Tahliye Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Tahliye işlemlerince kullanılan ödeme emrine örnek 13 ödeme emri denmektedir. Örnek 13 ödeme emri ödenmemiş bir kira borcu için gönderilen icra talebidir. Örnek 13 ile birlikte tahliye de isteniyorsa muhakkak takip talebinde tahliye istendiği belirtilmesi gerekmektedir. Makalemize konu takip ilamsız takip türüdür.

Tahliye Emrine İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Yani itiraz yolu mümkündür. Borçlu aşağıda bulunan dilekçeyi ilgili icra dairesine vermek üzere icra takibine itiraz edebilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gerekmektedir. İtirazın haksız yere yapılması durumunda haksız itiraz edene karşı dava açılacak ve bu kişi %20 icra inkar tazminatı ve yargılama giderlerini ödemek zorunda kalacaktır. Aşağıda paylaşılan dilekçe örnek dilekçe olup hak kaybı yaşamamak adına muhakkak konusunda uzman bir mersin kira avukatından destek alınması gerekmektedir.

Tahliye Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN :

BORÇLU GÖRÜNEN :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

ALACAKLI GÖRÜNEN :

KONU : Müvekkilimiz aleyhine başlatılan ve 27.09.2022 tarihinde tebliğ edilen ilamsız ödeme emrine süre içerisinde itirazlarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil aleyhinde açılan müdürlüğünüzün 2022/22005 esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri bizzat müvekkile tebliğ edilmiştir. Alacaklının herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple alacaklı tarafça başlatılan icra takibine, takip konusu alacağa, faize ve diğer tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Alacaklı ile müvekkil 01.05.2022 tarihinden sonra sözlü anlaşma yaptı. İlgili anlaşmaya göre 01.05.2022 tarihinden sonra kira ödemelerinin aylık olarak ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun akabinde 01.05.2022 tarihinden bu yana her ay kiralar alacaklıya ödendi.

Alacaklı takibinde kira bedelini yıllık olarak göstermiş olsa da ilgili duruma itiraz ediyoruz. Aramızda kiranın yıllık ödenmesine ilişkin 2022 yılına ait bir kontrat yoktur. Yukarıda açıklandığı üzere kira bedeli taraflarca aylık ödenmesi huşunda mutabık kalınmıştır. Her aya ilişkin ödeme dekontlarımız vardır. Müvekkil her ay eşinin banka hesabından alacaklıya ödeme yapmış bulunmaktadır.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere, müvekkilimiz aleyhine alacaklı yanca başlatılan icra takibi sonucu müvekkilimize gönderilen ilamsız ödeme emrine ve tahliye talebine itiraz ediyoruz. Ödeme emrinde belirtilen asıl alacağa, faizine, tüm ferilerine ve ayrıca ödeme emrinin ekinde yıllık kira sözleşmesi olduğuna dair beyana itiraz ediyoruz.. Söz konusu takibin durdurulmasını ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 30.09.2022

Borçlu Görünen Vekili Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara