Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip zaptı yani tensip tutanağı mahkeme hazırlık aşamasının tamamlandığı ön inceleme ön inceleme aşamasına geçildiğini gösteren bir mahkeme tutanağıdır.

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip zaptı ifadesi mahkemelerde yazılı olarak kullanılan bir ifade ve terimdir. Tensip zaptı mahkemenin bir dava boyunca yapacağı iş ve işlemlerin kısa özeti hatta bir mahkeme için ön hazırlık formu diyebiliriz. Mahkemenin gidişatını anlatan ve dikkatlice okunması gereken çok önemli bir tutanaktır. Tutanakta atlanılan bir madde büyük hak kayıpları yaşatabilecektir. Çünkü tensip zaptında delillerin ve tanıkların sunulması istenebilmektedir. Ayrıca yine tensip zaptında duruşma tarihide bildirilebilmektedir. Ayrıca tüm bunların yanında tensip zaptı ile eksik olan harçların tamamlanması da istenebilmektedir.

Kısacası tensip zaptı bir mahkeme dosyasıyla ilgili ön hazırlığın ve incelemenin tamamlandığı, davanın görülmeye başlanacağı anlamına gelir. Bir iddianamenin savcılıktan gönderilmesi sonrası, hâkim bu iddianameyi okuyarak inceler. Ardından savcılığın yapmış olduğu işlemleri dosya içerisinden kontrol eder. Tensip zaptı için davaya ön hazırlık tutanağı demek de doğru olacaktır. Mahkeme hazırlık aşamasını yapmış ve ilk tensip zaptını hazırlamıştır. Her dava dosyasında mutlaka tensip zaptı bulunmaktadır. Tensip zaptı ayrıca her mahkemede birden fazla olabilmektedir.

Mahkemece hazırlanan tensip zaptı davanın konusunu içerir. Tensip zaptı mahkeme hâkimi tarafından mahkeme kalemi ile birlikte hazırlanır. Mahkeme işleyişi de tensip zaptının hazırlanmasından sonra başlar. Savcılıktan gelen iddianame esas defterine kayıt edilir ve dosyaya bir esas numarası verilir. Bu esas numarasının verilmesi sonrasında dosya hâkime gider ve mahkeme hâkimi dosyayı inceleyerek tensip zaptını hazırlar. Tensip zaptı hazırlandı demek ise dava dosyasının yargılamaya hazır olduğunu ortaya koyar. Tensip zaptı hazırlandıktan sonra davaya hâkim tarafından bazı kararlar verilir. Tensip zaptı hazırlandıktan sonra taraflara tebliğ edilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Anlama Gelir?

Tensip zaptı ya da tensip tutanağı davanın açıldığı mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanan bir tutanağı ifade eder. Dava hâkimi davanın açıldığını belirtmek ve ilk duruşmaya kadar neler yapılacağına yönelik not almış olabilmek için bu tutanağı hazırlar. Tensip zaptını kısaca açıklamak gerekirse mahkeme hâkiminin davayla ilgili yapması gerekenleri planlaması diyebilmekteyiz. Tensip zaptında davanın konusu, içeriği, suç unsuru, taraflar gibi birçok detay bulunur.

Hâkim davayı ve yargılama sürecini tensip zaptındaki içeriklerden yararlanarak analiz edecektir. Her türlü dava başlangıcında bulunan tensip zaptı mahkeme hâkiminin duruşma sürecini belirleyeceği ve gidişatı tasarlayacağı bir kılavuz niteliğidir. Mahkeme hâkiminin savcılıktan gelen iddianameye göre yapması gerekenleri planladığı ve bu alanda düzenlediği bir evraktır. Genel anlamda her mahkeme dosyasında dosya esas numarası aldıktan sonra tensip zaptı düzenlenir. Hâkim savcılık tarafından hazırlanarak mahkemeye sevk edilen iddianameyi inceleyecek ve bu alanda edindiği bilgiler uyarınca tensip zaptını düzenleyerek dava dosyasına koyacaktır. İşte tensip zaptı düzenlendi demek tensip zaptının hazırlandığı anlamına gelmektedir.

Tensip Zaptında Ne Yazar?

Tensip zaptında yazanlar aşağıda ki şekilde sıralanır:

  • Davanın basit mi yoksa yazılı yargılama mı ile görüleceği,
  • Tarafların sunmadıkları delilleri varsa 2 hafta içinde sunmaları,
  • Tarafların sunmadıkları tanıkları varsa 2 hafta içinde sunmaları,
  • Tarafların toplanmasını istediklerini delil varsa neler ve nerelerden toplanmasını istedikleri,
  • Tarafların sulh olma olasılığının olup olmadığı var ise sulha davet,
  • Eksik yatırılmış harç var ise ne kadar olduğu ve 2 hafta içinde yatırılması gerektiği,
  • İhtiyati tedbir talep edilmiş ise sonucu,
  • Duruşma tarihi belirlendi ise ne zaman olduğu tensip zaptında yazmaktadır.

Tensip Zaptı Geldi Ne Yapmalıyım?

Tensip zaptı, Türk hukukunda bir tür resmi yazılı bildirimdir ve genellikle bir idari işlemi veya emri bildirir. Tensip zaptının içeriği ne ise, neye karşı olduğunu ve hangi sürede ne yapmanız gerektiğini açık bir şekilde belirtmelidir.

Tensip zaptı size geldiğinde, içeriğini dikkatlice okuyun ve neye karşı olduğunu anlamaya çalışın. Eğer delil sunmanızı istiyorsa veya tanık bildirmeniz istiyorsa, belirlenen sürede gerekli adımları atmanız gerekmektedir.

Tensip zaptı cevap verilecek bir evrak olmayıp cevap vermenize gerek yoktur. Eğer tensip zaptı ile birlikte duruşma günü belli olduysa duruşma gününü kaydetmeniz gerekmektedir.

Tensip zaptı hakkında ne yapmanız gerektiği konusunda tam olarak bilgi sahibi olmak için büromuzda görev alan mersin avukatlarından yardım almanız önerilir.

Tensip Zaptı Ne Zaman Hazırlanır?

Tensip zaptı mahkemenin ön hazırlığını bitirdikten sonra mahkeme ve kalemi ile birlikte hazırlanır. Bu noktada tensip zaptı hazırlanma anı ön hazırlığın bittiği andır. Mahkeme tensip zaptı ile ön hazırlığın bittiğini diğer işlemlere geçilmesini bildirir. Tensip zaptı, mahkeme kayıtlarının bir parçasıdır ve mahkeme kararlarının hazırlanması için önemli bir kaynaktır.

Tensip Zaptına Cevap Vermek Gerekir Mi?

Hayır kesinlikle tensip zaptına cevap vermeye yada itiraz etmeye gerek yoktur. Fakat tensip zaptı ile birlikte delil ve tanıkların bildirilmesi talep edilmiş olabilir. Bu noktada tensip zaptında belirtilen sürede delil ve tanıklarınızı sunmanız gerekmektedir. Uygulamada genellikle 2 hafta içinde delil ve tanıkların sunulması mahkeme istenebilmektedir. Eğer dava dilekçesi ile birlikte delil ve tanık sunuldu ise artık tensip zaptı düzenlendiğinde herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Hukuk Davalarında Tensip Zaptı

Hukuk davalarında tensip zaptı düzenlenmektedir. Hukuk davalarında tensip zaptı, duruşma ve diğer işlemlerde yapılan beyanların, delillerin, kararların, taleplerin ve diğer hususların kaydedildiği resmi bir belgedir. Tensip zaptı, duruşmada yaşananları kaydederek, davanın gidişatını belirlemeye ve daha sonraki aşamalarda karar verilmesine yardımcı olur.

Ceza Davalarında Tensip Zaptı

Ceza davalarında tensip zaptı ise Cumhuriyet Savcılığının iddianame sunması sonrasında mahkemenin iddianamenin kabul kararı vermesi ile hazırlanan tutanaktır. Özünde hukuk mahkemeleri ile aynı iş ve eylemleri içermektedir. Sadece hazırlanış vakti açısından hukuk mahkemeleri tensip zaptı ile ceza mahkemeleri tensip zaptı arasında farklılık oluşmaktadır.

İdari Davalarda Tensip Zaptı

İdari davalarda tensip zaptı hukuk mahkemelerinde ki tensip zaptı ile aynıdır. Hukuk mahkemeleri tensip zaptında delil ve tanıkların bildirilmesi istendiği gibi idare mahkemesinde de delil ve tanıkların bildirilmesi talep edilmektedir. İdare mahkemesi tensip zaptının hukuk mahkemesi tensip zaptından tek farkı keşif kararı hususudur. İdare mahkemelerinin keşif yapma yetkisi olmadığından tensip zaptında keşif kararı verilememektedir.

Tensip Zaptı Kaç Günde Gelir?

Tensip zaptı elektronik tebligat ile yollandı ise anında gelir. Elektronik tebligatı genellikle avukatlar kullandığından elektronik tebligat genelde avukatlara yapılır. Normal tebligat ise ptt tarafından yapılmaktadır. Mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlanıp postaneye verildiğinde yaklaşık 7-15 gün arasında tensip zaptı tarafınıza ulaşmaktadır. Tensip zaptında verilen süreler tarafınıza ulaştıktan sonra muaccel hale gelmektedir.

Tensip Zaptından Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

Tensip zaptında duruşma belirlenebildiği gibi duruşmanın belirlenmesi bir sonraki tensibe de bırakılabilmektedir. Tensip zaptı ile duruşma gününün belirlenmesi arasında bir illiyet bağı yoktur. Tensip zaptında sadece belirlenen duruşma günü bildirilmektedir. Uygulamada tensip zaptından sonra 2 yada 3 ay sonraki duruşma günü bildirilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara