SERİ YARGILAMA USULÜ NEDİR ?

SERİ YARGILAMA USULÜ NEDİR ?

SERİ YARGILAMA USULÜ NEDİR ?

24 EKİM 2019 tarihinde yasallaşan yargı reformu 1.paketi ile, “Seri Muhakeme Usulü” ile “Basit Yargılama Usulü” 01 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başladı.İlgili reform ile yargı sisteminin sadeleştirilmesi ve adalete ulaşımın hızlanması planlanıyor.Seri yargılama usulü, Cumhuriyet Savcısının bazı suçlarda dava açılmasının ertelenmesine karar vermediği taktirde, şüphelinin müdafii huzurunda bu yargılama usulünü kabul etmesi şartıyla, suçun cezasının yarı oranında indirim uygulamak suretiyle belirlediği yaptırımın mahkeme tarafından denetlenmek şartıyla, hüküm kurulması suretiyle oluşan yargılama usulüdür.Seri yargılama usulü özel bir yargılama usulüdür.

ŞÜPHELİ SERİ YARGILAMA USULÜ TALEP EDEBİLİR Mİ ?

Evet şüpheli Cumhuriyet savcısından ilgili usulün uygulanmasını talep edebilir.

SERİ YARGILAMA USULÜ ŞARTLARI NELERDİR ?

a-Soruşturmanın tamamlanmış olması gerekmektedir.b-Yapılan teklifin müdafii huzurunda kabul edilmiş olması gerekmektedir.c-Suç birden fazla kişi ile birlikte işlenmiş ise, hepsinin ilgili durumu kabul etmesi gerekmektedir.d-Ön ödeme ve uzlaştırma kapsamında olmayan suçlardan olması gerekmektedir.

SERİ YARGILAMA UYGULANABİLECEK SUÇLAR NELERDİR ?

Hakkı olmayan yere tecavüz (TCK m.154, ikinci ve üçüncü fıkra),Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m.170),Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (TCK m.179, ikinci ve üçüncü fıkra),Gürültüye neden olma (TCK m.183),Parada sahtecilik (TCK m.197, ikinci ve üçüncü fıkra),Mühür bozma (TCK m.203),Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK m.206),Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK m.228, birinci fıkra),Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (TCK m.268),6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar.6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç,1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç,1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

GEÇMİŞTE İŞLENEN SUÇLARA UYGULANABİLECEK Mİ ?

Evet uygulanabilecek.İlgili kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 180.000 dosyanın seri muhakeme kapsamına girmesi bekleniyor.

SERİ MUHAKEMEYİ KABUL ETTİKTEN SONRA VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ ?

Evet mümkün.Seri muhakemeyi kabul eden şüpheli, ilgili talebinden her zaman dönmesi mümkündür.

SERİ MUHAKAME USULÜNÜN UYGULANMAYACAĞI HALLER NELERDİR ?

Suç seri muhakeme kapsamında olsa bile, Türk Ceza Kanununda yer alan; yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik hallerinde uygulanmaz.

TALEPNAMENİN NEDİR? NASIL İNCELENİR ?

Talepname, cumhuriyet savcısı ile şüphelinin yaptığı anlaşmadır. İlgili talepnamenin verildiği gün incelenmesi mahkeme tarafından derhal yapılır. Mahkemeye şüpheliyi seri muhakeme usulü ile ilgili olarak dinler ve sonuçlandırır. Şehir dışında bulunan şüpheli istinabe veyahut SEGBİS aracılığıyla dinlenir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara