Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

 Ticaret hukuku ticari iş yapan ticari, sanayi ve finans kuruluşları arasındaki hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk kurallarıdır. Ticaret hukuku avukatı ise ticari davalara yoğunlaşmış avukattır.Hukuk büromuz yerli-yabancı çok uluslu ticari, sanayi ve finans kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıklar da çözüm ortağı olmakta ve danışmanlık vermektedir. (Referanslar kısmından danışmanlık yaptığımız kuruluşlara ulaşabilirsiniz.)

A) Ticaret Hukuku Avukatı Bulundurmanın Gerekliliği

 Ticari şirketler maddi anlamda taşıdığı riskler göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin kurulmasından sonra ermelerine kadar hukuki destek almaları çok önemlidir. Bu destek sadece şirketin kendi işlemlerinde değil, diğer şirketlere olan ilişkilerinde de çok önemlidir. Maalesef fiiliyatta diğer şirketler ile yapılan sözleşmeler yeterince incelenmemekte, sonradan ortaya çıkacak uyuşmazlıklar için gerekli önem alınmamaktadır. Bu tedbirsizlikler nedeniyle şirketler maddi kayıplara uğramaktadır. Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınabilmesi için şirketler ve ticaret hukuku mevzuatına hâkim, referansları iyi olan bir ticaret avukatı ile çalışılması yerinde olacaktır.

B) Anonim Şirketlerde Ticaret Avukatı Bulundurma Zorunluluğu

 Avukatlık Kanunu madde 35 uyarınca esas sermaye miktarı 250.000 TL 'yi aşan anonim şirketlerde sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunludur. Şarta uyan anonim şirketler Sözleşmeli avukat bulundurulmadığı takdir de ağır maddi para cezalarına çarptırılmaktadırlar.

C) Limited Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu mu ?

 Limited şirketlerde avukat bulundurmak zorunlu değildir. Fakat yukarıda da anlatıldığı gibi hak kayıpları yaşamamak adına limited şirketlerinde sözleşmeli avukat ile çalışmasını tavsiye ediyoruz.

Verdiğimiz hizmetler;

  • Ticaret mahkemesinde görülen davalarda davacı ve davalı vekilliği yapma
  • Şirket alacaklarını icra yolu ile tahsil etme
  • İşçi sözleşmelerinin İş kanunu uyarınca hazırlanması
  • İhracat veya ithalat yapan firmaların faaliyetlerinde ortaya çıkan Gümrük Uyuşmazlıklarında çözüm sağlamak
  • Yabancı ve yerli şirketlere yapılacak sözleşmeleri tanzim etmek
  • Yurtdışından yapılacak yatırımlar ile yurtdışından Türkiye'ye yapılacak yatırımlar için ticaret, vergi, iş mevzuatı hakkında hukuki görüş verme
  • Şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirme
  • Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplama
  • Franchising ve distribütörlük anlaşmaları dahil tüm sözleşmelerin hazırlanması
  • Konkordato ve iflas davası açma vb. tüm ticari uyuşmazlıklar

İletişim Formu