkarma Davası Dilekçe Örneği; ortaklıktan yani bir Limited şirket ortaklığından yada adi ortaklıktan bir ortağın çıkarılmasına imkan sağlayan dava türüdür. Bu dava ile artık ortaklık yapmak istemeyen tarafların ortaklığı sonlandırılır. Şirket ortaklığından çıkarma davası ticari bir dava olduğu için ticaret mahkemesinde görülmektedir. Hukuk muhakemeleri kanunu uygulama alanı bulmaktadır. Ticari bir dava olduğundan usul şartları da sıkıdır. Ortaklıktan çıkarma davası teknik bir dava olup muhakkak konusunda uzman bir mersin ticaret hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir.

Ortaklıktan Çıkarma Davası Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

İşte Ortaklıktan Çıkarma Davası Dilekçe örneği hazırlarken dikkate almanız gereken bazı genel hususlar:

Ortaklık Anlaşması çok önemlidir. Şirket ortaklığından çıkarma süreci genellikle ortaklık anlaşması tarafından düzenlenir. Bu anlaşma, ortakların haklarını ve sorumluluklarını belirler. Ortaklıktan çıkma süreci, anlaşmanın hükümlerine göre yürütülür.

İhbar Süresi yani temerrüt süresi çok önemlidir. Ortaklık anlaşması, ortağın çıkma niyetini belirtmek için önceden belirli bir ihbar süresi öngörebilir. Bu süre, diğer ortakların çıkan ortağın hisselerini satın almak veya başka bir düzenleme yapmak için zaman sağlar.

Değerleme yapılırken çok dikkat edilmelidir. Çıkan ortağın hisselerinin değeri, ortaklık anlaşması veya yerel şirket kanunlarına göre belirlenir. Değerleme süreci genellikle bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından yürütülür.

Ödeme Koşulları sözleşmede dikkatlice yazılmalıdır. Hisselerin satın alınması durumunda, ödeme koşulları belirlenmelidir. Bu koşullar, nakit ödeme, taksitler halinde ödeme veya başka bir düzenlemeyi içerebilir.

Ortaklıktan Çıkma Sebepleri tek tek belirtilmeli ve iddialar ispat araçları ile ispatlanmalıdır. Ortaklık anlaşması, ortağın çıkma hakkının hangi durumlarda kullanılabileceğini belirleyebilir. Örneğin, ortaklık anlaşması, ortağın iflas etmesi, ağır bir ihlalde bulunması veya belirli bir süre boyunca işlem yapmaması gibi durumları çıkma sebepleri olarak tanımlayabilir.

Hukuki Danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Şirket ortaklığından çıkma davası karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, bir hukuk uzmanından hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Avukat, sizin haklarınızı ve yükümlülüklerinizi değerlendirebilir, ortaklıktan çıkma sürecini yönetebilir.

Ortaklıktan Çıkarma Davası Dilekçe Örneği

MERSİN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI: … Anonim Şirketi.

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Davalının ilgili şirket ortaklığından çıkarılması talebini içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Davalı 2011 tarihinde kurulan … A.Ş’nin kurucu ortağıdır ve şirket sözleşmesine göre ana sermayenin %.60 ’sine denk gelen 60.000 TL. sermaye koyma borcunu üstlenmiştir.

2-) Davalı yaklaşık 8 aydır. İş yerine gelmemekte olup işler aksamaktadır. Davalı ile her türlü iletişim aracı ile ulaşılmaya çalışılsa da ulaşılamamıştır. Bu durum nedeniyle şirket planlanan şekilde faaliyet yürütememekte, şirketin geleceği tehlikeye girmiş bulunmaktadır.

3-) Açıkladığımız nedenlerle davalı … …’nin şirket ortaklığından çıkarılması ve payının şirkete devredilmesini sağlamak üzere mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6762 S. K. m. 529 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Şirket Ana Sözleşmesi, … yevmiye no ve …/…/… tarih ile … yevmiye no ve …/…/… tarihli ihtarnameler, karar defteri ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda yazılı sebeplerle, … A.Ş.’nin % 60 pay sahibi ortağı olan davalı … …’nin sermaye koyma borcunu yerine getirmemiş olması sebebiyle şirket ortaklığından çıkarılmasına, davalıya ait olan %… payın şirkete devrine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini karar verilmesini saygıyla talep ederiz. (TARİH)

Davacı Vekili

Av. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara