Trafik Kazası Kusur Oranına İtiraz Dilekçesi

Trafik Kazası Kusur Oranına İtiraz Dilekçesi, trafik kazası sonucu kusur dağılımına itiraz etmeye yarayan dilekçe türüdür.

Trafik Kazası Kusur Oranına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik Kanuna göre bir kazaya karışan taraflar asli yada tali kusurlu sayılabilmektedir. İki taraf asli kusurlu ise %50-%50, 2 taraf tali kusurlu ise %50-%50. Bir taraf asli , bir taraf tali kusurlu ise %75’e %25 kusurlu sayılacaktır. İşte trafik kanunu hükümleri uyarınca kusurlu tayini yapıldığında bu kusur oranına itiraz söz konusu olacaktır. Öncelikle eskiden sulh hukuk mahkemesinde Kaza Tespit Tutanağına karşı kusur tespitine yönelik dava açarken, artık bu durum söz konusu olmamaktadır.

Kusur incelemesi asıl alacak davasında yapılmaktadır. Bugün ki yazımızda Trafik Kazası Kusur Oranına İtiraz Dilekçesi örneğini paylaşıyoruz. İlgili dilekçe teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir trafik kazası avukatından destek alınması gerekmektedir. Trafik Kazası Kusur Oranına İtiraz Dilekçesi esasa bakmakla görevli mahkemeye verilmektedir. Ayrı bir dava ile kusur oranına itiraz söz konusu değildir. Trafik kazası kusur oranına itiraz dilekçesi hazırlanırken tek tek iddia edilen hususların kanuni dayanakları yazılmalıdır. Yine trafik kazası kusur oranına itiraz dilekçesi hazırlanırken yeniden bilirkişi raporu alınması yada en azından dosyanın ek rapora gönderilmesi talep edilmelidir.

Trafik Kazası Kusur Oranına İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN 8 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO:2022/1222

KATILAN:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

Adres antettedir.

DİLEKÇE KONUSU: …. tarihinde gerçekleşen trafik kazasında kusur oranına itiraz dilekçemiz ve bilirkişi raporuna itirazdır.

AÇIKLAMALAR:

Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızı süresinde sunuyoruz. Şöyle ki;

-Öncelikle kaza tespit tutanağı, tanık anlatımları ve savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere sanık son derece süratli bir şekilde kazaya sebebiyet vererek, kazanın oluşumunda asli kusurlu sayılmıştır. Her nasılsa 2 adet bilirkişinin 2 adet raporu hiçe sayılarak, 180 derece ters görüş içeren bir rapor hazırlanarak müteveffaya “asli kusur” verilmiştir. Biz öncelikle raporlar arası çelişkinin giderilmesi için dosyanın üst kurul niteliğinde inceleyecek bir kuruma tekrardan kusur incelemesi yapılması için gönderilmesini arz ve talep ediyoruz.

– 2918 sayılı kanunun 74/a maddesi uyarınca: Sürücüler yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. İlgili madde Trafik Kanunu uyarınca asli kusur olup bu maddeyi ihlal edenlere asli kusur verilmektedir.

-Kazanın oluş yeri yaya geçidi olup, müteveffa yaya geçidinden geçerken ilgili kaza gerçekleşmiştir. Hal böyle olmasına rağmen, Sayın Bilirkişi yaya geçidinde bulunan ışığının çalışmaması sebebiyle, müteveffanın daha dikkatli olması gerektiğini gerekçe göstererek sanığa ilgili maddeden kusur atfetmemiştir. Bu durum usul ve yasaya aykırıdır. 2918 sayılı kanunun Tanımlar kısımlı 3. Maddesine göre yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.” şeklinde tanımlanmıştır. İlgili tanımdan da anlaşılacağı üzere bir geçidin yaya geçidi sayılması için trafik işaretleri ile belirlenmiş olması yeterlidir. Yani yaya geçidi ışığının yanmaması orayı yaya geçidi olmaktan çıkarmamaktadır.

Bu noktada Sayın Bilirkişinin kusur atfı kanuna aykırı ve yanlıştır. Kaldı ki müvekkilin daha az dikkatli davrandığına dair dosyada herhangi bir delil yoktur. İlgili yer keşifte de bizzat görüldüğü üzere yaya geçididir. Bu noktada sanık, yaya geçidinde müvekkilin ölümüne sebebiyet vermiştir, asli ve tam kusurludur.

– Ayrıca kaza yeri Sayın Bilirkişice yaya yolu sayılmadığından, müteveffaya birde 2918 sayılı kanunun 68/b (Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır.) maddesinden kusur atfedilmiştir. Oysa yukarıda açıklandığı üzere müvekkilin bulunduğu yer yaya geçididir. Yaya yolu dışında herhangi bir yerden geçmemiştir. Bu noktada ilgili maddeden kusur verilmesi hukuka aykırıdır.

– Sanık çok süratli bir şekilde müteveffaya çarpmış ve bir kaç metre sürüklemiştir. Fren yapmamış, gerekli tüm tedbirleri almamıştır. Müvekkil yaya geçidinden geçerken aracının önü ile müteveffaya çarparak müvekkilin hayatına sonlandırmıştır. Yaşça yaşlı olan müteveffayı böyle hızlı giden otomobilden kaçınmasını beklemekte hayatın olağan akışına aykırıdır. Usul ve yasaya aykırı olan bilirkişi raporunun hükme esas alınmaması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

-Kusur oranının tekrar değerlendirilebilmesi için tekrardan yeni bir bilirkişi raporu aldırılması arz ve talep olunur. 13.06.2022

Davacı Vekilleri

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara