Tanıma Tenfiz Avukatı Mersin

 Hukuk büromuz tanıma ve tenfiz avukatı mersin olarak hizmet vermektedir. Hukuk büromuz yabancı mahkeme kararlarını tanınmasını en iyi şekilde yapmaktadır. Avukatlık büromuz Mersin tanıma tenfiz avukatları arasında yıllardır başarılı bir şekilde hizmet vermektedir.

 Tanıma ve tenfiz davası ; yurtdışında yaşayan yada daha önce yurt dışında yaşamış boşanmış Türk vatandaşlarının boşanma kararlarının Türkiye de sonuç ve hüküm doğurabilmesi için açtığı hukuk davasıdır.

İlgili davanın açılması için MÖHÜK kanunu uygulanmaktadır.

Tanıma Nedir ?

 Yabancı bir mahkeme kararının tanınması , ülkemizde ilgili kararın kesin hüküm kazanması anlamına gelir.

Tenfiz Nedir ?

  Yine yabancı bir mahkeme kararının ülkemizde icra edilmesi için gerekli işleme denmektedir.

  Örnek olarak , yurt dışında yapılan bir boşanmaya ilişkin nafaka yükümü örnek gösterilebilir. İlgili boşanma kararının Türkiye de geçerli kılınması için yapılan işleme TANIMA , nafakanın icraya konulabilmesi için yapılan işleme TENFİZ denmektedir.

Tanıma Tenfiz Davaları Özellikleri ?

  1. ) Tanıma ve tenfiz davaları duruşmalı olarak görülür. Tanıma ve tenfiz davasına bakan avukattan fayda alınması gerekmektedir.
  2. ) Dava basit usül ile görülmektedir.
  3. ) Dava adli tatilde de açılabilmektedir.
  4. ) Türkiye de yetkili mahkeme , davalının yerleşim yeridir , davalının yerleşim yeri yoksa sakin olduğu yer mahkemesidir , bu dahi yoksa Ankara ,İstanbul , İzmir mahkemeleri yer yönünden görevlidir.
  5. ) Davaya bakmaya Aile mahkemeleri görevlidir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler ?

  1. ) Evlilik cüzdanı fotokopisi
  2. ) Konsolosluktan alınmış veyahut Türkiye de noterden alınmış vekaletname aslı
  3. ) Davalının adres bilgisi
  4. ) Türkçeye çevrilmiş apostil şerhli yabancı mahkeme kararı

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer ?

 Tanıma tenfiz davası avukatına bağlı olmakla birlikte , davalı adresi net olarak biliniyorsa 3 ay içinde dava sonuçlanmaktadır.

Davalının Adresi Bilinmiyorsa Ne Yapmak Gerekir ?

 Davalının adresi meçhul ise , davalının ikametgah bilgisi yeteri kadar araştırıldıktan sonra ilanen tebligat yapılmaktadır. ( İlgili durum dava sürecini uzatmaktadır.)

Dava Açmak İçin Türkiye Ye Gelinmesi Gerekir Mi ?

 Hayır gelmenize gerek yoktur. Bulunduğumuz ülkede bulunan Türk Konsolosluğundan vekalet ile birlikte yukarıda yazan belgeleri kargoladığınıza davanız hukuk büromuzca açılmaktadır.

Tanıma Ve Tenfiz Davasında Duruşmalar İçin Türkiye Ye Gelme Zorunluluğum Var Mı ?

 Hayır avukatınız var ise yok. Avukatınız sizin yerinize davalara katılacaktır. Fakat avukatınız yoksa duruşmalara gelmek zorundasınız.

İletişim Formu