Sadakatsizlik Sebebiyle Boşanma

Bugünkü yazımızda “Sadakatsizlik Sebebiyle Boşanma” konusundan bahsedeceğiz.

Aldatma ya da Zina Nedeniyle Boşanma

Sadakatsizlik: Bir eşin evlilik birliği içerisinde evlilik birliği ile bağdaşmayacak şekilde güven sarsıcı hareketlerde bulunarak eşini aldatmasına denmektedir. Sadakatsizlik nedeniyle boşanma ise sadakatsizlik yaratan hususu mahkeme önünde kanıtlayarak boşanmak demektedir. Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri tek tek sayılmıştır. Boşanma sebepleri genel sebepler ve özel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Burada önemli olan husus sadakatsizlik sebebiyle boşanmanın hangi kategoriye girdiğini ayırt etmektir. Halk arasında sadakatsizlik sebebiyle boşanma davası diye bahsedilen Medeni Kanunda geçen Zina davası dır. Özel boşanma nedenleri arasında sayılan Zina ile genel boşanma sebepleri arasında sayılan sadakat yükümlülüğüne uymamak ayırt edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda yanlış sebebe dayanılarak açılan boşanma davası ret edilecektir. Bugün ki yazımızda aldatma (zina) nedeniyle boşanma davasından bahsedeceğiz.

Sadakatsizlik Sebebiyle Boşanma Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Hangi davranışların sadakatsizlik yani aldatma sayıldığı Yargıtay kararları uyarınca çerçevesi çizilmiştir. Zina yani aldatma sayılan haller:

 • Herhangi bir şekilde kurulan cinsel ilişki
 • Eksik kalan cinsel ilişki
 • Sadece bir kez kurulan cinsel ilişki
 • Bir otel odasında bir başkası ile aynı odada tüm gece boyunca kalmak
 • Bir evde bir başkası ile tüm gece boyunca aynı evde kalmak

Sadakatsizlik Sayılmayan Haller Nelerdir?

Sadakatsizlik sayılmayan hallerin çerçevesi de Yargıtay kararlarınca çizilmiştir. Zina yani aldatma yapılmayan hallere örnek verecek olursak:

 • Hayvanlarla cinsel ilişki kurulması
 • Flört etmek
 • Yapay yapılan döllenme
 • Hem cins ile kurulan cinsel ilişki
 • Bilinç kaybı derecesinde yaşanılan alkol sebebiyle bulunulan cinsel ilişki
 • Özgür irade olmayan yapılan cinsel ilişki

Sadakatsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl İspat Edilir?

Sadakatsizlik sebebiyle aldatma yani zina davasının ispatı bir takım araçlar ile mümkündür. Bunlar:

 • Gebelik Oluşması sonucu yapılacak test
 • Sadece cinsel yollarla geçen hastalıklara yakalanmak
 • Zina gösterir fotoğraflar ve videolar
 • İletişimin tespiti kayıtları (HTS
 • Tanık anlatımları
 • Otel kayıtları vb.

Bu delillere sahip olan davacı davasında hangi vakaları hangi delillerle ispat edeceğini açıklamalıdır. Gerekirse ilgili delillerin toplanmasını mahkemeden istemelidir.

Evlilikte Sadakat Yükümlülüğü Ne Zaman Biter?

Halk arasında sadakat yükümlülüğünün boşanma davası ile bittiği yönünde yanlış bir bilgi vardır. Eşler arasında sadakat yükümlülüğü boşanma davasının sonuçlanıp kesinleşmesiyle son bulmaktadır. Boşanma davalarının 3-4 yıl sürdüğü düşünüldüğünde boşanma davası açıldıktan çok sonrada sadakat yükümlülüğünün devam ettiğini belirtmek isteriz.

Boşanma Davası Devam Ederken Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilirse Ne Olur?

Evlilik birliği devam ederken boşanma davası da devam ederken sadakatsiz davranılması durumunda, bunu tespit eden eş ek bir zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi ile boşanma davası açarak asıl dava ile birleştirme talep etmelidir. Bu noktada asıl mahkeme, ek mahkeme ile birleşmekte ve ek davada iddia edilen hususlar tartışılmaktadır. Eğer bu hususlar birleşen dosyada kanıtlanır ise tarafların zina nedeniyle boşanması gerçekleşecektir.

Sadakatsizlik Durumunda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Sadakatsizlik yani aldatma sebebiyle boşanma davası sonuçlanması durumunda Türk Medeni Kanunu aldatan eş aleyhine bir takım yaptırımlar öngörmüştür. Medeni Kanun 236/2. maddesi uyarınca: Hakim aldatan eşin mal paylaşımı sonunda alacak olduğu katılma alacağının hakkaniyete uygun azaltılmasına veya hakkın tamamen ortadan kaldırılmasına karar verebilecektir. Burada kanun koyucu hakimlere takdir hakkı tanımıştır. Yaşanılan eylemin boyutuna göre hakim özgür hür iradesi ile bir karar verecektir.

Sadakatsizlik Durumunda Tazminat Hakkı Doğar Mı?

Gerek sadakatsizlik gerek genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda kusurlu eş, kusursuz eşe tazminat ödeyecektir. Tazminatın miktarı sadakatsizlik olması durumunda daha büyük bir manevi yıpranma yarattığı için daha çok olacaktır. Tazminatın miktarı hakim tarafından olayın şiddeti, sıklığı, taraflarda bıraktığı elem ve keder, evliliğin uzunluğu vb. konular dikkate alınarak verilecektir.

Zina ile Sadakatsizlik Arasındaki Fark

Uygulamada sık sık zina ile sadakatsizlik nedeniyle boşanma karıştırılmaktadır. Türk Medeni Kanununda özel boşanma sebepleri ile genel boşanma sebepleri tek tek belirtilmiştir. Zina özel boşanma sebebidir. Sadakatsizlik ise genel boşanma sebebidir. Zina nedeniyle özel boşanma sebebinin gerçekleşmesi için cinsel ilişkinin mevcut olması ve bu durumun ispatlanması mecburidir. Zina nedeniyle boşanma gerçekleştirilebilirse davacı daha yüksek tazminata hak kazanacaktır. Sadakatsizlik sebebiyle boşanma ise cinsel ilişki olmadan aldatmadır. Genel boşanma sebepleri içinde yer almakta olup cinsel ilişki yaşanmadan aldatma yaşandıysa sadakatsizlik sebebiyle boşanma yani evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmaya karar verilecektir.

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanmada Affedilme

Sadakatsizlik yada zina sebebiyle açılan boşanma davalarında taraflar birbirini yargılamanın sonuna kadar her aşamada affetmesi, akabinde davayı geri çekmesi mümkündür. Fakat burada önemli olan bazı davranışların affetme sayılıp karşı tarafa koz verip vermeyeceğidir. Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin barışmış gibi davranışlarda bulunması, karşı tarafın davanızı düşürmesine neden olacaktır. Çünkü Türk Medeni Kanunu 161. madde uyarınca göre affeden eşin dava açma hakkı yoktur. Affedilme sayılan hallere örnek olarak;

– Boşanma aşamasında olan eş ile ayrı evlerdeyken zaruri bir sebep olmamasına rağmen tekrar aynı eve çıkılması,

– Taraflar arasında sadakatsizlik eylemi sonrasında barıştıklarına ilişkin mesajların ortaya çıkması,

– Tanıkların sadakatsizlik eylemi sonrasında tarafların barıştığına dair tanıklıkta bulunması örnek gösterilebilmektedir.

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanmada Zamanaşımı

Sadakatsizlik nedeniyle boşanma davasında zina için zamanaşımı süresi 6 aydır. Bu süre fiilin öğrenildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Aynı zamanda Türk Medeni kanunu öğrenip öğrenmemeye bakılmaksızın sadakatsizlik nedeniyle boşanma için her halükarda 5 yıl geçmesi şartını öngörmüştür. Sadakatsizlik nedeniyle zamanaşımı süreleri hak düşürücü süreler olup bu sürelerde sadakatsizliğe dayalı boşanma davası açılmaması durumunda dava açma hakkı kaybedilecektir. Bu süre zinaya bağlı sadakatsizlik nedeniyle boşanma içindir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması kaynaklı sadakatsizlik nedeniyle boşanmada ise herhangi bir zamanaşımı söz konusu değildir.

Peki sadakatsizlik sebebiyle boşanmak için Mersin Uzman Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? Gelin inceleyelim..

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara