Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği; kiralanan bir taşınmazın belirlenen bir tarihte boşaltmayı taahhüt eden bir taahhütnamedir. Bu taahhütname ile kiracı taahhütname de belirtilen tarihte oturduğu taşınmazı boşaltacağını beyan eder. Bugün ki yazımızda geçerli bir tahliye taahhütnamesi örneği paylaşacağız. Ayrıca taahhütnamenin ne olduğunu, nasıl hazırlanacağını, hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, kiracı tahliye taahhütnamesi imzaladıysa ne yapması gerektiğini, tahliye taahhütnamesinin hangi durumlarda geçersiz olduğunu ve ev sahibinin tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkaracağına ilişkin hukuki bilgilendirmede bulunacağız. Tahliye taahhütnamesi gibi konular teknik konular olup muhakkak konusunda uzman bir kira hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ

-Taahhüt Eden(Kiracı)

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

-Mal Sahibi (Kiralayan)

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Tahliye Edilecek

Yerini Adresi : …..……………………………………………

Tahliye Tarihi : ………………………………………………..

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin icra takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. İşbu taahhütname serbest irademle imza altına alınmıştır.

Düzenleme Tarihi : ………………………………………………..

TAHLİYE EDECEK KİRACI

İSİM SOY İSİM İMZA

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltma sözü verdiği yazılı bir belge olarak tanımlanabilir. Bu taahhütname, kira sözleşmesinin bir parçası olarak yer alabileceği gibi ayrı bir belge olarak da düzenlenebilir. Taahhüt , kiracının tek taraflı olarak belirli bir tarihte kiralananı boşaltma yükümlülüğünü üstlendiği bir sözleşmedir. Kiraya veren, bu taahhütnameye göre belirlenen tarihte kiracının kiralananı boşaltmaması durumunda yasal adımlar atabilir. Bu taahhütname, kira sözleşmesinin sona ermesi için kiracının rızasına gerek duymadan, tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan kiralananın tahliyesini sağlama amacını taşır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesine göre, kiracı yazılı olarak belirli bir tarihte kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiğinde, kiraya verenin ayrıca kiracının rızasını alması gerekmez. Taahhüt, kiraya verenin kiralananı tahliye etme sürecini kolaylaştıran bir hukuki araçtır. Ancak, kiracının bu taahhütnameyi imzalamadan önce dikkatlice incelemesi ve olası hak kayıplarını anlaması önemlidir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Taahhütname tek taraflı hazırlanan bir belge olup taşınmaz sahibinin imzasına gerek yoktur. Kiracı taahhütnameyi hazırlayarak taşınmaz sahibine vererek, taahhütnameye geçerlilik kazandırmaktadır. Taahhüt genelde uygulamada ev sahipleri tarafından kira kontratı ile birlikte kiracıdan alınmaktadır. Bu aslında yanlış bir uygulamadır. Bu sebeple ev sahipleri kira kontratı zamanı bu belgeyi talep ederken tarih atmamaktadır. Oysa ilgili tarih hazırlanırken tarih atılması esastır. Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken düzenleme tarihi, taahhüt tarihi, kiracının isim soy ismi, kimlik numarası ve adresi, taşınmazın adresi muhakkak yazılmalıdır. Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken kiraya verilen konut aile konutu olarak kullanılacak ise bu tahliye taahhüdünde muhakkak belirtilmeli ve diğer eşinde imzası alınmalıdır. Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken muhakkak mavi tükenmez kullanılmalıdır.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltma taahhüdünde bulunduğu yazılı bir belgedir. Bu belgeyi oluştururken açık ve net ifadeler kullanmak önemlidir. İşte taahhütname hazırlarken yapmanız gereken adımlar:

 1. Belgenin Başlığı ve Tarafların Tanımlanması: Belgemizin başında “Tahliye Taahhütnamesi” ifadesine yer verilir. Ayrıca, taahhütnamenin düzenlendiği tarih ve yer bilgisi eklenir. Kiracı ve ev sahibinin adları, iletişim bilgileri ve tapu detayları da belirtilir.
 2. Kiralananın Tanımı: Kiralananın türü (ev, daire, işyeri vb.) detaylı bir şekilde belirtilir. Tapu bilgileri, bağımsız bölüm numarası gibi özel bilgiler eklenerek açıklık sağlanır.
 3. Taahhüt Tarihi ve Süresi: Kiracının taahhüt ettiği tarih net bir şekilde ifade edilir. Aynı zamanda, taahhüdün geçerli olduğu süre açıkça belirtilir.
 4. Taahhüt Şartları: Kiracının taahhüdü, kesin ve anlaşılır bir dil kullanılarak ifade edilir. Örneğin, “Kiracı, belirtilen tarihte kiralananı boşaltmayı kabul ve taahhüt eder.”
 5. İhtar ve Uyarılar: Taahhütnameye uymama durumunda alınacak önlemler ve kiracının uyarılma süreci detaylı bir şekilde açıklanır.
 6. Tarafların İmzaları: Belgenin sonunda, taahhütte bulunan kiracı ve ev sahibi adlarını belirterek, her iki tarafın da belgeyi imzalaması gerektiği vurgulanır.
 7. Hukuki Danışmanlık: Taahhütname hazırlarken hukuki terminolojiye ve gereksinimlere dikkat edilmelidir. Belgeyi oluşturmadan önce bir hukuk uzmanından destek almak, belgenin hukuki geçerliliğini sağlamak açısından önemlidir.

Unutulmamalıdır ki, her ülke ve hatta yerel düzeyde bu tür belgelerin geçerliliği ve içeriği farklılık gösterir. Yerel yasal düzenlemelere uygun olması için hukuki destek almak, her iki tarafın haklarını koruma açısından önemlidir.

Tahliye Taahhütnamesi Doldurulurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tahliye taahhütnamesi doldurulurken bir takım hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Taahhüt, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltma taahhüdünü içeren önemli bir hukuki belgedir. Bu belgeyi doldururken, doğru ve şeffaf ifadeler kullanmak, taraflar arasındaki hakları ve yükümlülükleri netleştirmek için kritik öneme sahiptir. İşte taahhütname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken temel konular:

 • Taahhütname doldurulurken okunaklı bir yazı ile doldurulmasına dikkat edilmelidir.
 • Taahhütname doldurulurken mavi tükenmez kalem kullanılmasına dikkat edilmelidir.
 • Taahhütname aile konutu ise diğer eşin imzasının alınmasına dikkat edilmelidir.
 • Taahhütname düzenleme tarihi doğru bir şekilde yazılmalıdır.
 • Taahhütname taahhüt tarihi doğru bir şekilde yazılmalıdır.
 • Taahhütname taahhüt tarihinin, düzenleme tarihinden sonraki bir tarih olmasına dikkat edilmelidir.
 • Taahhütname düzenleme tarihinin kira kontratından sonraki bir tarih olmasına dikkat edilmelidir.
 • Taahhütname doldurulurken imza atan kişinin kimliği kontrol edilmeli, kiracı olduğu tespit edilmelidir.

Özellikle kiracılar, taahhütname imzalamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Tahliye tarihinin kendileri için uygun olup olmadığını kontrol etmelidirler.
 • Tahliyenin gerekçesini öğrenmeli ve bu gerekçenin geçerli olup olmadığını değerlendirmelidirler.
 • Taahhütname imzalamadan önce bir avukata danışmalıdırlar.

Tahliye Taahhütnamesi İmzalayan Kiracı Ne Yapmalı?

Tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı taahhütnamenin geçerli bir taahhütname olup olmadığını kontrol etmelidir. Tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı taahhüt ettiği tarihte taşınmazı boşaltması gerekmektedir. Usule uygun bir tahliye taahhütnamesi olmasına rağmen kiracının süresinde tahliye etmemesi durumunda, tahliye taahhütnamesi kullanılarak, kiracıya karşı tahliye talepli ilamsız icra takibi başlatılabilmektedir. Taşınmaz sahibi tahliye taahhütnamesi ile herhangi bir sebep göstermeden kiracısını çıkarma hakkına kavuşmaktadır. Bu icra takibine her ne kadar itiraz etmek mümkün olsa da, haksız yere itiraz edildiğinden işin sonucunda yargılama gideri ve avukatlık ücreti ödenmek zorunda kalacaktır.

İşte kiracının yapması gereken diğer hususlar:

 • Tahliye Tarihini Takip Etme: Kiracı, taahhütnamede belirtilen tahliye tarihini yakından takip etmelidir. Belirtilen tarih geldiğinde, kiracıdan beklenen kiralananı boşaltma yükümlülüğü başlar.
 • Kiralananı Temiz ve Sağlam Teslim Etme: Tahliye tarihinde kiralananı temiz ve sağlam bir durumda teslim etmek, kiracının sorumluluğundadır. Herhangi bir hasarın giderilmesi veya temizlik işlemlerinin yapılması, kira sözleşmesinde belirtilen standartlara uygun olmalıdır.
 • Tüm Eşyaları ve Demirbaşları Teslim Etme: Kiracı, tahliye tarihinde kiralanan içerisinde bulunan tüm eşyaları ve demirbaşları eksiksiz bir şekilde teslim etmelidir. Bu, kiralananın tamamen boşaltılmasını ve sahibine orijinal durumda iade edilmesini içerir.
 • Ev Sahibinin İhtar ve Talimatlarına Uyma: Taahhütname belirtilen ihtar ve talimatlar doğrultusunda hareket etmek, kiracının sorumluluğundadır. Kiracı, ev sahibinin belirttiği yönergeleri takip etmeli ve tahliye sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamalıdır.
 • İade Edilen Belgeleri Kontrol Etme: Kiracı, tahliye sırasında ev sahibine iade etmesi gereken belgeleri kontrol etmeli ve eksiksiz bir şekilde teslim etmelidir. Bu belgeler arasında kira sözleşmesi, anahtarlar ve diğer ilgili dokümanlar yer alabilir.

Bu hususlara dikkat etmek, kiracının tahliye sürecini düzenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamasına yardımcı olacaktır. Taahhütname ve kira sözleşmesi detaylı bir inceleme gerektirdiğinden, gerektiğinde hukuki danışmanlık almak da faydalı olabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumlarda Geçersiz Olur?

Tahliye taahhütnamesinin bir takım geçerlilik şartları bulunmaktadır. Taahhütnamenin geçerlilik şartları bulunmaması halinde geçersiz olur. Gelin şimdi tahliye taahhütnamesinin hangi durumlarda geçersiz olacağını inceleyelim:

 • Taahhüt yazılı olmalıdır, sözlü olması durumunda geçersiz olacaktır.
 • Taahhüt ıslak imzalı olmalıdır. Islak imzalı olmaması durumunda taahhütname geçersiz olacaktır.
 • Taahhüt güzel bir yazı ile doldurulmalıdır. Okunmayan yazılar olması durumunda taahhütname geçersiz olacaktır.
 • Taahhütte tahliye tarihi ve düzenleme tarihinin olması, ve tahliye tarihinin düzenleme tarihinden sonra olması gerekmektedir. Bu şartlara uymayan taahhütname geçersiz olacaktır.
 • Taahhüt kira kontratı tarihinden sonraki bir tarihte verilmiş olması gerekmektedir. Kira kontratının yapıldığı tarihte verilen taahhütnameler geçersiz olacaktır.
 • Taahhütte kiracı imza atmış olmalıdır, kiracı değil de kiracının bir yakını imza atması durumunda taahhüt geçersiz olacaktır.
 • Taahhüt verilen ev aile konutu sebebiyle kullanılacak ise kiracının eşinin de imzası alınmalıdır. Alınmadığı taktirde taahhütname geçersiz olacaktır.

Ev Sahibi Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılabilmesi için öncelikle taahhütname bir avukat aracılığı ile icra takibine koymak gerekmektedir. İcra takibine itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşir ve tahliye işlemlerine geçilir. İcra takibine itiraz edilmesi halinde ise icra hukuk mahkemesinde yada sulh hukuk mahkemesinde tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası açmak gerekecektir. Burada imzaya da tarihe itiraz edilmesi halinde itirazın kaldırılması davası sulh hukuk mahkemesine açılmalıdır.

İmzaya ya da tarihe itiraz yok ise dava icra hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Bu davalar yaklaşık 8 ay sürmektedir. 8 ayın sonunda mahkeme üst mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere karar verir. Bu noktada kiracı 3 aylık kirayı mahkeme veznesine depo etmek suretiyle kararı üst mahkemeye taşıyabilecektir. Üst mahkeme süreci ise yaklaşık 1 yıl sürecektir. Tüm bu süreçler sonunda tahliye taahhütnamesine yapılan itiraz haksız bulunması durumunda kiracı yani davalı yargılama gideri ve karşı avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boş Tarihli Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Boş tarihli taahhütname geçerlidir. Genel hukuk düzenin de herkes imza attığı evrakı iyi okumalıdır. Bu evrakın sonradan doldurulması evrakın geçerliliğini ortadan kaldırmayacaktır. Aksi durumda hiçbir imzalı belgeye güven kalmayacak ve hukuk düzeni bozulacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Varsa İhtara Gerek Var Mı?

Tahliye taahhütnamesi varsa ayrıca ihtar çekmeye gerek yoktur. Taahhütname tarihi geldikten sonra taahhütname direk icraya koyulabilmektedir. Aslında icra takibi ile de yapılan bir ihtardır. İcra takibinde tahliye taahhütnamesi haber verilir ve itirazları var ise sunmasını, yok ise evi boşaltması istenir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltma yükümlülüğünü taahhüt ettiği yazılı bir belgedir. Bu taahhütname, kiracının ihtar almadan kiralananı boşaltma hakkını sağlar. Bu bağlamda, tahliye taahhütnamesi bulunuyorsa, ev sahibinin kiracıya ihtar gönderme zorunluluğu ortadan kalkar. Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarih geldiğinde, kiracı, kiralananı boşaltma sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Ancak, kiracı, taahhütname ihlal edip belirtilen tarihte kiralananı boşaltmazsa, ev sahibi kiracıya bir ihtar gönderme hakkına sahiptir. İhtar, kiracıya kiralananı boşaltması için bir uyarı niteliğindedir. Kiracı, ihtara rağmen kiralananı boşaltmazsa, ev sahibi icra takibi başlatabilir.

İcra takibi başlatıldığında, kiracıya icra dairesi tarafından tahliye emri gönderilir. Kiracı, tahliye emrine karşı 7 gün içinde icra mahkemesine itiraz edebilir. İcra mahkemesi, itirazı değerlendirerek tahliye işlemini durdurabilir.

Özetle, taahhütname varsa, ev sahibinin kiracıya ihtar gönderme zorunluluğu ortadan kalkar. Ancak, ev sahibi, kiracıyı tahliye tarihine kadar kiralananı boşaltması konusunda uyararak süreci daha öngörülebilir hale getirebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Varsa Kiracı Çıkar Mı?

Taahhütname var ise ve taahhütname usulüne uygunsa kiracı çıkar. Kiracı burada ancak davanın uzamasına neden olabilir. Fakat davanın kazanamaz. Taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltma taahhüdünü içeren yazılı bir belgedir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının tahliyesini talep etmek için geçerli bir gerekçe oluşturur.

Ancak, taahhütname, kiracının her koşulda tahliye edileceği anlamına gelmez. Kiracı, taahhütname imzalamış olsa bile, bazı durumlarda tahliye edilmeyebilir. Bu durumlar şunlardır:

Tahliye Taahhütnamesinin Sonradan Doldurulduğu Nasıl İspatlanır?

Taahhüt yazılı bir belgedir. Aksi ancak yazılı bir delil ile ispat edilebilmektedir. Bu noktada taahhüdün sonradan doldurulduğu tanık ile ispat edilebilmesi mümkün değildir. Kiracı, Taahhütnamenin sonradan doldurulduğunu ispatlamak için, bazı hususları dikkate alarak deliller toplayabilir. Örneğin, kiracı, tahliye taahhütnamesinin düzenlenme tarihini ve zamanını gösteren belgeler (örneğin, faturalar, banka hesap ekstreleri, whatsapp mesaj kayıtları) toplayabilir. Ayrıca, tahliye taahhütnamesinin imzalarını karşılaştırmak için bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Ayrıca, tahliye taahhütnamesinin içeriğini inceleyerek, kira sözleşmesinin içeriği ile uyumlu olup olmadığını değerlendirebilir.

Taahhüde Rağmen Evi Boşaltmazsa Ne Olur?

Taahhütnamede belirtilen tarihte kiralananı boşaltmayan bir kiracı, ev sahibi tarafından başlatılan icra takibi sonucunda çeşitli hukuki ve maddi yükümlülüklerle karşı karşıya kalabilir.

Eğer kiracı, tahliye tarihine rağmen kiralananı boşaltmazsa, ev sahibi şu adımları atabilir:

 • İcra Takibi Başlatma: Ev sahibi, taahhüdüne uyulmaması durumunda icra takibi başlatabilir. Bu süreç, icra dairesi tarafından tahliye emri gönderilmesiyle devam eder.

Kiracı, icra dairesi tarafından gönderilen tahliye emrine karşı 7 gün içinde icra mahkemesine itiraz hakkına sahiptir. İtiraz, tahliye işlemini durdurabilir.

Eğer kiracı tahliye emrine itiraz etmezse, icra memurları tarafından kiralanan boşaltılır. Ancak, kiracının tahliye işlemine karşı itiraz etme hakkı vardır. Kiracı, bu hakkını kullanmak istiyorsa, 7 gün içinde icra mahkemesine başvurmalıdır.

Taahhüde rağmen kiralananı boşaltmayan kiracı, ev sahibine karşı şu tazminat talepleriyle karşılaşabilir:

 • Kira Bedeli: Kiracı, tahliye etmediği süre boyunca kira bedeli ödemeye devam etmek zorundadır. Ev sahibi, bu süreçteki kira bedellerini tahsil etmek için hukuki yollara başvurabilir.
 • Boşaltma İşlemleri için Yapılan Masraflar: Ev sahibi, kiralananın boşaltılması için yapılan masrafların (avukatlık ücretleri, icra masrafları vb.) karşılanması için kiracıdan talepte bulunabilir.
 • Taşınmazdaki Zararlar: Kiracının kiralananı tahliye etmemesi nedeniyle taşınmazda oluşan zararlar, ev sahibi tarafından tazmin edilebilir. Bu zararlar, yapısal hasarlar, temizlik masrafları ve benzeri maddi kayıpları içerebilir.

Sonuç;

 1. Taahhüde uymayan kiracı, bu eyleminin hukuki ve maddi sonuçlarıyla yüzleşebilir. Ev sahibi, tahliye sürecini yasal yollarla yönetirken, kiracının haklarına saygı göstermek ve yasal prosedürlere uygun davranmak önemlidir.
 2. Tahliye taahhütnamesi belirlenen tarihte tahliye edilmeyi taahhüt eden tek taraflı bir belgedir. Bu belgeye imza atılması halinde koşulsuz şekilde belirli tarihte tahliye edilmek kabul edilir. Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken tarihlere çok dikkat edilmelidir. Tarihlerin yanlış atılması Tahliye taahhütnamesini geçersiz kılacaktır. Tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı imzası kendisine ait ise en kısa zamanda konutu tahliye etmelidir. Kiracının tahliye taahhüdü olmasına rağmen tahliye etmemesi halinde ev sahibi kiracıyı tahliye davası ile çıkartacaktır.

Detaylı bilgi almak ve bizlere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara